Våre ambisjoner for å nå
​​​​​​​FNs bærekraftige mål

Våre abmbisjoner for å nå ​​​​​​​FNs bærekraftige mål

Protecting Environmental Resources Targets

 • Kvalitets- og sikkerhetsstyring
  Øke egen bevissthet ift. relevant informasjon for bærekraftig utvikling for å kunne stanse, forhindre og redusere negative påvirkninger i forsyningskjeden vår. Vi jobber for å ivareta sikkerhet - beskytte menneskers helse og miljøet mot skadelige kjemiske substanser samtidig som vi sikrer at alle våre leverandører overholder den europeiske REACH reguleringen. EN-ISO 9001:2015 og EN-ISO 14001:2015 er globale anerkjente standarder som veileder oss til kontinuerlig å forbedre effektiviteten til egen virksomhet og hvordan vi kan øke vår miljøprestasjon.

 • Miljøpraksis
  Basert på kompleksiteten i forsyningskjeden vår, fra fiberproduksjon, garnproduksjon, stoffproduksjon, farging, etterbehandling, montering av plagg, distribusjon, oppbevaring til slutt på levetiden - vi tror at vi kan ha størst effekt ved å redusere klimagassutslippene våre i begynnelsen av produktutviklingen og ved energieffektive fabrikk prosesser. Derfor vil vi maksimere produktenes livssyklus med våre engasjerte designprinsipper, og forhåndsdefinerte nøkkelindikatorer til høy kvalitet, sertifiseringer, øko-materialer og anvendelighet som nøkkelen til å lykkes fremover. Inkludere vårt eget Value-Added-Service (VAS)-senter.
  ​​​​​​​
 • Høy produktkvalitet
  Vi vet at produktene våre kan bety forskjellen mellom tap av liv og overlevelse, og vi har aldri gått på akkord med produktutviklingen vår. For å sikre at produktene våre oppfyller de høyeste kvalitetsstandardene er vi forpliktet til en streng produktutviklingsprosess. For å være i samsvar med globale standarder utføres laboratorietestrapportene våre kun av akkrediterte laboratorier som ISO og OEKO-TEX®.

 • Energi, vann og avfall
  ​​​​​​​Vi tror at for å redusere bruken av polyester og konvensjonell bomull på våre største material grupper er å gå over til resirkulerte materialer som er en del av Global Recycled Standard (GRS). Disse sertifiseringer er miljøvennlige og fokuserer på å øke fornybare og resirkulerte materialer tidlig i design fasen. I tillegg, er vi Better Cotton medlem (BCI) og på kundeforespørsler kan vi tilby TENCEL™ fibre og bærekraftige sertifiseringer som Fairtrade som et alternativ til bomull. Disse handlingene vil garantere sporbarhet av fiberen og dermed redusere produktenes fotavtrykk. Disse sertifiseringene samsvarer med prinsippene våre knyttet til menneskerettigheter, miljø, korrupsjon og dyrevelferd skissert i vår CoC.

Our Social Management Capability Targets

 • Beskyttelse av menneske- og arbeidsrettigheter
  Vi mener at vår innkjøpspraksis er viktig for å øke åpenhet og tilse at leverandør overholder sine kontraktsforpliktelser på hovedområder som spenner seg fra tvangsarbeid og barnearbeid til miljø og selskapsstyring gjennom hele verdikjeden. Alle våre leverandører gjennomgår en screening for å se at de overholder våre krav angående etiske og miljømessig forretningspraksis. Vi forventer at våre leverandører og partnere jobber målrettet og systematisk for å overholde våre retningslinjer for virksomheten. Etiske retningslinjer dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, antikorrupsjon, dyrevelferd og miljø.
 • Etikk og policy
  Alle våre leverandører og partnere vi samarbeider med har signert vår etiske retningslinjer og RSL restriksjoner som angir regler og forskrifter for hvordan de skal respektere ansatte og miljøet. I denne sammenheng har vi en nulltoleranse til tvangsarbeid og barnearbeid. Vi insisterer også på at våre partnere respekterer friheten til å organisere seg, like muligheter og rettferdig, lovpålagt lønn, faste arbeidstider, et trygt arbeidsmiljø og juridisk bindende arbeidsvilkår. Brudd på Code of Conduct og manglende vilje til å forbedre vil gi Wenaas rett til å si opp kontrakten.
 • Ansatte og bedriftskultur
  ​​​​​​​Vi tror på en positiv arbeidsplasskultur som er bygget på meningsfylt arbeid, i tråd med våre verdier og åpen kommunikasjon for å øke trivsel for ansatte, samtidig som vi fremmer like muligheter for alle. Opplæring i våre etiske retningslinjer bli utført under ombordstigning og gjennomgås en gang i året. Uavhengig av alder og kjønn tror vi på å utvikle sunne livsferdigheter og økt trivsel på jobb og i fritiden for å vokse sosialt, fysisk og psykisk. Som en del av vår kultur er Wenaas aktiv med å sponse nasjonale og lokale idrettsaktiviteter, samt kultur- og fritidsaktiviteter i Rauma.​​​​​​​

Collaboration and Governance Reporting Targets  

 • Årlig rapportering 
  Vår ESG-strategi er basert på kjente ISO-standarder, internasjonale standarder som FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (ILO-erklæringen), Anti-korrupsjon (UN Global Compact), FNs bærekraftsmål og OECD Due Diligence-retningslinjer for forsyningskjeder i kles- og fottøysektoren. Krav til integrert bærekrafts rapportering er mangelfull da det ikke finnes en felles internasjonal standard. Vi tror imidlertid det handler om å skape nye muligheter som kommer FNs mål til gode i vår rapportering. Wenaas-tilnærmingen vil være helhetlig ift. risikostyring, klimahandling og sosial styring – ansvarlig oppfølgning og rapportering av aktsomhetsvurderinger samtidig som den søker å beskytte menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
 • Bransjesamarbeid​​​​​​​
  ​​​​​​​I Wenaas har vi et nært forhold til våre leverandører og partnere og mener dette er en avgjørende faktor for å håndtere den negative påvirkningen på vår leverandørkjede på en profesjonell måte. Ved å tilpasse vår bedriftspraksis med bærekraftige mål, vil vi fortsette å bygge motstandskraft i verdikjeden vår. Vi tror også at bransjesamarbeid er avgjørende for å utvikle og drive endring mot en mer bærekraftig økonomi. ​​​​​​​

Relaterte artikler

Hivis extreme-ny synlighetskolleksjon fra Wenaas Hivis extreme-ny synlighetskolleksjon fra Wenaas

Transport og logistikk

Våre kvalifiserte innkjøpere sørger for å utnytte rasjonell tilgang på råvarer med tilgjengelig kapasitet for å redusere behovet for å transportere råvarer og ferdige produkter frem og tilbake over store avstander.

Les mer >>

Medlemskap og samarbeid

Vi er medlem av flere innkjøpsplattformer og vår liste over gode samarbeidspartnere er lang.

Les mer >>
Hivis ectreme curved- synlighetsbekledning for damer Wenaas Hivis ectreme curved- synlighetsbekledning for damer Wenaas

FNS bærekraftige mål

Vi er forpliktet til å jobbe med FNS bærekraftige mål og har fem mål vi har fokus på for å bidra til en bedre verden.

Les mer >>