Arbetskläder sedan 1932

Företagets sociala ansvar


Skyddande arbetskläder och utrustning i varje steg

Allt vi gör på Wenaas är fokuserat på skydd och ansvar. Vi är medvetna om att vårt företag har en miljömässig och social påverkan som går utöver själva företaget. Som ett marknadsledande företag inom arbetskläder och skyddskläder ställer vi höga krav på oss själva och arbetar aktivt för att implementera förbättringar.

Krav på goda arbetsvillkor genom ett omfattande CSR-program (Corporate Social Responsibility eller företagets sociala ansvar)

Förutom att löpande söka förbättringar inom vår egen organisation ställer vi även krav på våra leverantörer. Alla vi arbetar med har skrivit under en uppförandekod som anger regler och förordningar för hur man behandlar anställda och miljön. I detta sammanhang har vi en nolltolerans för tvångsarbete och barnarbete. Vi insisterar också på att våra partners respekterar de anställdas frihet att organisera sig, samt ge lika möjligheter och rättvis, lagstadgad lön, fasta arbetstider, en säker arbetsmiljö och juridiskt bindande arbetsvillkor. Sedan följer vi upp för att se till att alla skyldigheter, lagar och socialförsäkringsbestämmelser respekteras.

Företagens sociala ansvar vid tillverkning av arbetskläder och personlig skyddsutrustning

  • Vi uppfyller alla krav och standarder som ställs upp av FN:s arbetsorganisation, konventionen om barnets rättigheter och ILO-konventionen.
  • De huvudsakliga materialen som används i våra olika modeller av arbetskläder är certifierade enligt Oeko-Tex 100-standarden.
  • Vi är även certifierade enligt standarderna ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 för kvalitetsledning respektive miljöledning. Vi följer kraven i REACH – EU:s regelverk gällande kemikalier som importeras till EU/EES.
  • Genom vårt Chemical Compliance Program testar vi en rad av våra produkter mot ett brett urval av de kemikalier som omfattas av REACH, för att kontrollera att vi lever upp till kraven.
  • Vårt CSR-program är heltäckande och vi gör allt vi kan för att all vår produktion av arbetskläder och personlig skyddsutrustning ska ske under hållbara förhållanden som tål inspektion.

Relaterade artiklar

Hivis extreme-ny synlighetskolleksjon fra Wenaas Hivis extreme-ny synlighetskolleksjon fra Wenaas

Wenaas histora

Arbetskläder för människor sedan 1950-talet

Hivis ectreme curved- synlighetsbekledning for damer Wenaas Hivis ectreme curved- synlighetsbekledning for damer Wenaas

Logistik

Du kan vara säker på att du snabbt får det du behöver – oavsett var du befinner dig

Kunnskap och innovation

Utvecklingen av arbetskläder kräver omfattande insikter och kompetens