Skyddsväst

Den industriella skyddstjänsten har samordnats med övriga räddningstjänster, med fastställda regler för identifiering av utryckningspersonal.

Detta är mycket positivt, eftersom det tidigare, enligt Norsk Industrisäkerhetsorganisation (NSO), fanns ett antal olika system med lokala regler i bruk.

I #Handbook for the Rescue Service. System Description – Principles – Values" som gjordes på uppdrag av Justitie- och samhällssäkerhetsdepartementet och publicerades 2018, förtydligas de olika titlarna inom industrisäkerhet, förutom hur dessa ska användas. Tidigare användes titeln "incident commander" inom industrisäkerhet, medan titeln som används idag är "on-scene commander".

Industrial safety vest Wenaas Workwear Industrial safety vest Wenaas Workwear

Brandkår, sjukvård och polis har nu exklusiva rättigheter att använda "incident commander", medan industrisäkerhetens ledningsroller beskrivs med följande beteckningar:

  • On-scene commander
  • First aid commander
  • Fire commander
  • Order and security service commander

Det finns ett krav på att industrisäkerhetens operativa chefer är synliga på olycksplatsen.

Dessa ska vara tydligt särskiljbara från andra räddningstjänster och lätta att identifiera. Det beror på att industriskyddspersonal besitter viktig lokalkännedom och att räddningstjänsten snabbt behöver identifiera dem för att kunna utföra sitt eget arbete så effektivt som möjligt.

NSO har fått input och feedback från industrisäkerhetstjänster över hela Norge när det gäller hur västarna ska utformas. De blå rutorna och axelpartiet på den nya "on-scene commander"-västen är inspirerad av industrisäkerhetstjänstens blå färg och industrisäkerhetslogotypen. De övriga operativa funktionerna inom brandkår, polis och sjukvård har också rutor på sina västar.


Målet med västarna är att de ska bidra till god kommunikation och identifiering av nyckelpersoner.

Alla personer inom räddningstjänsten ska kunna känna igen systemet, oavsett var och i vilka situationer de arbetar.

  • On-scene commander på plats har en gul väst med blått axelparti och schackbrädesmönster i blått och gult.
  • First aid commander har en grå väst.Vitt används av sjukvårdspersonal och ambulans.
  • Fire commander har en orange väst. Brandkåren har röda västar.
  • Gula västar är till för de återstående industrisäkerhetstjänsterna.

Produktar

Relaterade artiklar

Brandstövel

Vår Firefighter-känga, Haix Fire Hero 2, har ett optimalt snörningssystem med en snabblåsningsmekanism.

Läs mer >>
hearing protection hearing protection

Rökdykkardräkt PBI Max

PBI Max, W112 Smoke-rökdykardräkten, bygger på Wenaas mångåriga erfarenhet av utveckling och produktion av kläder för rökdykare.

Läs mer >>

När det hettar til

Det finns inget som är viktigare för oss än att skydda människor i arbete. Hela det norska brandförsvaret använder vårt banbrytande PBI/Gore Airlock-koncept.

Läs mer >>