1931

1931

Lars Wenaas starter tekstilfabrikk i familiehuset i Måndalen - en liten konfeksjonsbedrift i kjelleren under sin egen bolig i Måndalen i 1931, med en håndfull ansatte. Etter krigen var det en litt treg start, men etter noen magre krigsår økte etterspørselen etter nye klær. Produksjonen økte og de var i ferd med å vokse seg ut av kjelleren.

1950

1950-1970

Wenaas vokser og får stadig flere faste leveranser og kontrakter. Økt innovasjon spesielt innen arbeidstøy til bygg- og anleggsbransjen. Mer produksjon av arbeidsklær og fritidstøy i stedet for produksjon for andre varemerker/butikkjeder, skaper vekst. Nytt fabrikkbygg kalt murhuset står ferdig i starten på 50 tallet i Måndalen.

1970

1970-1990

Olje- og industrieventyret setter helt nye krav til arbeidstøy. Wenaas blir en pioner innen utvikling og produksjon av flammehemmende arbeidstøy. Utviklingen av direktesalg og fokus på salg direkte til kunder/sluttbrukere øker. Varemerket «Wenaas» registreres og begrepet Wenaas arbeidstøy oppstår (tidlig 70-tallet). Den første eksport leveransen registreres med en kontrakt til Sverige – Gøteborg. Lagerplassen utvides for å kunne produsere større kvantum.

Ny fabrikk med helt ny teknologi bygges i Måndalen og blir kåret til Europas mest moderne og konkurransedyktige tekstilfabrikk. Den nye fabrikken installerte et hengertransportsystem som resulterte i sterk reduksjon av transporttiden mellom de ulike søm-operasjonene. Utviklingen og bruk av den mest moderne tilgjengelige teknologi gjør at Wenaas ligger helt i forkant når det gjelder effektiv produksjon.

Wenaas etablerer avdeling i Stavanger som leverer komplette leveranser av arbeidstøy, vernesko og verneutstyr direkte til oljeindustrien. Wenaas sammen med tekstilprodusenter (Dale) starter utvikling og produksjon av flammehemmende plagg til tungindustri og offshore bedrifter. Fra tidlig 80-tallet og i mange år fremover har Wenaas en sterk vekst og er ledende på arbeidstøy. Avtaler med Aker, Statoil, Hydro, Vegvesenet, Jernbaneverket sikret faste leveranser og vekst.

1990

1990-2000

Wenaas leder an i utviklingen av flammehemmende og synlighets-kolleksjoner og blir den første til å levere plagg i begge kategorier. Wenaas tar en ledende rolle innen uniforms bekledning. Vekst gjennom oppkjøp av produsenter innen blant annet hansker og vernesko, samt strategiske oppkjøp av forhandlere og konkurrenter. W112 med bekledning til brann og redningssektoren blir et satsningsområde gjennom oppkjøp av ledende produsent.

Gjennom 90-tallet ble stadig flere EN-normer innført (normer som beskriver krav design, tekstilenes egenskaper for at et plagg skal kunne brukes i fareutsatte arbeidsoperasjoner) - Wenaas har allerede lang erfaring innen flammehemmende plagg og leder an i utviklingen av sertifisert plagg til industrien. - Wenaas var den første til å utvikle arbeidstøy med krav til fluoriserende egenskaper, kombinert med refleks som skulle sikre arbeidere som jobber på og langs trafikkerte veier.

Noen av oppkjøpene på 90-tallet; En rekke konkurrenter og forhandlere, tilfører Wenaas nye store kundegrupper, salgskanaler og distribusjon Selskap innen uniforms- og profilbekledning blir en ny kundegruppe føyd inn på kundelisten som i løpet av kort tid fikk store leveranser til bl.a. Posten/Bring og NSB (tog og buss – senere VY). Wenaas sin uniformsavdeling har hatt en ledende rolle i dette markedet med grunnlag i kunnskap, erfaring og omdømme.

Selskap innen brannbekledning, (ARY) i dag kjent som varegruppen W112 som er en ledende innen leveranser av arbeidstøy til brann og redningssektoren blir en del av Wenaas. Skofabrikker og hanskeprodusenter, som gir økt kompetanse og sikrer at Wenaas blir en mer komplett leverandør med egen varemerke. Wenaas satser på å følge eksportindustrien ved å etablere seg der våre kunder hadde virksomhet internasjonalt.

2000

2000-2010

Wenaas utvikler nye logistikkløsninger med webshop og EDI løsninger som gir større kostnadseffektivitet for kunden. Webshop løsninger som kan skreddersys hver enkelt kunde og integreres med andre ERP løsninger som å sikre en sømløs behandling av ordre. Det etableres et tett samarbeid med testinstitutt, FHIO og Sintef for utvikling og innovasjon av komplekse arbeidstøyskonsepter, samt sikre å sertifisere kolleksjoner. Wenaas blir en del av Kwintet gruppen (Industrikapital) sammen med de 4 andre ledende aktørene på arbeidstøy i Norden.

2010

2010-2015

Fokus på å optimalisere konsernet. Sentralisering av funksjoner. Utvikling av gode CSR løsninger for alle produksjonssteder og samarbeidspartnere. Global finanskrise rammer også Industrikapital. Konsernet fokuserer på optimalisert og sentralisering av funksjoner som økonomi, logistikk og innkjøp. Web-løsningen videreutvikles for å kunne løse komplekse kundeløsninger, forenkle logistikk prosesser, bidra til tids- og kostnadseffektivisering.

2015

2015-2018

The Cotton Group kjøper Wenaas og ny ledelse flytter hovedkontoret tilbake til Måndalen. Ny toppledelse etableres i Måndalen med fokus på liten administrasjon med kort vei fra beslutning til handling. «Gamle Wenaas» filosofien er tilbake. (fokus på produktutvikling, god effektiv kundeservice, effektiv logistikk = kunden i fokus)

2018

2018-2022

Stor organisk vekst og tung satsning på nyutvikling, innovasjon og lanseringer. Etablering av salgskontorer og logistikksentre i Aberdeen, Nederland, Singapore, Sverige, Danmark, Australia, samt samarbeidspartnere i USA og Canada. Gjennom tung satsning på nyutvikling, innovasjon og moderne design og form, lanseres en rekke nye kolleksjoner - Nye kolleksjoner med stretch - både synlighet, håndverktøy og flammehemmende arbeidstøy

2018-2022

Nytt moderne design på profil og håndverktøy, der avstanden mellom tradisjonelt arbeidstøy og fritidstøy gradvis viskes bort - Lagerført standard uniforms kolleksjon (konsept) - Nytt hanske og sko konsept lanseres - Lager & logistikk – nytt lager Autostore planlegges.