Autostore & VAS-avdeling

Autostore er et helautomatisk robotsystem for effektiv lagerhåndtering. Systemet effektiviserer de fleste manuelle rutiner og gir en bedre utnyttelse av arealet.

VAS står for Value Added Service og representerer de tjenestene vi tilbyr i tillegg, som for eksempel logomontering, brodering, sømarbeid osv.

Kraftig vekst

Som et resultat av Wenaas' kraftige vekst, både nasjonalt og internasjonalt, var det viktig for oss å unngå at lageret skulle bli en flaskehals. Resultatet ble et supermoderne, automatisert lager på hovedkontoret vårt i Rauma, Møre og Romsdal. Fokus var på bedre plassutnyttelse og økt effektivitet.

Prosessen startet i 2022, med planlegging ned til minste detalj. Målet vårt var å opprettholde full drift, selv om vi skulle endre hele lageret. Kundene våre skulle ikke oppleve leveringsproblemer.I 2023 startet omgjøringen av lageret, og det nye Autostore-anlegget stod ferdig sent samme år.

"Vi er svært fornøyde med både prosessen og resultatet. Nå ser vi fram til enda mer vekst, ettersom vi har tatt høyde for det," sier Vidar Bergvik, driftsjef og hovedansvarlig for installeringen av Autostore.

Daglig leder Katrine Wold Deunk og driftsleder Vidar Bergvik viser fram det heleautomatiserte lageret.

FILM KOMMER NÅR DEN ER KLAR

Film viser autostore, VAS-senter og vareflyten generelt.

Et "levende" lager 24/7

Selv på stengte arbeidsdager jobber Autostore. Kasser omplasseres og sorteres i optimal rekkefølge basert på sesong og salgshyppighet.

Praktiske transportbånd og andre løsninger sørger for transport av kolliene til rett avdeling innenfor lagerets vegger - før de lastes ut for distribusjon.

Vi har tatt høyde for ytterligere vekst og har kran- og bufferlager i tillegg til Autostore. Slik sikrer vi at vi alltid har varer på lager, selv i en tid hvor verdenssamfunnet er urolig.


Tenk deg 10 tennisbaner ved siden av hverandre – det er størrelsen på vårt Autostore-lager, hele 1 900 kvadratmeter stort.
Tenk deg romfølelsen i en middels stor NBA-basketballarena – vårt Autostore-lager rommer 14 250 kubikkmeter, omtrent som en middels stor basketballhall!.

Vårt Autostor Lager har 60.000 varekasser - legger du disse etterhverandre rekker de like langt som fra Oslo til Drammen eller fra Kristiansand til Mandal.

Mange fordeler med Autostore


  • Mindre manuelt arbeid, færre menneskelige feil
  • Ekstremt plassbesparende
  • Høy logistikkmessig effektivitet
  • Effektivt arbeidsmiljøFærre personskader
  • Robotsystemet er integrert med våre andre systemer.
  • Sesongstyrt Autostore-lager – de varene som brukes mest, er lettest tilgjengelig.
  • Autostore jobber 24/7.



  • I tillegg kombinerer vårt system plukk fra autostore og kranlager, og vi samsender disse varene.

VAS-avdeling

VAS-avdeling (Value Added Service)

Vi tilbyr tjenester som logopåtrykk (transfer), logobrodering, plotting, etikettmontering og sømtjenester i vår VAS-avdeling.

Avdelingen har romslige arealer og svært god flyt. Varene sorteres etter VAS-informasjon, og ordrene blir automatisk ledet til forskjellige VAS-linjer, basert på tjenesten som skal utføres, mottakerland og mengde VAS per ordre.

Vi har også egne VAS-avdelinger i Aberdeen og Rotterdam.

Logo- og brodering

Vi har i dag 12 logomaskiner i VAS-linje 1, og i VAS-linje 2 har vi 6 logomaskiner og 1 logokarusell, flere typer broderingsmaskiner for plagg, caps, borrelåser og lignende, samt plotter- og navnetikettmaskin. I tillegg har vi egne symaskiner til en mengde forskjellige sømtyper og stoffkvaliteter. Med disse maskinene kan modifikasjoner og reparasjoner utføres.

VAS-avdelingen, logo-karusell.

Forlengbart transportbånd - forlenges helt inn i containeren.

Effektiv flyt av varer og gods

Ved å gå over til Autostore og bygge om lageret vårt har vi sørget for bedre flyt på lageret og minimert manuell håndtering av gods, både i plukkområdet og på VAS-området.

​​​​​​​Vi har blant annet et transportbånd som automatisk forlenges helt ut i containeren. På den måten blir det mindre løfting og bæring ved lossing, noe som resulterer i mindre kroppsarbeid og for eksempel ryggplager hos de ansatte.

Emballasje


Gjenbruk av pappesker

Resirkulering av papp

Miljøgodkjente pappesker

Redusert bruk av plast