munnbind / engangsmasker

DIN HELSE ER VIKTIG FOR OSS


Spørsmålene er mange rundt munnbind og engangsmasker; bruken, smittebeskyttelse, påsetting, typer munnbind for å nevne noen. La oss hjelpe med noen oppklaringer.

Det kan være vanskelig å ta det rette valget ved bruk av munnbind, tøymasker og åndedrettsvern. Flere ulike begreper brukes om ikke-medisinske munnbind, som f.eks. flergangsmunnbind, ansiktsmaske, tekstil-munnbind, tøymunnbind eller stoffmunnbind. Vi bruker begrepet tekstil-munnbind om ikke-medisinske munnbind på denne siden.

Generelt kan man dele inn munnbind/masker slik:

 • Kirurgiske-/medisinske engangs munnbind: Disse er produsert og godkjente etter satte standarder/forskrifter.
      
 • Tekstil-munnbind: Hjemmesydde eller fabrikkproduserte munnbind av tekstil. Disse munnbindene kan både være og ikke være godkjente etter standarder (se tabell nedenfor).
  ​​​​​​​
 • Åndedrettsvern: Produsert for å beskytte bruker mot partikler eller damp/gasser og brukes bl.a. i støvfylte eller damp-/gassforurensede arbeidsmiljø.
Bilder av folk med forskjellig munnbind på Bilder av folk med forskjellig munnbind på

Hvilke typer munnbind finnes på markedet?

Det er mange typer munnbind og masker på markedet. Det er viktig for din egen og andres sikkerhet at du benytter et munnbind som er godkjent. Dvs. at det er testet av nøytrale instanser og funnet godkjent etter forhåndsdefinerte krav til munnbinden. Er ikke munnbindet du benytter godkjent er sikkerheten ved å bruke det også uviss.


Oversikt over munnbind og godkjenninger


ProduktVariantBeskrivelseCE-merking/
godkjenning
Kirurgisk
munnbind
Type IType I redusere risikoen for spredning av infeksjoner. Munnbindet er ikke beregnet for bruk av helsepersonell i et operasjonsrom eller i andre medisinske miljøer med lignende krav.Godkjent etter standard EN14683:2009+AC:2019

Type IIType II er kirurgiske munnbind med høyest filtreringsgrad. De er laget til bruk i kirurgiske og medisinske miljøer i helsevesenetGodkjent etter standard EN14683:2009+AC:2019

Type IIRSamme krav som type II, men munnbindet er i tillegg sprutbestandig, og kan være noe tyngre å puste gjennom.Godkjent etter standard EN14683:2009+AC:2019
Tekstil-
munnbind
HjemmeprodusertDet anbefales ikke å bruke tekstil-munnbind som ikke er godkjent.Uten godkjenning

FabrikkprodusertI løpet av våren 2020 utviklet den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN et dokument med krav til ikke-medisinske munnbind. Det vil si munnbind til bruk i det offentlige rom. Disse munnbindene har egne krav til design, ytelse, testmetoder, innpakning, merking og informasjon. Ikke-medisinske munnbind som tilfredsstiller kravene, skal merkes med CWA 17553:2020.Godkjent etter det europeiske avtaledokumentet
CWA 17553:2020
Støvmasker/
partikkelfilter
Uten ventil

Støvmasker er fremstilt for å beskytte mot partikler i luften du puster i, på f.eks. arbeid. Vær derfor oppmerksom på at bruk av engangsmasker for arbeidsmiljø ikke beskytter mot virus. Unntaksvis er masker som er godkjent og merket med FFP3 som også beskytter mot biokjemiske substanser og virus.

Støvmasker med ventil er ikke å anbefale da ventilen reduserer beskyttelsesfaktoren betraktelig når det gjelder i forhold til virus.

Kun godkjente masker etter standard EN149 og EN143. Merket FFP3.

Hvilken beskyttelse gir de forskjellige og hvilken type bør jeg bruke?

Det som anbefales å bruke beror på formålet og myndighetenes anbefalinger.

Tabell over beskyttelsesfaktor


MunnbindVariant

Beskyttelsesfaktor

(filtreringseffektivitet)

Anbefaling

Kirurgiske
munnbind

Type I≥ 95 %Bør benyttes for å redusere risikoen for spredning av infeksjoner. Ikke beregnet for helse personell i et operasjonsrom eller i andre medisinske miljø.

Type II≥ 98 %Til bruk i kirurgiske og medisinske miljøer i helsevesenet.

Type IIR≥ 98 %Som type II og i tillegg sprutbestandig.
Tekstil-
munnbind
Hjemmeprodusert
uten godkjenning
UvisstAnbefales ikke. Du beskytter andre mot dråpesmitte, men er uvisst hvordan det beskytter deg mot virus du puster inn.

Fabrikkprodusert
og godkjent etter det europeiske avtaledokumentet
CWA 17553:2020
Det oppgis to klasser for tekstil-munnbind basert på filtreringsevnen som skal være på minst
70 % eller 90 %
av partikler på rundt 3 µm (3 mikrometer).
Til bruk utenfor helsetjenesten anbefaler Folkehelseinstituttet enten medisinske munnbind eller tekstil-munnbind som oppfyller kravene for tekstil-munnbind, SN-CWA 17553:2020.
Støvmasker/
partikkelfilter
Uten ventil99 %Er ment for arbeidsmiljø der brukeren er utsatt for fint støv og røyk, samt mikroorganismer, biokjemiske substanser, virus og bakterier og sporer.


Hva skal jeg sjekke for å vite at mitt munnbind er sikkert?

