Sertifiseringer og annerkjennelser

Vi har forpliktet oss til å sikre kvalitet og ta ansvar for miljøet.
Sertifiseringer viser vår dedikasjon til å møte internasjonale standarder. De øker kundetilfredsheten og
bidrar til å minimere miljøpåvirkningen.

Wenaas vurderes fortløpende av ulike kunder og analytikere gjennom undersøkelser som fokuserer på prestasjoner og arbeidsmetoder. Vurderingene dekker ulike sider ved vår virksomhet. Vårt mål er å sikre at våre interessenter og partnere har tilgang til pålitelig informasjon når de evaluerer oss. Vi tar sikte på å gi dem et solid grunnlag slik at de kan ta informerte beslutninger basert på objektive data og tilbakemeldinger.

Ved å være åpne for evalueringer og undersøkelser jobber vi kontinuerlig for å bidra til å skape tillit og åpenhet i vår virksomhet. Vi er forpliktet til å være en pålitelig og profesjonell enhet, og vi ser på disse vurderingene som en mulighet til å vokse og utvikle seg i tråd med våre mål og ambisjoner.


Sertifiseringer

NS-EN ISO 9001:2015

HK-sertifisering siden 1997.
Ledelsessystem for kvalitet - ISO 9001.

Overordnet beskrivelse av sertifikatet:

  • En internasjonal standard som spesifiserer krav til et kvalitetsstyringssystem (QMS).
  • ISO 9001:2008-standarden krever at en organisasjon adresserer fem områder for å oppnå kontinuerlig forbedring. Disse områdene er; 1) Kvalitetsstyringssystem, 2) Lederansvar, Ressursstyring, 4) Produktrealisering, 5) Måling, analyse og forbedring.
  • Hovedfokuset innenfor standarden er å møte kundenes krav og strebe etter å overgå kundenes forventninger. Fremmer ideen om kontinuerlig forbedring.
ISO 9001 sertifiseringsbevis >> Les mer om Dovre >>

NS-EN ISO 14001:2015  

HK-sertifisering siden 2017.
Miljøledelse - ISO 14001.

Overordnet beskrivelse av sertifikatet:

  • En internasjonal standard som setter kravene til et effektivt miljøstyringssystem (EMS).
  • ISO 14001:2015 standardkravene er 1) Omfanget av miljøstyringssystemet, 2) Miljøpolitikk, 3) Evaluering av miljørisiko og -muligheter, 4) Evaluering av miljøaspekter, 5) Miljømål og planer for å nå dem, 6) Operasjonelle kontrollprosedyrer.
  • Standarden hjelper bedrifter til å forbedre sine miljøprestasjoner gjennom mer effektiv bruk av ressurser og reduksjon av avfall, oppnå konkurransefortrinn og tillit fra interessenter.​​​​​​​
ISO 14001 sertifiseringsbevis >> Les mer om Dovre >>

Trygg E-handel Norway / E-commerce Europe Trustmark

Medlem siden 2020 for vår norske nettbutikk.
Trygg e-Handel er en godkjenningsordning for nettbutikker. Nettbutikkene skal oppfylle de 12 kravene i ordningen og forholde seg til dem fortløpende. Et sekretariat følger dette og kan tilbakekalle godkjenningen for de som ikke følger opp.​​​​​​​​​​​

  • Kredittverdigheten til de godkjente selskapene sjekkes hver eneste dag, og det gjøres anonyme testkjøp for å sikre at forbrukernes rettigheter respekteres. Trygg e-Handel har også et system for håndtering av kundeklager.
  • Alle som er godkjent som Trygg e-Handel nettbutikker skal ha Trygg e-Handel-logoen synlig på nettsiden sin. Ved å peke på det vil nettbutikkens status i Trygg e-Handel komme frem – slik at forbrukerne vet at de handler med en seriøs og godkjent nettbutikk.
  • E-commerce Europe Trustmark Bransjeorganisasjonen E-commerce Europe, hvor Virke Digitalhandel representerer Norge, har utviklet den felles europeiske godkjenningsordningen E-commerce Europe Trustmark.
Sertifiseringsbevis >> Les mer om Trygg e-handel >>

Annerkjennelser

Achilles

Network Silver - medlemskap​​​​​​​

Achilles Network tilbyr forenklet prekvalifisering av forsyningskjeden i alle bransjer for leverandører i alle størrelser.

