Logistikk

E-lager

Elektronisk lager: lokal tillgjenglighet minsker ressursbruken

Elektronisk lager

Spar ressurser med E-Floor Stock

Ved å implementere et oversiktlig og kostnadseffektivt system som Electronic Floor Stock (EFS), blir et lokalt lager fylt med arbeidsklær, vernesko og personlig verneutstyr mindre ressurskrevende å drifte. I E-floor Stock defineres hvilke produkter som skal ligge på lageret og hvilke kvantiteter i tillegg til hva som er maksimum og minimum antall i lagerbeholdningen.