Medlemskap og bransjesamarbeid

Medlemskap

Etisk Handel Norge

Wenaas er medlem i Etisk handel Norge. Det betyr at vi forplikter oss til å jobbe for handel som fremmer menneske- og  arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø. Etisk handel Norge er et ressurssenter og en pådriver for bærekraftig forretningspraksis, også kalt etisk handel. Etisk handel Norges formål er å fremme bærekraftig forretningspraksis i leverandørkjeder slik at handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø. Medlemskap i Etisk handel Norge forplikter til konkret og målrettet forbedringsarbeid over tid. 

Medlem siden 2023.

Overordnet beskrivelse av medlemskapet

 • Styrke etisk handelsadferd og systematisk sikre vår bærekraftig utvikling i leverandørkjeden.
 • Fremme ansvarlig forretningsatferd og kvalitetssikre interne rutiner for aktsomhetsvurderinger og etterlevelse av åpenhetslovens krav.  
 • Bidra til å sikre og imøtekomme utfordringer i leverandørkjeden knyttet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, korrupsjon og miljø.
 • Rapporterer årlig åpent om arbeidsstatus og fremdrift.
 • Øke intern kompetanseheving gjennom webinarer, seminarer, faglige workshops og nettverksmøter. Imøtekomme krav fra myndigheter, kunder, media, eiere og ansatte.
Les mer om Etisk Handel Norge >> Medlemsbevis >>
Rapport for "Due Diligence 2023" >> Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger 2023 (kortversjon) >>

For tidligere rapporter ta kontakt med oss eller last de ned fra Etisk Handel sine sider.

CEMAsys

CEMAsys er et konsulentselskap som spesialiserer seg på bærekraft og som leverer løsninger for hele «Environmental – Social - Governance» (ESG) segmentet. Ved å kombinere innovative systemløsninger og analytisk ekspertise gir de oss metoder for å forbedre vår bærekraftstrategi. De tilbyr omfattende tjenester for hvert trinn av selskapets bærekrafts reisen; datainnsamling og styring, avanserte analyser, strategiutvikling, ESG-rapportering og karbonkompensasjon. CEMAsys ble etablert i 2007 som et av de første spesialiserte klima- og bærekrafts konsulenter i Norge. I dag består deres 800+ skandinaviske og internasjonale kunder av børsnoterte selskaper og private firmaer i alle bransjer, og i offentlig sektor. CEMAsys bruker en unik todelt tilnærming for å sikre at de kan dekke alle aspekter som kreves for å forbedre bedriftens bærekrafts ytelse.  

​​​​​​​I samarbeid med CEMAsys har Wenaas startet å måle karbonutslipp i Scope 1, 2 og 3. Karbonregnskapet måles i tråd med GHG-protokollen, og vårt mål er å presentere en klimaerklæring i løpet av Q2/2024.

Les mer om CEMAsys >> Les mer om GHG Protocol >>


Amfori BSCI – The Business Social Compliance Initiative (BSCI)

Business Social Compliance Initiative (BSCI). Amfori BSCI er en internasjonalt anerkjent ledende forsyningskjede styringssystem for leverandørrevisjon. Deres etiske retningslinjer støtter bedrifter til å drive sosial etterlevelse og iverksette forbedringer innenfor fabrikkene og gårdene i globale forsyningskjeder. Medlemskapet samler over 1500 forhandlere, importører, merkevarer og nasjonale foreninger for å forbedre det politiske og juridiske rammeverket for handel på en bærekraftig måte.

Medlemskap siden 2017.
Overordnet beskrivelse av medlemskapet


 • Amfori BSCI-medlemskap hjelper Wenaas med å overvåke forsyningskjeden vår for å sikre at våre leverandører behandler sine arbeidere etisk og lovlig.
 • Amfori BSCI sosial revisjonsmetodikk er i tråd med FNs veiledende prinsipper for virksomhet og menneskerettigheter og bistår Wenaas med å overholde vårt etiske ansvar for å respektere menneskerettighetene.
 • Amfori BSCI gir oss sosiale inspeksjonsmetoder og rapporter for å forbedre forholdene for sosialt arbeid i våre leverandørens fabrikker.
 • Wenaas leverandører blir presentert med en BSCI-sertifisering når leverandøren gjennomgår et revisjonsbesøk, mottar en korrigerende handlingsplan (CAP) og følger opp for å forbedre samsvar med retningslinjene.
 • Det utarbeides revisjonsrapport og oppfølgingsplan etter at alle kontroller er gjennomført, og baseres seg på en karakterskala fra A - E, hvor A er best score. Wenaas har et krav om at våre leverandører skal oppfylle minimum totalscore på C eller bedre.
Les mer om Amfori BSCI >> Medlemsbevis >>


Amfori BEPI – The Business Environmental Performance Initiative (BEPI)

Amfori BEPI er en forretningsdrevet tjeneste levert av amfori for forhandlere, importører og merkevarer som er forpliktet til å forbedre miljøytelsen til leverandørs fabrikker og gårder over hele verden. BEPI tilbyr et praktisk rammeverk som kan støtte alle produktsektorer over hele verden for å redusere deres miljøpåvirkning, forretningsrisiko og kostnader gjennom forbedret miljøpraksis.