Achilles jobber fra kontorer over hele verden, og betjener et nettverk av over 550 kjøpere og 100 000 leverandører i alle typer bransjer. De er dedikert til å heve standarder og gjøre forretninger på måter som kommer alle til gode. Achilles Network samarbeider med kjøpere og leverandører for å utvikle forsyningskjedepraksis og protokoller som gir muligheter for alle involverte. De jobber i partnerskap med kunder for å forbedre virksomhetens ytelse og bærekraft ved å heve standarder på tvers av virksomheten og forsyningskjeden.

Da Achilles startet i 1990 opererte de i gass- og oljeindustrien. Kontroll var noe kjøpere trengte mer av, og derfor var en fellesskapsmodell design. Denne fellesskapsmodellen har vokst til dagens globale nettverk.

Bransje: Bilindustri, kjemi, bygg & anlegg, forbruksvarer, industriproduksjon, gruvedrift og sement, olje og gass, farmasi, offentlig sektor, detaljhandel, telekommunikasjon, transport og forsyningssektoren.

Achilles Network sertifiseringsbevis >> Les mer om Achilles >>


Achilles

Global Energy  (tidligere Olje & Gass) – Silver - medlemskap

Registrert leverandør siden 1995.

Achilles Global Energy handler om å legge til rette for vekst innen fornybar energi ved å sikre kvalitet i forsyningskjedene.

Global Energy-nettverket, tidligere Achilles Oil and Gas, Achilles JQS og Achilles FPAL, kobler sammen tusenvis av prekvalifiserte globale leverandører i én plattform. Det felles kvalifikasjonssystemet oppfyller internasjonale globale energistandarder NORSOK S006 og IOGP 423 gjennom fornybare energivarekoder og miljø-, sosiale og bedriftsstyringsstandarder (ESG), samtidig som det hjelper energiomstillingen til en ren, grønn fremtid.

Global Energy-nettverket brukes til selskaper innen vind, sol, bølge, vann og andre typer fornybar energi både på land og til havs.

Bransje: Global energi.

Gobal Energy sertifiseringsbevis >>

Achilles

TransQ Nordics - Silver - medlemskap

Registrert leverandør siden 2022.

Enklere mobilitet for mennesker, varer og tjenester er avgjørende for økonomisk vekst. Det økonomiske grunnlaget for infrastrukturinvesteringer krever langsiktig og bærekraftig beslutningstaking. Dette nettverket dekker alle land i Nord-Europa og inkluderer nasjonale firmaer som opererer i de nordiske landene.

Bransje: Transport.

TransQ Nordics sertifiseringsbevis >>

Achilles

Utilities Nordics and Central Europe (UNCE) - Silver Pluss - medlemskap

Registrert leverandør siden 2022.

Det globale leverandørmarkedet utvikler seg raskt og er underlagt stadig strengere reguleringer og ny teknologi. Nettverket, som kombinerer kvalifikasjonssystemer fra Connexio og Sellihca, er i kontinuerlig utvikling og gir medlemmene den informasjonen de trenger for å drive forretninger med mindre risiko, på kortere tid, samtidig som det oppfyller EUs regelverk.​​​​​​​

Bransje: Forsyningssektoren.

Nordics and Central Europe sertifiseringsbevis >>

Achilles
StartBANK medlemskap

​​​​​​​Registrert leverandør siden 2006.

Dette nettverket ble lansert i 2005 i samarbeid med Byggenæringens Landsforening (BNL), og ble utviklet for å møte stadig mer krevende lovverk og risikostyringsbehov hos entreprenørkunder og Facility Management-kunder i hele Norge.

Bransje: Eiendomsdrift og entreprenørkunder.

StartBANK medlemskap >> Les mer om StartBANK >>

Magnet JQS

Registert leverandør siden 2020.

Magnet JQS er et felles kvalifiseringssystem – en digital portal som brukes av operatører og entreprenører i olje og energibransjen for å innhente, vurdere, screene, kvalifisere og overvåke leverandører i henhold til deres respektive kvalifikasjons- og anskaffelse krav. I 2028 ble Magnet JQS lansert (da som EOIM JQS) og administrerer leverandørinformasjon og risikostyring i forsyningskjeden.

Magnet JQS stiller strenge krav til kvalifisering på plattformen og muliggjør effektive innkjøp i henhold til EUs regelverk for offentlige anskaffelser. Systemet er basert på datadeling på tvers av bransjen og øker synligheten til produkter og tjenester for eksisterende og nye kunder.

