Arbetsmiljölagen och fallskydd

Tycker du att det är svårt att ha översikt över vilka regler och lagar som gäller för fallskydd och fallskyddsutrustning? De berörs faktiskt av en hel rad föreskrifter och krav. Vi har samlat allt på den här webbplatsen, så att du slipper leta. All användning av skyddsutrustning, inklusive fallskyddsutrustning, regleras genom en rad olika föreskrifter och i själva arbetsmiljölagen.  Dessutom har ofta både arbetsgivaren och den respektive utrustningstillverkaren särskilda krav.

Som huvudprincip gäller följande:

 • Kollektiva åtgärder övervägs alltid först. Detta innebär ofta säkring i form av staket/räcken, hellre än personliga åtgärder i form av fallskyddsutrustning.
 • Permanenta åtgärder som ställning, hiss eller lyftanordning ska prioriteras framför tillfälliga åtgärder.


Utöver det berörs fallskydd av följande:

Allmänna krav för arbetsgivaren

 • Säkerställ planerat skyddsarbete.
 • Säkerställ löpande kartläggning av risker.
 • Genomför nödvändiga åtgärder.
 • Säkerställ att medarbetarna är informerade om faror, och att de får nödvändig utbildning och träning.

Krav gällande personlig skyddsutrustning

 • Utför riskvärdering och välj utrustning och metoder baserat på denna.
 • Säkerställ att den valda personliga skyddsutrustningen ger fullständigt skydd.
 • Tillhandahåll anpassad och tillräcklig utbildning och praktisk träning i att använda personlig skyddsutrustning.
 • Säkerställ att det finns bra rutiner för förvaring, underhåll och kontroll av den personliga skyddsutrustningen. Detta inkluderar regelbundna kontroller om så krävs.

Allmänna krav för medarbetaren

 • Utför arbetet i enlighet med ålägganden och instruktioner.
 • Avbryt arbete som innebär hälsorisker.
 • Rapportera om farliga förhållanden.
 • Använd den personliga skyddsutrustningen och all arbetsutrustning/-material på ett korrekt sätt.
 • Rapportera skador och yrkesrelaterad sjukdom.

Arbete på hög höjd

 • Prioritera åtgärder som förhindrar fall, framför åtgärder som fångar upp vid fall.
 • Det är särskilt viktigt att utrustningen är anpassad.
 • Repbaserade positioneringstekniker ställer särskilda krav på praktisk träning och utbildning.
 • Positioneringstekniker ställer krav på omedelbar räddning/akut hjälp.
 • Positioneringstekniker ställer särskilda krav på förberedelser och utrustning.

Krav på märkning

 • Tillverkarens namn eller logotyp.
 • Produktens modell- eller typbeteckning.
 • Produktens serie- eller unika nummer.
 • Uppmaning till användaren att läsa bruksanvisningen.

Skyddsklasser

 • Aktiv (positionering/positioneringsbegränsning).
 • Passiv (uppfångande).
 • Räddning.

Krav på bruksanvisning

 • Namn och adress för tillverkare eller återförsäljare.
 • Vilken skyddsklass utrustningen tillhör och vilken skyddsnivå den ger.
 • Korrekt användning av utrustningen.
 • Riktig rengöring, underhåll och förvaring av utrustningen.
 • Egen tilläggsutrustning.
 • Namn, adress och TKO-nummer för det tekniska kontrollorganet.

Regelbundna kontroller

 • NS-EN 365: min. var 12:e månad
 • Tillverkaren bestämmer.
 • Utförs av en behörig person.
 • Ska dokumenteras efteråt.

Viktigt att veta

 • När din arbetsgivare har valt personlig skyddsutrustning som lösning, betyder det att du kan ställas ansikte mot ansikte med en fara som i värsta fall har potential att ta livet av dig.
 • Försäkra dig om att du får den utbildning, utrustning och det stöd du behöver!
 • Förfaranden som inte fungerar eller inte respekteras måste ändras. Annars kommer de över tid att kamouflera rutiner som i värsta fall kan vara livsfarliga. Det är ditt ansvar att rapportera!
 • Även om fallskyddsutrustningen har genomgått regelbundna kontroller, måste användaren ändå kontrollera sin egen utrustning.
 • Det är dagliga kontroller som avslöjar de allvarliga felen, det är användarens egen kontroll som räddar liv.

De viktigaste (norska) lagarna/föreskrifterna

 • Arbetsmiljölagen, Förordning om organisering, ledning och medverkande (701)
 • Arbetsplatsförordning (702)
 • Förordning om arbetets utförande (703)
 • Förordning om konstruktion, produktion och utformning av personlig skyddsutrustning (523)

Dessutom berörs fallskyddsutrustning av olika EN-standarder. Vi har sammanställt en översikt här, skrolla ner till kapitlet om «fallskydd».

Relaterade produktar

arbeidsmiljølov fallsikring arbeidsmiljølov fallsikring

Vår kompetenspartner, AAK Safety

Vi har arbetat hårt för att skapa fallskyddsutrustning som gör att människor kommer hem tryggt. Därför samarbetar vi med de bästa inom branschen. AAK Safety är vår sparringpartner inom produktutveckling och leverantör av kurser och träning.

hearing protection hearing protection

Fallskydd

I Vi på Wenaas har länge tillhandahållit skyddsutrustning för fallskydd inom olika branscher. Allt från företag som utför arbete på högspänningsmaster, till företag inom offshore eller bygg och anläggning.

Skyddsutrustning

Wenaas levererar skyddsutrustning - PPE (Personal Protection Equipment) - till branscher med extremt höga säkerhetskrav