Ørebeskyttelse og hørevern

Vi tilbyder en bred vifte af ørebeskyttelse og høreværn for at sikre, at de anbefalede støjniveauer opretholdes.​​​​​​​

Støj kan forårsage uoprettelige høreskader, men undladelse af at bruge ørebeskyttelse eller høreværn kan også forårsage en række andre sundhedsproblemer, såsom hjerte-kar-problemer, forhøjet blodtryk, muskelspændinger og stress.  


Høretab forårsaget af støj på arbejdspladsen er den mest almindelige arbejdsskade i Europa. Det er forårsaget af manglende brug af ørebeskyttelse og høreværn på arbejdspladsen eller forkert brug af dette udstyr.

Distraherende støj kan også være en sikkerhedsrisiko, da det kan gøre det svært at høre og forstå vigtige signaler eller anden kommunikation på arbejdet.


Det er bydende nødvendigt at vurdere behovet for høreværn og ørebeskyttelse.

Risikoen for høreskader afhænger af støjniveauet, frekvensen og varigheden af støjbelastningen. Arbejdsgivere har en forpligtelse til at beskytte medarbejderne mod støjrelaterede sundhedsfarer og til at udføre de påkrævede støjniveauaflæsninger for at vurdere både gennemsnitlige støjniveauer og impulsstøj genereret af f.eks. skud og stød. Dette giver dem mulighed for at vurdere behovet for høreværn og ørebeskyttelse.

Typer af hørebeskyttelse og høreværn

Den mest effektive måde at reducere støj på er altid at begrænse eller helt eliminere støjkilden. Hvor dette ikke er muligt, tilbyder vi et bredt udvalg af ørebeskyttelse og høreværn, der er i stand til at sikre, at det anbefalede støjniveau opretholdes. Disse muligheder omfatter skumørepropper, båndede ørepropper, formstøbte genanvendelige ørepropper, passive høreværn og elektroniske høreværn, alle udviklet af markedsledende producenter. Desuden kan vores høreværn og ørebeskyttelse gøres kompatible med radiokommunikation, omgivende støj og lydkommunikation.

Grænseværdier

Beskyttelsesforanstaltninger, herunder høreværn eller ørebeskyttelse, skal sættes ind, når det gennemsnitlige støjniveau over en otte timers periode er mellem 80 og 85 dB. Den øvre grænse for impulsstøj er 130 dB.

Produktionsdato​​​​​​​

Hvert ørebeskytter og høreværn får en Single Number Rating (SNR), der angiver udstyrets støjdæmpende evne i dB. SNR-metoden giver en gennemsnitlig beskyttelsesfaktor målt over hele frekvensspektret. Metoden tager dog ikke højde for variationer i akustisk tryk mellem forskellige frekvensområder. Ørebeskyttelse eller høreværn med en SNR-værdi på 24 vil reducere et kendt gennemsnitligt støjniveau på 97 dB i løbet af otte timer til 73 dB (97 dB - 24 dB = 73 dB). HML-metoden (Høj, Medium, Lav) giver en gennemsnitlig beskyttelsesfaktor ved de forskellige frekvenser. For at bruge denne metode skal det akustiske tryk i de forskellige frekvensområder måles.

  • Høj: over 1.000 Hz
  • Medium: 500-2.000 Hz
  • Lav: under 500 Hz

SNR- og HML-værdierne kan findes i reduktionsoversigten, der følger med høreværn og ørebeskyttelse.​​​​​​​

Valg af høreværn og ørebeskyttelse​​​​​​​

Det bedste høreværn bruges 100 % af tiden i en støjzone. Det beskyttelsesniveau, som høreværn og ørebeskyttelse tilbyder, reduceres markant, når disse fjernes i korte perioder. Vi anbefaler at bruge ørebeskyttelse eller høreværn, som bringer støjniveauet ned til mellem 70 og 80 dB. Overbeskyttelse kan forhindre brugeren i at kunne høre vigtige kommunikations- eller advarselssignaler.​​​​​​​

Relaterade artiklar

safety helmets safety helmets

Øjenbeskyttelse

Øjenværn og sikkerhedsbriller af forskellige typer er en nødvendighed for mange faggrupper.

Læs mere >
hearing protection hearing protection

Faldsikring

At arbejde i højden er den mest risikable form for arbejde, man kan udføre.

Læs mere >

Arbejdslys

Wenaas har nu udvidet vores sortiment med Nightstick-lamper og arbejdslys.

Læs mere >