Medlemskap og bransjesamarbeid

Medlemskap og bransjesamarbeid

Medlemsskap

Etisk Handel Norge

Etisk Handel Norge – en organisasjon som gir sine medlemmer Norges sterkeste fagmiljønettverk for bærekraftig leverandørkjedestyring, samt tilgang til internasjonale nettverk av partnerorganisasjoner og samarbeidspartnere.

Medlem siden 2023.

Overordnet beskrivelse av medlemskapet

 • Styrke etisk handelsadferd og systematisk sikre vår bærekraftig utvikling i leverandørkjeden.
 • Fremme ansvarlig forretningsatferd og kvalitetssikre interne rutiner for aktsomhetsvurderinger og etterlevelse av åpenhetslovens krav.  
 • Bidra til å sikre og imøtekomme utfordringer i leverandørkjeden knyttet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, korrupsjon og miljø.
 • Rapporterer årlig åpent om arbeidsstatus og fremdrift.
 • Øke intern kompetanseheving gjennom webinarer, seminarer, faglige workshops og nettverksmøter. Imøtekomme krav fra myndigheter, kunder, media, eiere og ansatte.
Les mer om Etisk Handel Norge >> Medlemsbevis >>
Rapport for "Due Diligence 2022" >> Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger 2022 (kortversjon) >>

Amfori BSCI

Business Social Compliance Initiative (BSCI).
Medlem siden 2017.

Overordnet beskrivelse av medlemskapet

Revisjonsselskap som overvåker og sikrer implementering av vår produksjons- og leverandørpolicy i alle ledd. Amfori BSCI er verdensledende innen sitt felt og har som hovedmål å forankre en ansvarlig SCI (Social Compliance) i ryggraden i alle bedrifters produksjonskjede.

BSCI er et ledende forsyningskjedestyringssystem med en CoC som støtter bedrifter til å drive sosial etterlevelse og implementere forbedringer innenfor fabrikkene og gårdene i deres globale forsyningskjeder.

BSCI gir Wenaas en sosial revisjonsmetodikk og rapport som følges opp årlig på alle strategiske og taktiske leverandører.
Å være medlem samler over 1500 forhandlere, importører, merkevarer og nasjonale foreninger for å forbedre det politiske og juridiske rammeverket for handel på en bærekraftig måte.

Les mer om AMFORI >> Medlemsbevis >>

​​​​​​​Wenaas har valgt medlemskap i Amfori BSCI for å overvåke og sikre implementering av vår produksjons- og leverandørpolicy i alle ledd. Amfori BSCI er verdensledende innen sitt felt og har som hovedmål å forankre en ansvarlig SCI (Social Compliance), ryggraden i alle bedrifters produksjonskjede.

En leverandørrevisjon (revisjon) gjennomføres årlig for å kartlegge og vurdere etiske arbeidsforhold, og at produksjonsstedet oppfyller våre betingelser i henhold til våre leverandørkodeks. Det utarbeides revisjonsrapport og oppfølgingsplan etter alle kontroller basert på en karakterskala fra A - E, hvor A er best score.

Wenaas har et krav om at alle skal oppfylle minimum totalscore på C eller bedre, og vi samarbeider med leverandørene om å utarbeide alle underposter som scorer B eller lavere.

En del av vår SCI-policy omhandler korrupsjon og anti-bestikkelse.


Amfori BEPI – The Business Environmental Performance Initiative (BEPI)

Amfori BEPI er en forretningsdrevet tjeneste levert av amfori for forhandlere, importører og merkevarer som er forpliktet til å forbedre miljøytelsen til leverandørs fabrikker og gårder over hele verden. BEPI tilbyr et praktisk rammeverk som kan støtte alle produktsektorer over hele verden for å redusere deres miljøpåvirkning, forretningsrisiko og kostnader gjennom forbedret miljøpraksis.

Medlemskap siden 2023.
Overordnet beskrivelse av medlemskapet

 • Wenaas har valgt Amfori BEPI-medlemskap for å overvåke og adressere miljøspørsmål og drive målrettede forbedringer i vår globale forsyningskjede.
 • Amfori BEPI-systemet gir Wenaas en risikobasert tilnærming for å identifisere og adressere miljøpåvirkninger i leverandørkjeden, også etter retningslinjer for Due Diligence.
 • Amfori BEPI-systemet er utviklet for å støtte og drive kontinuerlig forbedring av våre leverandørers fabrikk miljøytelser.
 • Revisjonens omfang dekker 8 miljøprestasjonsområder – fra energibruk og klimagasser til kjemikaliehåndtering.
 • Wenaas vil starte implementering av BEPI med utvalgte strategiske leverandører før utrulling i hele verdikjeden.
Les mer om Amfori BEPI >> Medlemsbevis >>

​​​​​​​Grønt Punkt Norge

Grønt Punkt Norge er non-profit og godkjent av norske myndigheter. Alle virksomheter som produserer eller importerer varer med mer enn 1000 kg emballasje hvert år skal være medlem av et godkjent returselskap.

Standard medlem siden 2002.
Kontroll medlem siden 2003.


Overordnet beskrivelse av medlemskapet

 • Grønt Punkt Norge tilbyr forenklet rapportering for vareimportører. Ved å signere et samtykke til utlevering av importstatistikk kan Grønt Punkt Norge beregne emballasjemengdene automatisk.
 • En viktig oppgave for Grønt Punkt Norge er å hjelpe medlemmene med å finne enkle måter å rapportere emballasjemengdene på. Kontrollerskap i Grønt Punkt Norge krever at Wenaas stiller krav til sine norske vareleverandører om medlemskap i Grønt Punkt Norge. Slik tar innkjøp i Wenaas et viktig miljømessig og sosialt ansvar.
Medlemsskap standard >> Medlemsbevis kontroll>> Les mer om Grønt Punkt >>

Norsk Industri
Norsk Industri er den største landsforeningen i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).
Norsk Industri er NHOs største landsforening med over 3 000 bedrifter med rundt 133 000 ansatte.
Medlem siden 2010, medlemsnr. 356192.

