Wenaas forplikter seg til å jobbe med FNs bærekraftsmål

  • Wenaas praktiserer ansvarlig og med bærekraftig forretningsadferd i tråd med FNs bærekraftsmål.
  • De 17 bærekraftsmålene er utviklet og i et globalt partnerskap er verdens fellesplan med en oppfordring til handling for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene innen 2030. 
  • Wenaas har identifisert muligheter for å forbedre bedriftens bærekraft innenfor fem meningsfulle og fokuserte bærekraftsmål.
  • Gjennom disse bærekraftsmålene vil vi inspirere og bidra med verdi til våre kunder, ansatte, leverandører og samarbeidspartnere for å oppmuntre til bærekraftige valg.
  • Vårt sosiale engasjement, praktisert i egen drift og i kombinasjon med en innovasjonstilnærming i samarbeid med andre – er vi overbevisst om at det vil oppnås gode resultater som fører oss alle fremover.
  • For å se fremgang og suksess med våre utvalgte bærekraftsmål har vi integrert målene med nøkkelindikatorer på områdene der vi tror vi kan gjøre den største forskjellen i vår verdikjede.
  • Wenaas bidrar til en bedre verden gjennom FN’s bærekrafts mål 8, 10, 12, 13 & 17.
Les mer om FNs bærekraftige utviklingsmål >>

Wenaas bidrar stolt til 5 av 17 FNs bærekraftsmål

Wenaas viser vår forpliktelse til FNs bærekraftsmål i et globalt partnerskap sammen med våre leverandører og forretningspartnere for å oppnå en mer bærekraftig fremtid for alle. Vi vil fortsette å tilby faglig kunnskap og samtidig implementere bærekraftige strategier for å inkludere miljømessige og sosiale mål i samsvar med våre prioriterte
SDG 8, 10, 12, 13 og 17

Protecting Environmental Resources

FNs bærekraftsmål 12 – Ansvarlig forbruk og produksjon
Målet er å sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre.  

FNs bærekraftsmål 13 – Stoppe klimaendringene
Målet handler umiddelbart om å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.  

Sørge for sikkerhet og beskytte menneskers helse og miljøet mot de skadelige effektene av kjemiske stoffer i produksjon og i våre produkter. Vi tror vi kan ha størst innvirkning på å redusere vårt karbonavtrykk ved å maksimere et produkts livssyklus.

For å gjøre dette vil vi øke sporbarheten for å eliminere avfall og forurensning i leverandørkjeden vår.

​​​​​​​Fire identifiserte miljøområder vektlegges fremover i dette samarbeidet;
​​​​

Kvalitets- og sikkerhetsstyring
Miljøpraksis

Høy produktkvalitet
Energi, vann og avfall   

Our Social Management Capability

FNs bærekraftsmål 8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Målet er å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.


FNs bærekraftsmål 10 – Mindre ulikhet
Målet er å redusere ulikhet i og mellom land.

Vi tror vi kan ha størst innvirkning på å forbedre sosial bærekraft gjennom respektfull dialog med våre leverandører, partnere og med hverandre. For å gjennomføre dette ser vi viktigheten av å arbeide for økt åpenhet i verdikjeden vår.

​​​​​​​En kontinuerlig læringsprosess ift. internasjonale arbeidsstandarder utarbeidet av ILOs parter, profesjonell oppfølging av fabrikkrevisjoner og ved å fremme ansvarlig forretningspraksis i leverandørkjeden.

Tre hovedområder vektlegges fremover i dette samarbeidet;
​​​​

Beskyttelse av menneske- og arbeidsrettigheter
Etikk og politikk
Ansatte og bedriftskultur

Collaboration and Governance Reporting

FNs bærekraftsmål 17 – Samarbeid for å nå målene
Målet er å styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling


ISO-sertifiseringsstandarder og internt og eksternt samarbeid vil bli arrangert sammen
med våre partnere, leverandører, kunder, frivillige organisasjoner, Amfori BSCI,
Etisk Handel Norge og andre initiativer i form av utviklingsarbeid, workshops og seminarer.


Vi tror at disse ulike typene samarbeidsfora er viktige for å drive bærekraftig utviklingsforpliktelser for Wenaas, men også for å fremme verdifulle og smarte løsninger i bransjen.

​​​​​​​To definerte områder vektlegges for å videreføre vårt partnerskap i dette arbeidet;
​​​​

Årlig rapportering
Bransjesamarbeid


Relaterte artikler

Hivis extreme-ny synlighetskolleksjon fra Wenaas Hivis extreme-ny synlighetskolleksjon fra Wenaas

Sertifiseringer og annerkjennelser

Våre kvalifiserte innkjøpere sørger for å utnytte rasjonell tilgang på råvarer med tilgjengelig kapasitet for å redusere behovet for å transportere råvarer og ferdige produkter frem og tilbake over store avstander.

Les mer >>

Produktutvikling og -sertifikasjoner

Alle våre arbeidsklær og uniformer kjennetegnes av høy kvalitet og funksjonelt design. Bak hver søm, valg og detalj ligger det mye arbeid og omfattende kunnskap.

Les mer >>
Hivis ectreme curved- synlighetsbekledning for damer Wenaas Hivis ectreme curved- synlighetsbekledning for damer Wenaas

Les om våre ambisjoner når det gjelder FNs bærekraftige mål

Vi har fokus på fem bærekraftige utviklingsmål og dette er dine ambisjoner for dem.

Les mer >>