Valbeveiliging en de Arbeidsomstandighedenwet

Vindt u het lastig om een compleet overzicht te krijgen van de wetten, regels en eisen die geldig zijn voor valbeveiliging en beschermingsmiddelen? Dat begrijpen we. In Noorwegen zijn er daar een heleboel van. We hebben ze hier allemaal bij elkaar gezet, zodat u niet overal hoeft te zoeken.

Al het gebruik van beschermingsmiddelen, inclusief valbeveiligingsmiddelen, is geregeld via een aantal eisen en voorschriften en ook in de wet op de werkomgeving. Daarnaast kunnen zowel werkgevers als fabrikanten van apparatuur speciale eisen stellen.

Dit is het belangrijkste principe achter de Arbeidsomstandighedenwet:

Collectieve maatregelen moeten prioriteit krijgen boven individuele maatregelen.
Permanente maatregelen moeten prioriteit krijgen boven tijdelijke maatregelen.

Algemene eisen voor werkgevers

 • Zorg voor systematisch veiligheidswerk.
 • Zorg ervoor dat de risico's voortdurend in kaart worden gebracht.
 • Implementeer de noodzakelijke metingen.
 • Zorg ervoor dat werknemers bekend zijn met de gevaren en dat ze de nodige oefeningen en training krijgen.

Voorschriften Persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE of Personal Protective Equipment)

 • Voer een risicobeoordeling uit en selecteer op basis daarvan uitrusting en methoden.
 • Zorg ervoor dat de gekozen persoonlijke beschermingsmiddelen volledige bescherming bieden.
 • Geef passende en voldoende opleiding en praktische training in het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Zorgen voor adequate routines voor opslag, onderhoud en controle van persoonlijke beschermingsmiddelen, inclusief periodieke controle indien nodig.

Algemene eisen voor werknemers

 • Voer werkzaamheden uit in overeenstemming met orders en instructies.
 • Onderbreek werkzaamheden die gezondheidsrisico's met zich meebrengen.
 • Rapporteer gevaarlijke omstandigheden.
 • Gebruikt PBM's en alle arbeidsuitrusting/materialen correct.
 • Meld verwondingen en werkgerelateerde ziekten.

Werken op hoogte

 • Geef prioriteit aan maatregelen die vallen voorkomen in plaats van maatregelen die vallen tegengaan.
 • Het is bijzonder belangrijk dat de uitrusting geschikt is.
 • Touwgebaseerde positioneringstechnieken vereisen een gedegen praktische training.
 • Positioneringstechnieken stellen eisen aan onmiddellijke redding/noodhulp.
 • Positioneringstechnieken stellen speciale eisen aan voorbereidingen en uitrusting.

Markeringsvereisten

 • Naam of logo fabrikant.
 • Model- of typeaanduiding van het product.
 • Serienummer of uniek nummer van het product.
 • Herinner gebruikers eraan de gebruikershandleiding te lezen.

Veiligheidsclassificaties

 • Actief (positionering/positiebeperking).
 • Passief (interceptie).
 • Reddingswerk.

Eisen aan de gebruikershandleiding

 • Naam en adres van fabrikant of distributeur.
 • Veiligheidsclassificatie van uitrusting en geboden veiligheidsniveau.
 • Correct gebruik van uitrusting.
 • Correcte reiniging, onderhoud en opslag van uitrusting.
 • Geschikte extra uitrusting.
 • Naam, adres en TKO nummer van de technische controle instantie.

Periodieke controle

 • NS-EN 365; ten minste elke twaalf maanden.
 • Fabrikant beslist.
 • Uit te voeren door bevoegd personeel.
 • Moet achteraf worden gedocumenteerd.

Belangrijk om te weten

 • Wanneer uw werkgever voor PBM's heeft gekozen, betekent dit dat u wordt geconfronteerd met een gevaar dat in het ergste geval dodelijk kan zijn.
 • Zorg ervoor dat u de training, uitrusting en ondersteuning krijgt die u nodig hebt!
 • Procedures die niet werken of niet worden nageleefd, moeten worden veranderd, of ze zullen uiteindelijk een praktijk camoufleren die in het ergste geval levensgevaarlijk kan zijn. Het is uw verantwoordelijkheid om gevaarlijke praktijken te melden!
 • Ook al heeft de valbeveiliging onlangs een periodieke controle ondergaan, dit ontslaat de gebruiker niet van de verplichting de uitrusting te controleren.
 • De ernstigste gebreken komen aan het licht tijdens dagelijkse controles. Controle door de gebruiker redt levens..


Gerelateerde artikelen

arbeidsmiljølov fallsikring arbeidsmiljølov fallsikring

AAK Safety - onze competentiepartner

VWe stellen alles in het werk om valbeveiligingsmiddelen te maken die ervoor zorgen dat je veilig thuiskomt. Natuurlijk werken we daarom ook samen met de beste partners uit de sector. AAK Safety is onze partner op het gebied van productontwikkeling en onze leverancier van cursussen voor bedrijven die hun werknemers moeten trainen in het gebruik van valbeveiligingsmiddelen.

Lees meer >>
hearing protection hearing protection

Valbeveiliging

I We bieden al lange tijd beschermingsmiddelen en valbeveiligingsmiddelen voor veel verschillende soorten bedrijven. We hebben veel ervaring met het uitrusten van bedrijven die in gevaarlijke omgevingen of op hoogte werken, zoals in hoogspanningsmasten, offshore of in de bouw.

Lees meer >>

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Wenaas levert beschermingsmiddelen aan gebruikers in sectoren waarin een extreme behoefte aan veiligheid bestaat: olie en gas, brandweer en redding, bouw, energiecentrales en energiebedrijven.

Lees meer >>