Datasikkerhet

Last ned norske dokumenter

FAQ om GDPR hos Wenaas Workwear AS - Versjon 1.4

Personlig Data – Wenaas Workwear Plattform - Versjon 1.3

Wenaas Workwear  - Privat policy GDPR -Versjon 1.3

Wenaas Workwear Bruksvilkår & Databehandlingsavtale - Versjon 1.4

Leverandørliste – Wenaas Workwear Plattform - Versjon 1.3

Data security

Download documents in English

FAQ about GDPR in Wenaas Workwear AS 28.05.2018 Version 1.4

Personal Data – Wenaas Workwear Platform 28.05.2018 Version 1.3

Wenaas Workwear Privacy Policy GDPR 28.05.2018 Version 1.3

Wenaas Workwear Terms of Use & Data Processing Agreement 28.05.2018 Version 1.4

Supplier list – Wenaas Workwear Platform 28.05.2018 Version 1.3