Personlig skyddutrustning

Samarbete för säkerhet​​​​​​​
safety helmets safety helmets

Hjälmar

Vi erbjuder lätta och bekväma hjälmar med god passform från marknadens ledande tillverkare.​​​​​​​

Läs mer >>
hearing protection hearing protection

Hörselskydd

Vi erbjuder flera hörsel- och öronskydd som garanterar att den rekommenderade bullernivån upprätthålles.​​​​​​​

Läs mer >>

Andningsskydd

Luftburna föroreningar i form av gas, ångor eller farliga partiklar kan skada lungorna och andra vitala organ, och orsaka att den exponerade personen utvecklar astma eller allergier.​​​​​​​

Läs mer >>
safety helmets safety helmets

Ögonskydd

Ögonskydd och skyddsglasögon av olika typer är nödvändiga bland många yrkesgrupper.​​​​​​​

Läs mer >>
hearing protection hearing protection

Fallskydd

Att arbeta på höjder är de mest riskfyllda arbetsformerna man kan ha.​​​​​​​

Läs mer >>

Arbetsbelysning

Wenaas har nu utökat utbudet med Nightstick-lampor och arbetsbelysning.​​​​​​​

Läs mer >>Wenaas tillhandahåller skyddsutrustning för användare med extrema behov av säkerhet: olja och gas, eld och räddning, bygge, elverk och energiindustri.

Vi samarbetar alltid nära slutanvändarna, så att vi kan förstå och tillgodose deras krav med kompletta lösningar för arbetskläder och personligt skydd.

För utrustning som vi inte tillverkar själva, samarbetar vi nära flera innovativa leverantörer.

Kunskap och rådgivning

Med vår stora kunskap och erfarenhet på området kan vi erbjuda rådgivning för exempelvis:

  • Riskbedömning beträffande arbetsuppgifter och miljö-
  • Identifiering av lösningar och produkter som ger adekvat skydd, och som säkert kan kombineras med annan skyddsutrustning och arbetskläder
  • Tillräcklig utbildning för korrekt användning av utrustning-
  • Underhåll och kontroller av personlig skyddsutrustning


Produkter