Normer

Personlig verneutstyr etter dagens retningslinjer

Alt av verneutstyr som brukes på arbeidsplassen skal være CE-merket og til enhver tid gi fullt forsvarlig vern mot den aktuelle risikoen arbeideren er utsatt for.

Din trygghet på arbeidsplassen er arbeidsgivers ansvar

Arbeidsgiver skal sørge for at alt personlig verneutstyr følger dagens retningslinjer og er CE-merket. Arbeidsgiver er videre ansvarlig for at personlig verneutstyr er tilgjengelig der det er påkrevd, og at nødvendig opplæring blir gitt.På arbeidsplassen bør det jevnlig kontrolleres at det personlige verneutstyret er i bruk og det bør iverksettes strakstiltak om påbudt personlig verneutstyr ikke brukes. Arbeidsgiver er ansvarlig for at det utarbeides rutiner for oppbevaring, vedlikehold, reparasjoner og utskifting av personlig verneutstyr, og at verneutstyret er i god hygienisk stand. Våre produktsjefer er tilgjengelige for rådgivning knyttet til korrekt valg av personlig verneutstyr.


Del denne siden på:

RELATERTE ARTIKLER

Bygg og anlegg

Wenaas har unik produktkompetanse for arbeidstøy for håndverkere og personlig verneutstyr innen bygg og anlegg

Les mer

3-lags bekledning

Norsk klima og tøffe arbeidssituasjoner krever arbeidsbekledning som beskytter, fra innerst til ytterst

Les mer

Synlighetsbekledning

På mange arbeidsplasser er sikkerhet og synlighet en viktig del av arbeidet. Vi utvikler løsninger som skal fungere fra topp til tå.

Les mer

Risikovurdering

Risikovurdering i en bedrift er en kontinuerlig prosess. Det krever jevnlige kartlegginger og vurderinger av farer og utfordringer i arbeidssitusjoner

Les mer