Riskbedömning på arbetsplatsen

Att utföra riskbedömning på ett företag är en pågående process.


Det kräver regelbundna kartläggningsprocesser och utvärderingar av faror och utmaningar i arbetssituationer. Bedömningar måste göras regelbundet för att hålla risknivåerna så låga som möjligt hela tiden. Arbetsgivaren har ansvaret för att sådana bedömningar genomförs, där syftet är att förebygga skador och sjukdomar i samband med arbetssituationer.

ALLA FÖRETAG MÅSTE KARTLÄGGA OCH UTVÄRDERA RISKER OCH PROBLEM PÅ ARBETSPLATSEN - OCH BEDÖMA RISKEN MED ARBETET SOM UTFÖRS.

Riskbedömning på ett enkelt sätt

Att kartlägga och bedöma risker för faror och utmaningar i arbetssituationer behöver inte vara svårt och komplicerat. Riskbedömningsprocessen varierar naturligtvis beroende på arbetsplatsens storlek och vilken typ av arbete som utförs.

Här är tre enkla frågor som bör ställas som en del av riskbedömningen:

 • Vad kan hända på arbetsplatsen?
 • Vad kan göras för att förhindra att det händer?
 • Vad kan göras för att begränsa konsekvenserna om något går snett?

Hur man genomför en riskbedömning på arbetsplatsen

En riskbedömning bör och ska alltid göras i samråd med de anställda, en facklig representant och skyddsombud. Om du är osäker på hur du ska göra en riskbedömning på arbetsplatsen – eller om det finns särskilt komplicerade faror – kan du kontakta organisationer som Företagshälsovården för att få hjälp. Men oavsett hur processen genomförs eller vem som faktiskt utför riskbedömningen är det arbetsgivaren som bär ansvaret. Starta riskbedömningen på arbetsplatsen genom att identifiera alla potentiella faror. Varje identifierad risk kan bidra till valet av lämpliga arbetskläder som erbjuder lämplig skyddsnivå och nödvändig komfort. Wenaas kan leverera skräddarsydda skyddskläder för nästan alla yrken och arbetsförhållanden, baserat på ditt företags riskbedömningar. Vi designar kläder som är godkända och certifierade för flera olika faror och risker. Detta gör det möjligt för enskilda medarbetare att utföra flera uppgifter och arbeta i olika miljöer – utan att behöva byta kläder.

Exempel på risker som bör undersökas som en del av en riskbedömning:

RISKBEDÖMNING, SVETSARE

 • Skydd mot kontakt med värme och lågor (EN ISO 11612).
 • Kläder certifierade för skydd mot termiska faror som kan uppstå i samband med ljusbågsolyckor (IEC 61482-2).
 • De allmänna riktlinjerna kräver ett ATPV/EBT50-värde på minst 8 cal/cm2. I situationer med högre risk rekommenderar vi flera lager av skyddskläder, eller plagg med högre ljusbågsklassning.

RISKBEDÖMNING, ELEKTRIKER

 • Skydd mot kontakt med värme och lågor (EN ISO 11612).
 • Kläder certifierade för skydd mot termiska faror som kan uppstå vid elektriska ljusbågar (IEC 61482-2).
 • Ett ATPV/EBT-värde på minst 8 cal/cm2 är den allmänna riktlinjen. Vid högre risk rekommenderas fler lager skyddskläder, eller kläder med högre ljusbågsvärde.

RISKBEDÖMNING, OLJEARBETARE

 • Skydd mot kontakt med värme och lågor (EN ISO 11612).
 • Kläder certifierade för att ge skydd mot plötsliga urladdningar av elektrostatisk energi, vilka används i situationer där det finns risk för statiska gnistor som antänder brandfarliga ämnen som gas eller olja (EN 1149-5).
 • Ledande delar som metalldragkedjor och knappar måste döljas för ökad säkerhet.Skydd mot regn och förhöjd sikt är också viktiga faktorer för denna grupp.

RISKBEDÖMNING, JÄRNVÄGSARBETARE

 • Skydd mot kontakt med värme och lågor (EN ISO 11612).
 • Kläder certifierade för att göra användarna klart synliga i sin närmaste omgivning under dagen, på natten och vid dåligt väder (EN ISO 20471).
 • Vissa arbetare behöver också kläder certifierade enligt EN ISO 11611-standarden för svetsning och liknande aktiviteter.

Produkter

Relaterade artikler

Hivis extreme-ny synlighetskolleksjon fra Wenaas Hivis extreme-ny synlighetskolleksjon fra Wenaas

Arbetskläder för extrema förhållanden

Project Arctic Protection: en kollektion som är utvecklad att klara extrema förhållanden

Läs mer
Hivis ectreme curved- synlighetsbekledning for damer Wenaas Hivis ectreme curved- synlighetsbekledning for damer Wenaas

Flamhämmande skydd i 3 lager

Kläder i 3 lager med flamhämmande material från det yttre till det inre skiktet ökar skyddet mot flammor och ljusbågar.

Läs mer

Vad är en ljusbåge?

Skydd är viktigt för alla dem som arbetar med elektriska installationer, utför underhåll av utrustning i system som inte är säkrade mot ljusbågar, eller arbetar med högspänningsutrustning.

Läs mer