Arbejdsmiljøloven og faldsikring

Har du svært ved at få et fuldstændigt overblik over, hvilke love, regler og krav, der gælder faldsikring og værnemidler? Det forstår vi godt. Faktisk har Norge masser af dem. Vi har samlet dem alle sammen her, så du ikke behøver lede overalt.

Al brug af værnemidler, herunder faldsikringsudstyr, reguleres via en række krav samt arbejdsmiljøloven. Desuden. kan både arbejdsgivere og udstyrsproducenter have særlige krav.

Det er det primære princip bag arbejdsmiljøloven:

Overenskomster eller lignende kollektive foranstaltninger skal prioriteres før individuelle foranstaltninger.
Permanente foranstaltninger skal prioriteres før midlertidige foranstaltninger.

Generelle krav til arbejdsgiverne

 • Sikre systematisk sikkerhedsarbejde.
 • Sikre løbende risikokortlægning.
 • Gennemføre de nødvendige tiltag.
 • Sørg for, at medarbejderne er bekendt med diverse farer, og at de gennemføre de nødvendige øvelser og uddanelser.

Krav til personlige værnemidler (PPE).

 • Udføre risikovurderinger og vælge udstyr og metoder på grundlag heraf.
 • Sørge for, at de valgte værnemidler giver fuld beskyttelse.
 • Sikre passende og tilstrækkelig træning og praktisk uddannelse i brugen af PPE.
 • Sikre tilstrækkelige rutiner mht. opbevaring, vedligeholdelse og kontrol af PPE, herunder periodisk kontrol, hvis det er nødvendigt.

Generelle krav til medarbejderne

 • Udføre arbejdet i overensstemmelse med ordrer og instruktioner.
 • Stoppe arbejde, der indebærer sundhedsfare.
 • Indberette farlige forhold.
 • Brug PPE og alt arbejdsudstyr/materiale korrekt.
 • Anmelde skader og arbejdsbetinget sygdom.

Arbejde i højden

 • Prioritere tiltag, der forhindrer fald, frem for tiltag, der fanger fald.
 • Det er særligt vigtigt at sikre, at udstyret er egnet til opgaven.
 • Reb-baserede placeringsteknikker kræver god, praktisk træning.
 • Placeringsteknikker stiller krav til øjeblikkelig redning/nødhjælp.
 • Positioneringsteknikker stiller særlige krav til forberedelser og udstyr.

Krav til mærkning

 • Producentnavn eller logo.
 • Produktmodel eller typebetegnelse.
 • Produktets serienummer eller unikke nummer.
 • Mind brugerne om at læse brugervejledningen.

Sikkerhedsklassifikationer

 • Aktive (Placering/placeringsbegrænsning).
 • Passive (opfangning.
 • Redning.

Krav til brugervejledninger

 • Navn og adresse på producenten eller distributøren.
 • Angivet sikkerhedsklassificering af udstyr og sikkerhedsniveau.
 • Korrekt brug af udstyr.
 • Korrekt rengøring, vedligeholdelse og opbevaring af udstyr.
 • Egnet ekstraudstyr.
 • Navn, adresse og TKO-nummer på teknisk kontrolinstitution.

Periodisk kontrol

 • NS-EN 365; mindst hver 12. måned.
 • Producenten bestemmer.
 • Skal udføres af kompetent personale.
 • Skal dokumenteres efterfølgende.

Vigtigt at vide

 • Når din arbejdsgiver har valgt PPE, som løsning, betyder det, at du står over for en fare, der i værste fald kan dræbe dig.
 • Sørg for at få den træning, det udstyr og den støtte, du har brug for!
 • Procedurer, der ikke virker eller ikke respekteres, skal ændres, ellers vil de i sidste ende skjule en praksis, der i værste fald kan være dødelig. Det er dit ansvar at indberette farlig praksis!
 • Selvom faldsikringsudstyret for nyligt har gennemgået periodisk kontrol, fritager det ikke brugeren for at tjekke udstyret udstyr.
 • De alvorligste mangler afdækkes gennem daglige kontroller. Brugerens kontrol redder liv.

De vigtigste regler er omfattet af:

 • Arbejdsmiljøloven, Forordning om organisation, ledelse og involvering (701)
 • Arbejdspladsforordning (702)
 • Forordning om udførelse af arbejde (703)
 • Forordning om konstruktion, produktion og design af PPE (523).

Faldsikringsudstyr reguleres også via en række EN-standarder.

Relaterte produkter

arbeidsmiljølov fallsikring arbeidsmiljølov fallsikring

AAK Safety – vores kompetencepartner​​​​​​​

Vi gør alt, hvad vi kan, for at skabe faldsikringsudstyr, der bringer folk sikkert hjem. Derfor samarbejder vi naturligvis også med de bedste partnere på området. AAK Safety er vores følgesvend, når det kommer til produktudvikling og vores udbyder af kurser til virksomheder, der skal træne medarbejderne i, hvordan man bruger faldsikringsudstyr.​​​​​​​

Læs mere >
hearing protection hearing protection

Faldsikring

Vi har gennem længere tid tilbudt beskyttelses- og faldsikringsudstyr til en lang række virksomheder. Vi har stor erfaring med at udstyre virksomheder, der arbejder i farlige eller høje områder, som fx elmaster, offshore eller byggeri.

Læs mere >

Personlige værnemidler

Wenaas leverer værnemidler til brugere med ekstreme behov for sikkerhed: olie og gas, brand og redning, byggeri, kraftværker og energibranchen.​​​​​​​

Læs mere >