Overordnet beskrivelse av medlemsskapet

 • Norsk Industris standpunkter i den offentlige debatt utformes alltid i tett kontakt med medlemmer og tillitsvalgte.
 • Norsk Industri er i løpende kontakt med regjering, storting og embedsverk, og følger tett på EUs lovprosesser i Brussel.
 • Teko Bransjeforening er norske tekstil,- konfeksjons-, sko- og sportsutstyrsprodusenters talerør og rådgiver i næringspolitiske saker. Vi jobber aktivt med kompetanseheving, samt bidra til økt satsning på FoU og innovasjon. Teko Bransjeforening har ca 100 medlemsbedrifter med nesten 2000 ansatte.
Les mer om Norsk Industri >> Les mer om NHO >>

RENAS

EU-direktivet om avfall av elektronisk og elektrisk utstyr (WEEE-direktivet) krever at produsenter slutter seg til en autorisert produsentoverholdelsesordning. RENAS er Norges ledende EE-returselskap og tilbyr Wenaas innsamling for elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall). EE-avfall. RENAS er en non profitt-organisasjon, eid av Elektroforbundet (EFO) og bransjeforeningen Elektro og Energi.

Medlem siden 2009
Overordnet beskrivelse av medlemskapet

 • RENAS påtar seg Wenaas forpliktelse og sørge for å finansiere innsamling, behandling, gjenvinning og miljøvennlig deponering av EE-avfall.
 • RENAS har en kombinasjon av erfaring, kunnskap, med høy standard og en ledende posisjon i det norske markedet.
 • RENAS er landets ledende EE-returselskap. Med 14 behandlingsanlegg og 100 samlere over hele landet.RENAS ivaretar produsentansvaret for rundt 2700 produsenter og importører av EE-produkter.
 • RENAS har også en viktig rolle i den sirkulære økonomien.


Les mer om RENAS >> Medlemsbevis >>

Bransjesamarbeid

SINTEF
Samarbeid siden 2000.

Overordnet beskrivelse av samarbeidspartner

 • SINTEF er et norsk uavhengig forskningsinstitutt og et av Europas største forskningsinstitutter. SINTEF forsker innen teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap.
 • Organisert som en uavhengig ideell stiftelse.
 • SINTEF-samarbeidet er knyttet til samarbeid om ulike produktutviklinger. Wenaas har hatt et nært samarbeid med SINTEF testinstitutt for ikke bare utvikling, men også å drive innovasjon av blant annet komplekse arbeidstøykonsepter, for å sikre sertifiseringer av kolleksjonene.
Les mer om SINTEF >>

RISE
Samarbeid siden 2015
Overordnet beskrivelse av samarbeidspartner

 • Sveriges forskningsinstitutt og innovasjonspartner for kjemikaliereguleringer i Wenaas ​​​​​​​(RSL-liste).
 • RISE er et uavhengig, statseid forskningsinstitutt, som tilbyr unik ekspertise og over 100 testbeds og testmiljøer for fremtidssikre teknologier, produkter og tjenester.
 • Gjennom sine internasjonale samarbeidsprogrammer med industri, akademia og offentlig sektor sikrer RISE konkurranseevnen til det svenske næringslivet, men også på internasjonalt nivå og for å bidra til et bærekraftig samfunn.
Les mer om RISE >>

Mercy Ships
Samarbeid/sponsoravtale siden 2023.

Overordnet beskrivesle av samarbeidspartner

 • Mercy Ships tilbyr gratis medisinsk behandling og sykehuskapasitet i lavinntektsland via sykehusskip.
 • Sammen med kunder har Wenaas Sverige AB inngått en samarbeidsavtale med Mercy Ships. Samarbeidet er basert på en avtale med enkelte kunder hvor en prosentandel av deres omsetning tilfaller organisasjonen.
 • Mercy Ships gir gjennom sine sykehusskip gratis helsetjenester av høy kvalitet, kapasitetsbygging i helsevesenet og bærekraftig utvikling til de med minst ressurser.
 • Mercy Ships ble grunnlagt av Don og Deyon Stephens i 1978 og har siden jobbet i mer enn 55 utviklingsland, bidratt med omsorg og utvikling for over 17 milliarder SEK og behandlet mer enn 2,8 millioner mennesker.
 • Skipene er bemannet av cirka 1200 frivillige per år fra mer enn 60 land. De er kirurger, tannleger, sykepleiere, helsepedagoger, lærere, kokker, sjømenn, ingeniører og landbrukseksperter som gir av sin tid og ekspertise.
Les mer om Mercy Ships >>

Relaterte artikler

Hivis extreme-ny synlighetskolleksjon fra Wenaas Hivis extreme-ny synlighetskolleksjon fra Wenaas

Transport og logistikk

Våre innkjøpere sørger for å kombinere rasjonell tilgang på råvarer med tilgjengelig kapasitet for å redusere behovet for å transportere råvarer og ferdige produkter frem og tilbake over store avstander.

Les mer >>

Sertifiseringer og annerkjennelser

Vi har flere sertifiseringer og annerkjennelser vi er stolte av.

Les mer >>
Hivis ectreme curved- synlighetsbekledning for damer Wenaas Hivis ectreme curved- synlighetsbekledning for damer Wenaas

FNs bærekraftsmål

Vi er forpliktet til å jobbe med FNs bærekraftsmål og har valgt ut fem av målene som vi har fokus på for å bidra til en bedre verden.

Les mer >>