Bilde av CE merke Bilde av CE merke

Her er flere viktige punkter som du bør være oppmerksom på:

 • Er munnbindet/emballasjen merket med CE? Merket fungerer som identifikasjon på at produktet oppfyller kravene i regelverket for å kunne omsette utstyret på det europeiske markedet.
 • Merking og bruksanvisning skal være på norsk
 • Esken skal ha symboler og/eller forklaring på hvordan munnbindene skal oppbevares, informasjon om at de ikke er sterile og at de kun er for engangsbruk.
 • Opphav: Produsentens navn eller firmanavn og adresse evt en EC-representant.
 • Produksjonsdetaljer: LOT-/Batchnummer (partiets serienummer)
 • Produksjonsdato og utløpsdato


Flere godkjente munnbind finner du i vår nettbutikk:

Se godkjente munnbind her >>

Beskytter støvmasker mot virus?

Støvmasker er fremstilt for å beskytte mot partikler i luften du puster i på eks arbeid. Vær derfor oppmerksom på at bruk av engangsmasker for arbeidsmiljø ikke beskytter mot virus. Unntaksvis er masker som er godkjent og merket med FFP3 som også beskytter mot biokjemiske substanser og virus.

Støvmasker med ventil er ikke å anbefale da ventilen reduserer beskyttelsesfaktoren betraktelig når det gjelder i forhold til virus.

Du kan lese mer om åndedrettsvern og korona her.

Hvordan ta på og av munnbind på korrekt måte?

For at munnbindet skal ha god effekt, må det sitte tett langs kantene og dekke godt over munn og nese. På denne måten sikrer du at mest mulig av luften du puster ut og inn, filtreres gjennom munnbindet og ikke lekker ut på sidene.

Slik tar du på deg munnbindet:

 • Vask først hendene grundig.
 • Ta på munnbindet med den lyse siden mot ansiktet.
 • Fest munnbindet med strikkene rundt ørene, eller rundt hodet dersom munnbindet har knytebånd.
 • Klem nesebøylen ned på hver side av neseryggen og dra munnbindet godt ned under haken.
 • Bruker du briller, festes disse oppå munnbindet.

Husk: Berør munnbindet minst mulig under bruk.

Ta av munnbindet:

 • Berør helst bare strikkene/knytebåndene.
 • Kast munnbindet som vanlig avfall (tekstil-munnbind oppbevares i forseglbar pose til det vaskes).
 • Vask så hendene godt.

Folkehelseinstituttet (FHI) illustrerer maskepåsetting.

Film fra FHI om hvordan sette på og ta av munnbind

Video: Hvordan ta på og fjerne munnbind på korrekt måte. Kilde: FHI

Gjenbruk av munnbind

Medisinsk munnbind skal kastes etter bruk - ikke gjenbrukes.
Tekstil-munnbind kan gjenbrukes etter vask og skal tåle flere vask i vaskemaskin ved min. 60 graders vask.
Andre måter å rengjøre gjenbruksmunnbind er ikke å anbefale siden de ikke er noen dokumentasjon som viser inaktivering av virus.

Hvordan vaske munnbind?

Munnbind som er definert som engangsmunnbind skal kastes etter bruk og aldri vaskes.

Brukte gjenbruks-munnbind (da munnbind av tekstil) bør legges i en tett pose etter bruk, inntil det er vasket. Slike munnbind skal vaskes mellom hver bruk.

 • Vaskes på minst 60 grader
 • Bruk vanlige vaskemidler. Sjekk at de vaskemidlene du benytter ikke er helseskadelige
 • Ikke bruk tøymykner
 • La munnbindet luft-tørkes før bruk

Sørg for at tekstilmunnbindet er ordentlig tørt før du tar det i bruk. Bruk aldri fuktig munnbind av tekstil.
Ikke la brukte munnbind komme i kontakt med annen klesvask eller dine klær før de blir vasket. Det lurt å putte brukte munnbind i en pose inntil de skal vaskes.
Det anbefales å rense vaskemaskinen med en kokevask før vask av munnbind.
Vask munnbindene sammen med f.eks. håndklær/laken for å ha litt ballast i maskinen og oppnå vaskemaskinens mest optimale vaskefunksjoner.
Etter vask og tørk skal du alltid kontrollere munnbindet slik at du forsikrer deg om at det er uten skader før bruk.

Kan jeg lage mitt eget munnbind?

Det er usikkert hvor mye smittesstopp som hjemmesydde munnbind bidrar med. Har du i tankene å sy dine egne munnbind vil vi anbefale deg å ta en titt på hva standardene sier for at munnbindet skal være godkjent, se Norsk Standard sine sider. Vær klar over at det er utarbeidet en europeisk standard for hvordan en lager munnbind av tekstil til bruk i det offentlige rom, inkludert veiledning om minstekrav og prøvingsmetoder.

Relaterte artikler

Hørselsvern

Hørselsvern

I Norge utgjør hørselsskader halvparten av innrapporterte saker til Arbeidstilsynet, og er den vanligste yrkesskaden i Europa – og er et resultat av manglende eller feil bruk av hørselvern på arbeidsplassen.

Les mer
Åndedrettsvern

Åndedrettsvern

Luftbåren forurensning i form av gass, damp eller farlige partikler kan skade både på lunger og andre vitale organer, og føre til at man utvikler astma og allergier.

Les mer
Øyevern

Øyevern

Skader på synet er blant de hyppigste arbeidsskadene med betydelige konsekvenser – både med hensyn til arbeidsdyktighet og livskvalitet.

Les mer
Vernehjelm

Vernehjelm

Vi tilbyr vernehjelmer fra markedets ledende produsenter, med god passform og lav vekt – for optimal komfort og sikkerhet.

Les mer