Elektronisk lager

Spar ressurser med E-Floor Stock

Ved å implementere et oversiktlig og kostnadseffektivt system som Electronic Floor Stock (EFS), blir et lokalt lager fylt med arbeidsklær, vernesko og personlig verneutstyr mindre ressurskrevende å drifte. I E-floor Stock defineres hvilke produkter som skal ligge på lageret og hvilke kvantiteter i tillegg til hva som er maksimum og minimum antall i lagerbeholdningen.

Individuell registrering med egen app

Hver bruker laster ned en app på sin iPhone eller Android-telefon, og benytter denne til å registrere strekkoden på produkter de tar ut fra lageret. Registreringen danner grunnlag for neste bestilling, som skjer automatisk på avtalte tidspunkt. Samtidig dannes et statistikkgrunnlag for totalforbruk, uttak pr bruker, sesongvariasjoner m.m.Wenaas kan fortløpende fylle på varer i hyllene, fjerne søppel og rydde, slik at bedriftens lokale lager fremstår oppdatert og innbydende, og brukerne raskt og effektivt finner riktige varer og størrelser. E-Floor Stock kan kombineres med container-løsning for lokalt lager.