status

oppdatert 13.mars:

Kjære kunde

Wenaas - som markedsledende leverandør av uniformer, arbeidstøy og verneutstyr arbeider nå intenst med å sikre fortsatt stabile og sikre leveranser.  Vi har iverksatt tiltak og andre strenge restriksjoner for ansatte, avdelingskontorer og ikke minst mot sentrallageret vårt i Måndalen.

Vi har allerede i en lengre periode hatt totalt besøksforbud for å sikre optimal drift og leveranser til hele vår kundeportefølje. Det kun er personell som gjør en jobb på lager/produksjon som fremdeles har tilgang til våre lokaler. For disse er det også innført sikkerhetsmessige tiltak; ingen fysisk kontakt, økt renhold, og fellesområder som kantine og pauserom er også stengt. Alle ansatte i administrative stillinger jobber nå fra hjemmekontor og er tilgjengelig på mail, telefon eller andre digitale flater. Vår servicegrad skal derfor være som tilnærmet uendret.

Vi følger situasjonen tett og vil innføre ytterligere tiltak dersom behov skulle oppstå. Wenaas Workwear er fortsatt leveringsdyktig på de fleste lagerførte varer, og vi vil gjøre vårt ytterste for å fortsatt forbli leveringsdyktige.

Dette viruset er ekstremt smittsomt, vi kan derfor ikke ta på hverandre – men vi oppfordrer alle til å TA VARE på hverandre!Uke 10:

Informasjon angående status og utvikling relatert til Corona-viruset

Kjære kunde

Wenaas Workwear AS er på lik linje med andre bedrifter/leverandører avhengige av internasjonal produksjon og frakt for vår virksomhet.

Kina er sterkt påvirket av utbruddet av coronaviruset, noe som dessverre fører til at både produksjon og leveranser blir utfordrende. Kinesiske myndigheter har innført en rekke reiserestriksjoner for å bremse spredningen av viruset, noe som har ført til at hele byer er isolerte og produksjonsarbeidere som reiste hjem til familiene sine for å feire kinesisk nyttår, ikke får vende tilbake til fabrikkene. Transport av råvarer og ferdig-produserte-plagg til og fra fabrikkene rammes også av restriksjonene. Etter hvert som coronaviruset spres til flere land, vil dette kunne få konsekvenser for produksjonsanlegg, forsyningskjeder og transport i og til/fra de landene det gjelder.

Wenaas Workwear er fortsatt leveringsdyktig på lagerførte varer, og vi vil gjøre vårt ytterste for å fortsatt forbli leveringsdyktig.  

Om restriksjonene vedvarer over lengere tid vil vi på lik linje med andre leverandører få utfordringer med leveranser og håndtering av tilstrekkelig lagerhold. Dette vil eventuelt medføre utfordringer på leveringstid av enkeltprodukter og/eller størrelser - også når vi er tilbake til normal situasjon.

Som et resultat av nåværende situasjon varsler Wenaas Workwear AS at det er vår oppfatning at force majeure er gjeldende og kan påberopes i de tilfeller det blir forsinkelser i leveranser/lagerhold som følge av coronaviruset.

Wenaas følger situasjonen nøye og vi gjør vårt  ytterste for at vi skal kunne levere varer som planlagt til alle våre kunder.

Ta kontakt med din salgsrepresentant dersom du har ytterligere spørsmål knyttet til vår leveringssituasjon.


På vegne av Wenaas Workwear AS

Katrine W. Deunk
Adm.Dir.