Ademhalings-bescherming​​​​​​​


Vervuiling in de lucht in de vorm van gassen, dampen of gevaarlijke deeltjes kan de longen en andere vitale organen beschadigen waardoor de blootgestelde persoon astma of allergieën kan ontwikkelen.

Ademhalingsbescherming beschermen tegen verschillende soorten luchtverontreiniging.​​​​​​​

Ademhalingsbeschermingsmiddelen kunnen in twee categorieën worden onderverdeeld. Om te weten welke voor u de juiste is, moet u weten tegen welk soort vervuiling u zich wilt beschermen.​​​​​​​

Gefilterde ademhalingsbescherming

Om gefilterde ademhalingsbeschermingsmiddelen te kunnen gebruiken, moet de lucht ten minste 19,5% zuurstof bevatten. Het filtertype wordt gekozen op grond van het soort verontreiniging waartegen u zich wenst te beschermen, en moet gebruikt worden volgens de filtergidsen van de fabrikant.​​​​​​​

Ademhalingstoestel​​​​​​​

Als de lucht minder dan 19,5% zuurstof bevat, moet een ademhalingstoestel worden gebruikt dat lucht uit een niet-verontreinigde bron toevoert. Dit geldt ook wanneer er reukloze gassen aanwezig zijn.​​​​​​​

Het kiezen van een ademhalingsbescherming:​​​​​​​

  • Identificatie: tegen welke schadelijke gassen, stof, rook of aërosolen hebt u bescherming nodig? De werkplek moet aan een evaluatie worden onderworpen om de concentraties verontreinigende stoffen vast te stellen.
  • Risico-evaluatie: is er voldoende zuurstof gedurende de hele blootstellingsperiode? Welke gezondheidseffecten zijn verbonden aan de verschillende risicozones? Zijn er andere risico's, zoals vonken of explosieve verbindingen?
  • Bij de keuze van een ademhalingsbeschermingsmiddel moet u denken aan een halfmasker, volmasker, een masker met ventilator of perslucht. In situaties met een lage werkbelasting zijn half- of volmaskers met filter het beste. Bij hogere werkbelasting of langere diensten, zult u filterbescherming met ventilator willen. In omgevingen waar het zuurstofgehalte laag is en waar geur- en smaakloze gassen voorkomen, is een persluchttoestel een must. Kies het juiste filter op basis van de aanbevelingen van de leverancier.
  • Training: montage, functiecontrole, assemblage, opslag en onderhoud. Routines voor het reinigen en vervangen van filters en verbruiksartikelen.

Beschermingsfactor voor gefilterde ademhalingsbescherming volgens Europese norm (NPF):​​​​​​​

Gasfilters in ademhalingsbescherming:​​​​​​​

Bescherming tegen gassen/dampen met behulp van een koolstoffilter. Er zijn op één locatie vaak verschillende gassen/dampen aanwezig. De gassen/dampen moeten bekend zijn voordat u het juiste gasfilter kunt kiezen (zie de aanbevelingen van de fabrikant). Een combinatiefilter moet gebruikt worden wanneer een combinatie van gassen/dampen en deeltjes aanwezig is.​​​​​​​

Voorbeelden van het gebruik van ademhalingsbescherming:​​​​​​​

  • A: Oplosmiddelen die gebruikt worden bij verf-, vernis- en lijmwerk. Spuiten van bestrijdingsmiddelen. Ontsmetting van kassen en kippenhokken.
  • B: Elektrolysewerk (zure gassen). Chloreerinstallaties in waterwerken (chloor). Legen van installaties voor vloeibare meststoffen (vereist zuurstofgehalte van ten minste 19,5%).
  • E: Het roosteren van erts. Verbrandingsinstallaties (zwaveldioxide).
  • K: Papier- en chemische industrie (ammoniak).​​​​​​​

Beschermingsfactor​​​​​​​

De beschermingsfactor geeft aan hoe doeltreffend het toestel is bij het verminderen van de hoeveelheden verontreinigende stoffen die in de luchtwegen, d.w.z. het masker, terechtkomen.

Assigned Protection Factor (APF of toegewezen beschermingsfactor): gebaseerd op buiten en binnen het ademhalingsbeschermingsmiddel uitgevoerde metingen, uitgevoerd in, onder andere, echte werkomgevingen en op werkend personeel. De APF is aanzienlijk lager dan de theoretische beschermingsfactor.

Nominal Protection Factor (NPF of nominale beschermingsfactor): gebaseerd op laboratoriummetingen in verband met de goedkeuring van de EN-norm voor het ademhalingsbeschermingsmiddel. Concept gebaseerd op theoretisch lekpercentage (bijv: FFP3 masker met een max. lekkage van 2% geeft een beschermingsfactor van 100/2 = 50).

Hygiene Limit Value (HLV of hygiënische grenswaarde): door de autoriteiten vastgestelde waarde (administratieve norm) waarin de maximaal toelaatbare gemiddelde concentratie gedurende een werkdag wordt aangegeven, evenals de maximale grenswaarde. De administratieve normen worden gepubliceerd door de arbeidsinspectie van uw land of een equivalent daarvan.

Berekening van de Recommended Protection Factor (RPF of aanbevolen beschermingsfactor): concentratie van de verontreinigende stof/HLV (bijv. concentratie 1.000 mg/m3 en een hygiënische grenswaarde van 100 mg/m3 geeft een aanbevolen beschermingsfactor van 10, d.w.z. een ademhalingsbeschermingsmiddel met beschermingsfactor 10).​​​​​​​

Protection factor for filtered respiratory protection devices Protection factor for filtered respiratory protection devices

Producten

Gerelateerde artikelen

safety helmets safety helmets

Oogbescherming

Oogbescherming en veiligheidsbrillen van verschillende soorten zijn een noodzaak voor veel beroepsgroepen.​​​​​​​

hearing protection hearing protection

Valbescherming

Werken op hoogte is een van de riskantste omgevingen waarin men zich kan bevinden.​​​​​​​

Werklamp

Wenaas heeft het assortiment nu uitgebreid met Nightstick-lampen en werklampen.​​​​​​​