Verneutstyr

Samarbeid for sikkerhet
Wenaas leverer verneutstyr – PPE (Personal Protection Equipment) – til bransjer med ekstremt høye sikkerhetskrav: olje og gass, brann og redning, bygg og anlegg, E-verk og kraftselskaper. Vi arbeider alltid i nær kontakt med våre brukere, slik at vi kan forstå og møte krevende arbeidsmiljøer med komplette løsninger innen alle typer arbeidsklær og personlig verneutstyr.
safety helmets safety helmets

Vernehjelm

Vi tilbyr lette og komfortable hjelmer med god passform fra markedets ledende produsenter.​​​​​​​

Les mer >>
hearing protection hearing protection

Hørselvern

Vi tilbyr flere hørsels- og ørevern som garanterer at det anbefalte støynivået opprettholdes.

Les mer >>

Vernemaske og åndedrettsvern

Luftbårne forurensninger i form av gass, damper eller farlige partikler kan skade lungene og andre vitale organer, og forårsake at den eksponerte personen utvikler astma eller allergier.

Les mer >>
safety helmets safety helmets

Vernebriller og øyevern

Øyevern og vernebriller av ulike typer er nødvendig blant mange yrkesgrupper.

Les mer >>
hearing protection hearing protection

Fallsikring

Å jobbe i høyden er den mest risikofylte arbeidsformen du kan ha.​​​​​​

Les mer >>

Arbeidslys

Wenaas har nå utvidet sortimentet med Nightstick-lamper og arbeidsbelysning

Les mer >>

Personlig verneutstyr (PPE) – ekstra sikkerhet krever samarbeid

Vi har også et tett samarbeid med flere av markedets ledende leverandører av innovative verneprodukter og verneutstyr, slik at vi kan tilby totale  løsninger med beskyttelse også der vi ikke produserer alt selv, slik at vi kan levere produkter som:         

  • vernesko
  • arbeidshansker
  • hjelmer
  • fallsikringsutstyr
  • flammehemmende klær og utstyr
  • arbeidsklær


Kunnskap og rådgivning innen personlig verneutstyr (PPE) og arbeidsklær

Med vår kompetanse og lange erfaring innen bransjen, kan vi veilede og gi råd i forhold til viktige betraktninger. Vi kan:   

  • bidra ved risikovurderinger i arbeidsoperasjoner og arbeidsmiljø.
  • finne løsninger og produkter som gir tilstrekkelig verneeffekt, og kan brukes sikkert i kombinasjon med annet verneutstyr og arbeidstøy.
  • gi tilstrekkelig opplæring i korrekt bruk av verneutstyret.
  • tilby nødvendig service og etterkontroll av personlig verneutstyr.

Brukernes sikkerhet innen PPE er alltid vår høyeste prioritet. Vi deler våre erfaringer, kompetanse og produktløsninger, slik at kundene kan konsentrere seg om å utføre arbeidet sitt – trygt og komfortabelt.