Medlemskap siden 2023.
Overordnet beskrivelse av medlemskapet

 • Wenaas har valgt Amfori BEPI-medlemskap for å overvåke og adressere miljøspørsmål og drive målrettede forbedringer i vår globale forsyningskjede.
 • Amfori BEPI-systemet gir Wenaas en risikobasert tilnærming for å identifisere og adressere miljøpåvirkninger i leverandørkjeden, også etter retningslinjer for Due Diligence.
 • Amfori BEPI-systemet er utviklet for å støtte og drive kontinuerlig forbedring av våre leverandørers fabrikk miljøytelser.
 • Revisjonens omfang dekker 8 miljøprestasjonsområder – fra energibruk og klimagasser til kjemikaliehåndtering.
 • Wenaas vil starte implementering av BEPI med utvalgte strategiske leverandører før utrulling i hele verdikjeden.
Les mer om Amfori BEPI >> Medlemsbevis >>

Better Cotton

Wenaas er medlem av Better Cotton, et medlemskap som bidrar til å forbedre den globale bomullsproduksjonen. Better Cottons oppdrag er å hjelpe bomullssamfunnet med å overleve og blomstre, samtidig som de jobber for å beskytte og gjenopprette bomullsproduksjonsmiljøet. Better Cotton arbeid er verdens ledende bærekraftige initiativ for bomull.

Medlem siden høsten 2023.
Generell beskrivelse av medlemskapet

 • Better Cotton benytter et kjedesystem modell som er kalt «mass balance». Det betyr at Better Cotton ikke er fysisk sporbart til sluttproduktet, men at Better Cotton-bønder drar nytte av etterspørselen etter Better Cotton i tilsvarende innkjøpsvolumer som kjøpes inn.
 • Gjennom sine samarbeidspartnere trener Better Cotton-bønder til å bruke vann effektivt, ta vare på jordhelse og naturlige habitater, redusere bruken av de mest skadelige kjemikaliene og respekterer arbeidernes rettigheter og sørger for velvære.
 • Wenaas er forpliktet til å source 25% av bomullen vår som Better Cotton og Fairtrade bomull innen utgangen av 2025, og 50% innen utgangen av 2027.
Medlemsskap >> Les mer om Better Cotton >>

​​​​​​​Grønt Punkt Norge

Grønt Punkt Norge er non-profit og godkjent av norske myndigheter. Alle virksomheter som produserer eller importerer varer med mer enn 1000 kg emballasje hvert år skal være medlem av et godkjent returselskap.

Standard medlem siden 2002.
Kontroll medlem siden 2003.


Overordnet beskrivelse av medlemskapet

 • Grønt Punkt Norge tilbyr forenklet rapportering for vareimportører. Ved å signere et samtykke til utlevering av importstatistikk kan Grønt Punkt Norge beregne emballasjemengdene automatisk.
 • En viktig oppgave for Grønt Punkt Norge er å hjelpe medlemmene med å finne enkle måter å rapportere emballasjemengdene på. Kontrollerskap i Grønt Punkt Norge krever at Wenaas stiller krav til sine norske vareleverandører om medlemskap i Grønt Punkt Norge. Slik tar innkjøp i Wenaas et viktig miljømessig og sosialt ansvar.
Medlemsskap standard >> Medlemsbevis kontroll>> Les mer om Grønt Punkt >>

Norsk Industri
Norsk Industri er den største landsforeningen i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).
Norsk Industri er NHOs største landsforening med over 3 000 bedrifter med rundt 133 000 ansatte.
Medlem siden 2010, medlemsnr. 356192.
​​​​​​​

Overordnet beskrivelse av medlemsskapet

 • Norsk Industris standpunkter i den offentlige debatt utformes alltid i tett kontakt med medlemmer og tillitsvalgte.
 • Norsk Industri er i løpende kontakt med regjering, storting og embedsverk, og følger tett på EUs lovprosesser i Brussel.
 • Teko Bransjeforening er norske tekstil,- konfeksjons-, sko- og sportsutstyrsprodusenters talerør og rådgiver i næringspolitiske saker. Vi jobber aktivt med kompetanseheving, samt bidra til økt satsning på FoU og innovasjon. Teko Bransjeforening har ca 100 medlemsbedrifter med nesten 2000 ansatte.
Les mer om Norsk Industri >> Les mer om NHO >>

RENAS

EU-direktivet om avfall av elektronisk og elektrisk utstyr (WEEE-direktivet) krever at produsenter slutter seg til en autorisert produsentoverholdelsesordning. RENAS er Norges ledende EE-returselskap og tilbyr Wenaas innsamling for elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall). EE-avfall. RENAS er en non profitt-organisasjon, eid av Elektroforbundet (EFO) og bransjeforeningen Elektro og Energi.

