Vad är en ljusbåge?

Skydd är viktigt för alla dem som arbetar med elektriska installationer, utför underhåll av utrustning i system som inte är säkrade mot ljusbågar, eller som arbetar med högspänning.

Ljusbågar kan förekomma i hög- och lågspänningselektriska system, och energin i en ljusbåge kan vara kraftfull även i lågspänningssystem vid höga kortslutningsnivåer och/eller långa frånkopplingstider.

Visa vårt ljusbågstest

Test arctic flash


See test arch flash


Beräkning av ljusbågsenergi

Den potentiella omfattningen av skador från ljusbågskortslutningar beskrivs med begreppet "incidentenergi", som anges i kalorier per kvadratcentimeter (cal/cm2). Den infallande energin är ett resultat av hur mycket energi som frigörs medan ljusbågen varar, och avståndet från ljusbågen. Beräkningarna görs på basis av spänningsnivå, kortslutningsström, skyddsinställningar och den aktiva matnings-/användaranslutningarna. Normalt beräknas den infallande energin på ett definierat avstånd från samlingsskenan där ljusbågen inträffar (amerikansk standard, IEEE 1584) - vanligtvis "armlängds avstånd" (35,4 tum). I princip bör man försöka minska infallande energi genom att koppla ur utrustning och anpassa skyddsåtgärder för att hålla urkopplingstiden så kort som möjligt. Tiden som ljusbågen fortsätter att brinna är avgörande för nivån på den infallande energin.

Incident energy arc flash Incident energy arc flash

Incident energy arc flash

Ljusbågens energi vid incident

 • PPE 0 ≤ 1,2 cal/cm² (inget krav på ljusbågssäkra kläder)
 • PPE 1 ≤ 4 cal/cm²
 • PPE 2 ≤ 8 cal/cm²
 • PPE 3 ≤ 25 cal/cm²
 • PPE 4 ≤ 40 cal/cm²
 • PPE x > 40 cal/cm² (extrem fara)

Kläder i förhållande till ATPV-klassificering

Klädseln måste ha ett ATPV-värde (Arc Thermal Performance Value) som är lika med eller större än det tillämpliga värdet för ljusbågsenergin på arbetsplatsen. Kläder i flera lager som har testats mot ljusbågar ger en minsta ATPV-klassificering som är lika med summan av ATPV-klassificeringarna i varje lager. Kombinationen kan ge ett högre ATPV-värde än klassificeringen i det enskilda lagret.

Skydda dig från topp till tå

När du skyddar dig mot ljusbågar måste du se till att den övriga säkerhetsutrustningen du använder - handskar, skyddsskor, hjälm, ansiktsskydd, hörselskydd - är certifierad på samma nivå. Detta är nödvändigt för att säkerställa bästa möjliga skydd av hela din kropp.

Nödvändiga kläder för skydd mot ljusbågar

Följande kombination av kläder måste bäras vid arbete på elektriska paneler med förväntad ljusbågsenergi:

 • Hjälm med ljusbågstestat ansiktsskydd
 • Hörselskydd/öronproppar (som inte innehåller oskyddade metalldelar)
 • Kläder testade för ljusbågsskyddHandskar (elektriskt isolerade handskar vid behov)
 • Underkläder bör vara tillverkade av ull/bomull
 • Undvik syntetiska tyger

Skador från elektrictet

Skador från elektrictet kan orsakas av elektrisk ström som passerar genom kroppen. En av de vanligaste orsakerna är momentan chock orsakad av kontakt med vanlig hushållsström (220 volt). Sådana stötar är obehagliga, men vanligtvis inte farliga för friska vuxna. Men mycket allvarligare skador kan inträffa som får mycket allvarligare konsekvenser.

Elektrisk ström kan orsaka tre typer av skador:

 • Ytlig brännskada
 • Djup brännskada
 • Förändring av hjärtrytm - eventuellt hjärtstopp

PRODUKTER

Relaterade artiklar

Hivis extreme-ny synlighetskolleksjon fra Wenaas Hivis extreme-ny synlighetskolleksjon fra Wenaas

Riskbedömning

Riskbedömning på ett företag är en pågående process. Det kräver regelbundna kartläggningsprocesser och utvärderingar av faror och utmaningar i arbetssituationer.

Läs mer
Hivis ectreme curved- synlighetsbekledning for damer Wenaas Hivis ectreme curved- synlighetsbekledning for damer Wenaas

Bränntest av skyltdocka

En docka med 150 värmesensorer kläddes i nya Wenaas Offshore-produkter och vanliga bomullsunderkläder och exponerades sedan för en eldstorm som varade i fyra sekunder.

Läs mer

Skor i litiumsortimentet

Litium-skorna tål både smält metall och 18 000 volt.

Läs mer