Hörsel- och öronskydd

Vi erbjuder flera hörsel- och öronskydd för att garantera att den rekommenderade bullernivån upprätthålles.

Buller kan orsaka permanenta hörselskador, men underlåtenhet att använda hörsel- eller öronskydd kan också orsaka många andra hälsoproblem, som hjärt-kärlsjukdomar, högt blodtryck, muskelspänning och stress.


Nedsatt hörsel som orsakats av buller på arbetsplatsen är den vanligaste yrkesskadan i Europa. Den orsakas av underlåtenhet att använda öron- och hörselskydd på arbetsplatsen eller att utrustningen anvnds felaktigt.

Distraherande ljud kan också vara n säkerhetsrisk eftersom det kan göra det svårt att höra och förstå viktiga signaler eller annan kommunikation på arbetet


Att bedöma behovet av hörsel- och öronskydd är absolut nödvändigt​​​​​​​

Risken för hörselskador beror på bullernivån, frekvensen och bullerexponeringens varaktighet. Arbetsgivare är skyldiga att skydda de anställda från bullerrelaterade hälsofaror, och för att utföra nödvändiga bullernivåmätningar för att bedöma de genomsnittliga bullernivåerna och impulsljud som genereras av exempelvis skott och stötar. Det ger dem möjlighet att bedöma behovet av hörsel- och öronskydd.​​​​​​​

Typer av hörsel- och öronskydd​​​​​​​

Det effektivaste sättet att minska buller är att alltid begränsa eller eliminera bullerkällorna helt. Där det inte går, erbjuder vi flera hörsel- och öronskydd som kan garantera att den rekommenderade bullernivån upprätthålles. Dessa alternativ inkluderar öronproppar av skum, öronproppar med band eller bygel, formgjutna återanvändbara öronproppar, passiva öronskydd och elektroniska öronskydd, som alla har utvecklats av marknadsledande tillverkare. Och våra hörsel- och öronskydd kan göras kompatibla med radiokommunikation, omgivande buller och ljudkommunikation.​​​​​​​

Gränsvärden​​​​​​​

Skyddsåtgärder, inklusive hörsel- eller öronskydd, måste sättas på när den genomsnittliga bullernivån under en åttatimmarsperiod ligger mellan 80 och 85 dB. Den övre gränsen för impulsljud är 130 dB.​​​​​​​

Tillverkningsdag​​​​​​​

Varje öron- och hörselskydd får ett SNR-värde (Single Number Rating), som indikerar utrustningens förväntade dämpning i dB. SNR-metoden ger en medelskyddsfaktor som uppmätts över hela frekvensspektrumet. Men metoden tar inte hänsyn till variationer i akustiskt tryck mellan olika frekvensområden. Öron- eller hörselskydd med ett SNR-värde på 24 minskar ett känt medelbullervärde på 97 dB under loppet av åtta timmar till 73 dB (97 dB - 24 dB = 73 dB). HML-metoden (Hög, medel, låg) ger en medelskyddsfaktor på de olika frekvenserna. För att använda denna metod måste man mäta det akustiska trycket på olika frekvenser.

  • Hög: Above 1,000 Hz
  • Medel: 500-2,000 Hz
  • Låg: Below 500 Hz

SNR- och HML-värdena återfinns i minskningsöversikten som medföljer hörsel- och öronskydd.​​​​​​​

Välja hörsel- och öronskydd​​​​​​​

Det bästa hörselskyddet används 100 % av tiden i en bullrig miljö. Hörsel- och öronskyddens skyddsnivå minskas betydligt när de tas av under korta perioder. Vi rekommenderar att man använder hörsel- och öronskydd som sänker bullernivån till mellan 70 och 80 dB. För mycket skydd kan hindra användaren från att höra viktig kommunikation eller varningssignaler.Relaterade artiklar

safety helmets safety helmets

Ögonskydd

Olika typer av ögonskydd och skyddsglasögon är nödvändiga bland många yrkesgrupper.​​​​​​​

Läs mer >>
hearing protection hearing protection

Fallskydd

Arbete på höjder är ett av de mest riskfyllda arbetsformerna man kan ha.​​​​​​

Läs mer >>

Arbetsbelysning

Wenaas har nu utökat sitt utbud med Nightstick-lampor och arbetsbelysning​​​​​​​

Läs mer >>