Medlem siden 2009.
Overordnet beskrivelse av medlemskapet

 • RENAS påtar seg Wenaas forpliktelse og sørge for å finansiere innsamling, behandling, gjenvinning og miljøvennlig deponering av EE-avfall.
 • RENAS har en kombinasjon av erfaring, kunnskap, med høy standard og en ledende posisjon i det norske markedet.
 • RENAS er landets ledende EE-returselskap. Med 14 behandlingsanlegg og 100 samlere over hele landet.RENAS ivaretar produsentansvaret for rundt 2700 produsenter og importører av EE-produkter.
 • RENAS har også en viktig rolle i den sirkulære økonomien.


Les mer om RENAS >> Medlemsbevis >> Se RENAS miljørapport - Wenaas sitt EE avfall >>

Bransjesamarbeid

SINTEF
Samarbeid siden 2000.

Overordnet beskrivelse av samarbeidspartner

 • SINTEF er et norsk uavhengig forskningsinstitutt og et av Europas største forskningsinstitutter. SINTEF forsker innen teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap.
 • Organisert som en uavhengig ideell stiftelse.
 • SINTEF-samarbeidet er knyttet til samarbeid om ulike produktutviklinger. Wenaas har hatt et nært samarbeid med SINTEF testinstitutt for ikke bare utvikling, men også å drive innovasjon av blant annet komplekse arbeidstøykonsepter, for å sikre sertifiseringer av kolleksjonene.
Les mer om SINTEF >>

RISE
Samarbeid siden 2015
Overordnet beskrivelse av samarbeidspartner

 • Sveriges forskningsinstitutt og innovasjonspartner for kjemikaliereguleringer i Wenaas ​​​​​​​(RSL-liste).
 • RISE er et uavhengig, statseid forskningsinstitutt, som tilbyr unik ekspertise og over 100 testbeds og testmiljøer for fremtidssikre teknologier, produkter og tjenester.
 • Gjennom sine internasjonale samarbeidsprogrammer med industri, akademia og offentlig sektor sikrer RISE konkurranseevnen til det svenske næringslivet, men også på internasjonalt nivå og for å bidra til et bærekraftig samfunn.
Les mer om RISE >>

Mercy Ships
Samarbeid/sponsoravtale siden 2023.

Overordnet beskrivesle av samarbeidspartner

 • Mercy Ships tilbyr gratis medisinsk behandling og sykehuskapasitet i lavinntektsland via sykehusskip.
 • Sammen med kunder har Wenaas Sverige AB inngått en samarbeidsavtale med Mercy Ships. Samarbeidet er basert på en avtale med enkelte kunder hvor en prosentandel av deres omsetning tilfaller organisasjonen.
 • Mercy Ships gir gjennom sine sykehusskip gratis helsetjenester av høy kvalitet, kapasitetsbygging i helsevesenet og bærekraftig utvikling til de med minst ressurser.
 • Mercy Ships ble grunnlagt av Don og Deyon Stephens i 1978 og har siden jobbet i mer enn 55 utviklingsland, bidratt med omsorg og utvikling for over 17 milliarder SEK og behandlet mer enn 2,8 millioner mennesker.
 • Skipene er bemannet av cirka 1200 frivillige per år fra mer enn 60 land. De er kirurger, tannleger, sykepleiere, helsepedagoger, lærere, kokker, sjømenn, ingeniører og landbrukseksperter som gir av sin tid og ekspertise.
Les mer om Mercy Ships >>

Relaterte artikler

Hivis extreme-ny synlighetskolleksjon fra Wenaas Hivis extreme-ny synlighetskolleksjon fra Wenaas

Transport og logistikk

Våre innkjøpere sørger for å kombinere rasjonell tilgang på råvarer med tilgjengelig kapasitet for å redusere behovet for å transportere råvarer og ferdige produkter frem og tilbake over store avstander.

Les mer >>

Sertifiseringer og annerkjennelser

Vi har flere sertifiseringer og annerkjennelser vi er stolte av.

Les mer >>
Hivis ectreme curved- synlighetsbekledning for damer Wenaas Hivis ectreme curved- synlighetsbekledning for damer Wenaas

FNs bærekraftsmål

Vi er forpliktet til å jobbe med FNs bærekraftsmål og har valgt ut fem av målene som vi har fokus på for å bidra til en bedre verden.

Les mer >>