Verneutstyr​​​​​​​

Wenaas leverer verneutstyr – PPE (Personal Protection Equipment) – til bransjer med ekstremt høye sikkerhetskrav: olje og gass, brann og redning, bygg og anlegg, E-verk og kraftselskaper. Vi arbeider alltid i nær kontakt med våre brukere, slik at vi kan forstå og møte krevende arbeidsmiljøer med komplette løsninger innen alle typer arbeidsklær og personlig verneutstyr.

Personlig verneutstyr (PPE) – ekstra sikkerhet krever samarbeid

Vi har også et tett samarbeid med flere av markedets ledende leverandører av innovative verneprodukter og verneutstyr, slik at vi kan tilby totale  løsninger med beskyttelse også der vi ikke produserer alt selv, slik at vi kan levere produkter som:         

  • vernesko
  • arbeidshansker
  • hjelmer
  • fallsikringsutstyr
  • flammehemmende klær og utstyr
  • arbeidsklær


Kunnskap og rådgivning innen personlig verneutstyr (PPE) og arbeidsklær

Med vår kompetanse og lange erfaring innen bransjen, kan vi veilede og gi råd i forhold til viktige betraktninger. Vi kan:   

  • bidra ved risikovurderinger i arbeidsoperasjoner og arbeidsmiljø.
  • finne løsninger og produkter som gir tilstrekkelig verneeffekt, og kan brukes sikkert i kombinasjon med annet verneutstyr og arbeidstøy.
  • gi tilstrekkelig opplæring i korrekt bruk av verneutstyret.
  • tilby nødvendig service og etterkontroll av personlig verneutstyr.

Brukernes sikkerhet innen PPE er alltid vår høyeste prioritet. Vi deler våre erfaringer, kompetanse og produktløsninger, slik at kundene kan konsentrere seg om å utføre arbeidet sitt – trygt og komfortabelt.

RELATERTE ARTIKLER

Munnbind

Munnbind

Munnbind eller maske? Hva skal jeg velge i min situasjon?

Les mer
Hørselsvern

Hørselsvern

I Norge utgjør hørselsskader halvparten av innrapporterte saker til Arbeidstilsynet, og er den vanligste yrkesskaden i Europa – og er et resultat av manglende eller feil bruk av hørselvern på arbeidsplassen.

Les mer
Åndedrettsvern

Åndedrettsvern

Luftbåren forurensning i form av gass, damp eller farlige partikler kan skade både på lunger og andre vitale organer, og føre til at man utvikler astma og allergier.

Les mer
Øyevern

Øyevern

Skader på synet er blant de hyppigste arbeidsskadene med betydelige konsekvenser – både med hensyn til arbeidsdyktighet og livskvalitet.

Les mer