Wenaas forplikter seg til å jobbe med FNs bærekraftsmål

  • Wenaas praktiserer ansvarlig og med bærekraftig forretningsadferd i tråd med FNs bærekraftsmål.
  • De 17 bærekraftsmålene er utviklet og i et globalt partnerskap er verdens fellesplan med en oppfordring til handling for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene innen 2030. 
  • Wenaas har identifisert muligheter for å forbedre bedriftens bærekraft innenfor fem meningsfulle og fokuserte bærekraftsmål.
  • Gjennom disse bærekraftsmålene vil vi inspirere og bidra med verdi til våre kunder, ansatte, leverandører og samarbeidspartnere for å oppmuntre til bærekraftige valg.
  • Vårt sosiale engasjement, praktisert i egen drift og i kombinasjon med en innovasjonstilnærming i samarbeid med andre – er vi overbevisst om at det vil oppnås gode resultater som fører oss alle fremover.
  • For å se fremgang og suksess med våre utvalgte bærekraftsmål har vi integrert målene med nøkkelindikatorer på områdene der vi tror vi kan gjøre den største forskjellen i vår verdikjede.
  • Wenaas bidrar til en bedre verden gjennom FN’s bærekrafts mål 8, 10, 12, 13 & 17.
Les mer om FNs bærekraftige utviklingsmål >>

Wenaas bidrar stolt til 5 av 17 FNs bærekraftsmål

Wenaas viser vår forpliktelse til FNs bærekraftsmål i et globalt partnerskap sammen med våre leverandører og forretningspartnere for å oppnå en mer bærekraftig fremtid for alle. Vi vil fortsette å tilby faglig kunnskap og samtidig implementere bærekraftige strategier for å inkludere miljømessige og sosiale mål i samsvar med våre prioriterte
SDG 8, 10, 12, 13 og 17

FNs bærekraftsmål 8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Målet er å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

​​​​​​​"Vedvarende, inkluderende økonomisk vekst vil oppnås gjennom åpenhet og respektfull dialog med våre leverandører.

Et forutsigbart og utmerket samarbeid er avgjørende for utviklingen av å skape rettferdige og verdifulle transaksjoner i leverandørkjeden vår". ​​​​


FNs bærekraftsmål 8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst
​​​​​​​
Målet er å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

"Vedvarende, inkluderende økonomisk vekst vil oppnås gjennom åpenhet og respektfull dialog med våre leverandører.

​​​​​​Et forutsigbart og utmerket samarbeid er avgjørende for utviklingen av å skape rettferdige og verdifulle transaksjoner i leverandørkjeden vår".

FNs bærekraftsmål 10 – Mindre ulikhet

Målet er å redusere ulikhet i og mellom land.

​​​​​​​"Vi er forpliktet til, og overbevist om at for å oppnå sosial likestilling mellom kjønnene er en kontinuerlig og pågående læringsprosess ledet av den internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO).

For å styrke selve verdikjeden og fremme ansvarlig forretningspraksis på arbeidsplassen og våre partneres leverandørkjeder, følger vi opp med ulike typer faglige revisjoner".


FNs bærekraftsmål 10 – Mindre ulikhet

Målet er å redusere ulikhet i og mellom land.

"Vi er forpliktet til, og overbevist om at for å oppnå sosial likestilling mellom kjønnene er en kontinuerlig og pågående læringsprosess ledet av den internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO).

For å styrke selve verdikjeden og fremme ansvarlig forretningspraksis på arbeidsplassen og våre partneres leverandørkjeder, følger vi opp med ulike typer faglige revisjoner".

FNs bærekraftsmål 12
​​​​​​​
– Ansvarlig forbruk og produksjon

Målet er å sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre. 


"Vår bærekraftig sourcing og innkjøpspraksis er utarbeidet for å redusere risikoen for å utsette produsenter, arbeidere og våre kunder i fare."

"Disse effektive prosessene sikrer pålitelig og høy sikkerhet i vår produktkvalitet, samtidig som de beskytter miljøet mot skadelige effekter av kjemiske stoffer i produksjonen".
​​​​
FNs bærekraftsmål 12 ​​​​​​​– Ansvarlig forbruk og produksjon

Målet er å sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre.

​​​​​​​

"Vår bærekraftig sourcing og innkjøpspraksis er utarbeidet for å redusere risikoen for å utsette produsenter, arbeidere og våre kunder i fare.
​​​​​​​

Disse effektive prosessene sikrer pålitelig og høy sikkerhet i vår produktkvalitet, samtidig som de beskytter miljøet mot skadelige effekter av kjemiske stoffer i produksjonen".

​​​​​​​

FNs bærekraftsmål 13 – Stoppe klimaendringene

Målet handler umiddelbart om å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

"Ved å kategorisere produktgrupper på ulike nivåer ift. miljøpåvirkningen og sirkularitet tror vi at positive målbare resultater vil vise til redusert karbonutslipp.

Disse effektive klimatiltakene bidrar til økt sporbarhet av råvarer samtidig som de reduserer avfall og forurensning i vår verdikjede".
​​​​

FNs bærekraftsmål 13 – Stoppe klimaendringene

Målet handler umiddelbart om å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

"Ved å kategorisere produktgrupper på ulike nivåer ift. miljøpåvirkningen og sirkularitet tror vi at positive målbare resultater vil vise til redusert karbonutslipp.

Disse effektive klimatiltakene bidrar til økt sporbarhet av råvarer samtidig som de reduserer avfall og forurensning i vår verdikjede".
​​​​​​​

FNs bærekraftsmål 17 – Samarbeid for å nå målene
​​​​​​​

Målet er å styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling

«Vi tror på ulike type samarbeidsfora arrangert sammen med våre partnere, leverandører, frivillige organisasjoner og kunder."

"Utviklingen fra workshops og seminarene er viktige og bidrar til å drive Wenaas bærekrafts forpliktelser og fremme verdifulle og målbare løsninger innenfor bransjen vi opererer i".
​​​​


FNs bærekraftsmål 17 – Samarbeid for å nå målene
​​​​​​​

Målet er å styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.


«Vi tror på ulike type samarbeidsfora arrangert sammen med våre partnere, leverandører, frivillige organisasjoner og kunder."

"Utviklingen fra workshops og seminarene er viktige og bidrar til å drive Wenaas bærekrafts forpliktelser og fremme verdifulle og målbare løsninger innenfor bransjen vi opererer i".
​​​​


Relaterte artikler

Hivis extreme-ny synlighetskolleksjon fra Wenaas Hivis extreme-ny synlighetskolleksjon fra Wenaas

Sertifiseringer og annerkjennelser

Våre kvalifiserte innkjøpere sørger for å utnytte rasjonell tilgang på råvarer med tilgjengelig kapasitet for å redusere behovet for å transportere råvarer og ferdige produkter frem og tilbake over store avstander.

Les mer >>

Produktutvikling og -sertifikasjoner

Alle våre arbeidsklær og uniformer kjennetegnes av høy kvalitet og funksjonelt design. Bak hver søm, valg og detalj ligger det mye arbeid og omfattende kunnskap.

Les mer >>
Hivis ectreme curved- synlighetsbekledning for damer Wenaas Hivis ectreme curved- synlighetsbekledning for damer Wenaas

Les om våre ambisjoner når det gjelder FNs bærekraftige mål

Vi har fokus på fem bærekraftige utviklingsmål og dette er dine ambisjoner for dem.

Les mer >>