Vernehjelm

Sikkerhet krever samarbeid

Vi tilbyr vernehjelmer fra markedets ledende produsenter, med god passform og lav vekt – for optimal komfort og sikkerhet. De fleste vernehjelmene kan også enkelt tilpasses våre visir og hørselvern, samt leveres med et stort utvalg av tilleggsutstyr og reservedeler.

Vernehjelmer kan deles inn i fire grupper ut i fra hva slags risiko de skal beskytte deg mot:

  • Mekanisk risiko: Fallende gjenstander, samt klemfare.
  • Elektrisk risiko: Kontakt med elektriske kabler eller installasjoner.
  • Smeltet metall risiko: Kontakt med varmt eller smeltet metall.
  • Eksplosjonsrisiko: Arbeidsmiljø med potensiell eksplosjonsfare.

Vernehjelm for industri (EN 397):

Beskytter brukerens hode mot fallende gjenstander som kan gi hodeskader. Består av hjelmskall og innredning, og har enten kort eller lang brem avhengig av type arbeid som skal utføres. I henhold til standard, testes hjelmene for fall og penetrasjon. Hjelmene kan også tilleggstestes hjelmen for ytterligere type risiko (se merking av hjelm).

Letthjelm for Industri (EN 812):

Den består av en caps/lue med beskyttende innlegg, og beskytter brukerens hode mot lettere støt. Kan kun benyttes i arbeidsmiljø hvor det ikke er fare forfallende gjenstander.

Produksjonsdato

Produksjonsdato på hjelmen kan leses på undersiden av hjelmens brem, og viser produksjonsmåned og år.

Levetid

Levetiden på en hjelm, vil variere ut i fra hvilken grad av ytre påvirkning den har hatt, som støt, slag, sollys osv. Retningslinjer for hodevern: ABS og Nylon 3 års oppbevaring + 5 år. MSA: HDPE 2 års oppbevaring + 4 år. 3M: Hjelmen 3M Uvicator har en rød indikator, som viser tillatt mengde ultrafiolett stråling. Når fargen er borte, må hjelmen skiftes ut.

PRODUKTER

Munnbind

Munnbind

Munnbind eller maske? Hva skal jeg velge i min situasjon?

Les mer
Hørselsvern

Hørselsvern

I Norge utgjør hørselsskader halvparten av innrapporterte saker til Arbeidstilsynet, og er den vanligste yrkesskaden i Europa – og er et resultat av manglende eller feil bruk av hørselvern på arbeidsplassen.

Les mer
Åndedrettsvern

Åndedrettsvern

Luftbåren forurensning i form av gass, damp eller farlige partikler kan skade både på lunger og andre vitale organer, og føre til at man utvikler astma og allergier.

Les mer
Øyevern

Øyevern

Skader på synet er blant de hyppigste arbeidsskadene med betydelige konsekvenser – både med hensyn til arbeidsdyktighet og livskvalitet.

Les mer