Operatørene på norsk sokkel og andre organisasjoner bruker Magnet JQS til leverandørsøk, til støtte i deres kvalifikasjonsprosesser, i tillegg til å holde oversikt over sine godkjente leverandører. Magnet JQS er Equinor’s foretrukne kvalifiserings system og bruker portalen til å søke etter og kvalifisere leverandører i henhold til deres anskaffelseskrav.

Bransje: Offshore.

Magnet JQS sertifiseringsbevis >> Les mer om Magnet JQS >>

The International Marine Purchasing Association (IMPA)

​​​​​​​Registert leverandør siden 2023.

The International Marine Purchasing Association (IMPA) er en ideell organisasjon som har vært en av de mest aktive foreningene i det maritime innkjøpsmiljøet og leverandørkjede industrien siden 1978. Nå representerer IMPA et sterkt og levende fellesskap med mer enn 1000 maritime innkjøpere og leverandørmedlemmer som jobber mot kontinuerlig forbedring og utvikling av bransjen. IMPA forbinder mennesker og deler bransjekunnskap i den maritime forsyningskjeden.
​​​​​​​
Bransje: Internasjonal maritimt.

IMPA sertifiseringsbevis >> Les mer om IMPA >>


ShipServ

​​​​​​​Registrert som leverandør siden 2014.

ShipServ opererer innen maritim handel, og muliggjør enkel og bærekraftig ende-til-ende transaksjonsløsninger som forener kjøpere, leverandører og tredjeparter. SkipServ er en av de ledende aktørene i bransjen og størst på maritimt nettverk. De behandler store daglige transaksjonsvolumer og tilbyr innsikt og avansert teknologi. Dette gir bedrifter mulighet til å ta informerte beslutninger og optimalisere driften deres.

For å imøtekomme de behovene som oppstår i sektoren forplikter ShipServ seg til bærekraftig industrivekst og kontinuerlig forbedre plattformen ved å integrere flere datakilder på tvers av det marine økosystemet. SkipServ tilrettelegger for over 6 milliarder dollar i årlig global maritim handel, og er en dedikert, progressiv partner, med over 300 kjøpere og 50 000+ leverandørprofiler i 2023.

​​​​​​​Bransje: Internasjonal maritimt.

Se vår medlemsprofil >> Les mer om ShipServ >>

SEQual

Registrert leverandør siden 2024.
​​​​​​​​​​​​​​

SEQuals verifiserte database gjør det mulig for kjøpere å finne akkrediterte leverandører som oppfyller de nødvendige standardene. Bransjeledet, muliggjør SEQual en effektiv forsyningskjedestyring av risiko, kvalitet og mye mer. SEQual er styrt av LOGIC, et heleid, non-profit datterselskap av Offshore Energies UK.

​​​​​​​SEQual har tatt i bruk et sett av FNs standard for produkter og tjenester (UNSPSC®)  for å klassifisere produkter og tjenester. Dette er en åpen, global multisektorstandard som brukes i energiindustrien over hele verden. SEQuals brukervennlige prekvalifiseringsportal for energisektoren sikrer at leverandørene blir eksponert for en rekke kjøpere, og ved å bruke skreddersydde desktop evalueringer og on-site assessments sikrer SEQual også at vi er klare til å jobbe for dem.  

Bransje: UK offshore.

Sertifiseringsbevis >> Les mer om SEQual >>

Relaterte artikler

Hivis extreme-ny synlighetskolleksjon fra Wenaas Hivis extreme-ny synlighetskolleksjon fra Wenaas

Transport og logistikk

Våre innkjøpere sørger for å kombinere rasjonell tilgang på råvarer med tilgjengelig kapasitet for å redusere behovet for å transportere råvarer og ferdige produkter frem og tilbake over store avstander.

Les mer >>

Medlemskap og samarbeid

Vi er medlem av flere innkjøpsplattformer og vår liste over samarbeidspartnere er lang.

Les mer >>
Hivis ectreme curved- synlighetsbekledning for damer Wenaas Hivis ectreme curved- synlighetsbekledning for damer Wenaas

FNs bærekraftsmål

Vi er forpliktet til å jobbe med FNs bærekraftsmål og har valgt ut fem av målene som vi har fokus på for å bidra til en bedre verden.

Les mer >>