Branntäst av docka

North Carolina State University har visat att användningen av flamskyddade underkläder avsevärt minskar brännskador jämfört med vanliga bomullsunderkläder.​​​​​​​​​​​​​

Eldstormstest för brännskador

En docka med 150 värmesensorer kläddes i nya Wenaas Offshore-produkter och vanliga bomullsunderkläder och exponerades sedan för en eldstorm som varade i fyra sekunder. En annan docka kläddes sedan i nya Wenaas Offshore-produkter och Devold® Spirit flamskyddade underkläder och utsattes på liknande sätt för en 4 sekunder lång eldstorm. Under exponering för lågorna mätte värmesensorerna hur mycket värme som trängde in under "huden" för att registrera andra eller tredje gradens brännskador. En total siffra beräknades sedan för att indikera hur mycket av kroppen som hade bränts.

manikin burn test


SKYDD MOT BRÄNNSKADOR WENAAS OFFSHORE DALETEC 350A COVERALL

Exponeringstid för blixtbrand: 4 sekunder

Manikin Burn test Manikin Burn test

Underkläder med fukttransporterande egenskaper för att motverka skållningsskador

Förutom egentliga brännskador är det vanligt att människor får skållskador på grund av fukt. Om kroppens egen fukt är i kontakt med huden under en brand kan den bli så varm att den börjar koka. Det är därför det är så viktigt att använda flamskyddade underkläder med utmärkta fuktavledande egenskaper.

Omfattningen av brännskador minskade med 29 %

Testet visade att om man har på sig Wenaas Offshore Daletec 350A-overaller tillsammans med Devold® Spirit flamhämmnade underkläder minskade förekomsten av andra och tredje gradens brännskador med 13 %. Testet visade också att om man bär Wenaas Offshore 220A-overaller tillsammans med Devold® Spirit flamhämmane underkläder minskade förekomsten av andra och tredje gradens brännskador med 29 %.

Produkter

Relaterade artiklar

Hivis extreme-ny synlighetskolleksjon fra Wenaas Hivis extreme-ny synlighetskolleksjon fra Wenaas

Arbetskläder för extrema förhållanden

Project Arctic Protection: en kollektion som är utvecklad att klara extrema förhållanden

Läs mer >>
Hivis ectreme curved- synlighetsbekledning for damer Wenaas Hivis ectreme curved- synlighetsbekledning for damer Wenaas

Flamhämmande skydd i 3 lager

Kläder i 3 lager med flamhämmande material från det yttre till det inre skiktet ökar skyddet mot flammor och ljusbågar.

Läs mer

Vad är en ljusbåge?

Skydd är viktigt för alla dem som arbetar med elektriska installationer, utför underhåll av utrustning i system som inte är säkrade mot ljusbågar, eller arbetar med högspänningsutrustning.

Läs mer