Verneutstyr

Personlig verneutstyr og PPE – ekstra sikkerhet krever samarbeid

Wenaas leverer verneutstyr – PPE (Personal Protection Equipment) – til bransjer med ekstremt høye sikkerhetskrav: olje og gass, brann og redning, bygg og anlegg, E-verk og kraftselskaper. Vi arbeider alltid i nær kontakt med våre brukere, slik at vi kan forstå og møte krevende arbeidsmiljøer med komplette løsninger innen alle typer arbeidsklær og personlig verneutstyr.

Vi har også et tett samarbeid med flere av markedets ledende leverandører av innovative verneprodukter og verneutstyr, slik at vi kan tilby totale løsninger med beskyttelse også der vi ikke produserer alt selv, slik at vi kan levere produkter som:          

  • vernesko
  • arbeidshansker
  • hjelmer
  • fallsikringsutstyr
  • flammehemmende
  • arbeidsklær

Kunnskap og rådgivning innen personlig verneutstyr, PPE og arbeidsklær

Med vår kompetanse og lange erfaring innen bransjen, kan vi veilede og gi råd i forhold til viktige betraktninger. Vi kan:   

  • bidra ved risikovurderinger i arbeidsoperasjoner og arbeidsmiljø.
  • finne løsninger og produkter som gir tilstrekkelig verneeffekt, og kan brukes sikkert i kombinasjon med annet verneutstyr og arbeidstøy.
  • gi tilstrekkelig opplæring i korrekt bruk av verneutstyret.
  • tilby nødvendig service og etterkontroll av personlig verneutstyr.

Brukernes sikkerhet innen PPE er alltid vår høyeste prioritet. Vi deler våre erfaringer, kompetanse og produktløsninger, slik at kundene kan konsentrere seg om å utføre arbeidet sitt – trygt og komfortabelt.

PRODUKTER

RELATERTE ARTIKLER

Hørselsvern

Hørselsvern

I Norge utgjør hørselsskader halvparten av innrapporterte saker til Arbeidstilsynet, og er den vanligste yrkesskaden i Europa – og er et resultat av manglende eller feil bruk av hørselvern på arbeidsplassen.

Les mer
Åndedrettsvern

Åndedrettsvern

Luftbåren forurensning i form av gass, damp eller farlige partikler kan skade både på lunger og andre vitale organer, og føre til at man utvikler astma og allergier.

Les mer
Øyevern

Øyevern

Skader på synet er blant de hyppigste arbeidsskadene med betydelige konsekvenser – både med hensyn til arbeidsdyktighet og livskvalitet.

Les mer
Vernehjelm

Vernehjelm

Vi tilbyr vernehjelmer fra markedets ledende produsenter, med god passform og lav vekt – for optimal komfort og sikkerhet.

Les mer