Vernebriller og øyevern

Skader på synet er blant de hyppigste arbeidsskadene med betydelige konsekvenser – både med hensyn til arbeidsdyktighet og livskvalitet. Øyevern og vernebriller av forskjellig karakter er derfor en nødvendighet innenfor mange yrkesgrupper.


Øyevern beskytter mot ulike typer skade

Skade på øye og syn kan deles inn i fire grupper – ut ifra hva som forårsaker skadene:

Mekaniske skader:

​​​​​​​Gjenstander og partikler som kommer inn i øyet og som kan skade hornhinnen, regnbuehinnen eller øyelinsen.

Kjemiske skader:

Sprut eller dråper av kjemikalier som kommer inn i øyet, og hvor skaden forsterkes gjennom gniing eller berøring.

Termiske skader:

Sprut av smeltet metall som kan skade øyelinsen.

Stråleskader:

Ultrafiolett stråling (UV), infrarød stråling (IR), laserstråling og synlig lys som kan skade netthinnen og øyelinsen.

Øyevern og vernebriller tilpasset bruksområder

Øyevern av ulik karakter leveres med ulik styrke for beskyttelse – enten det er mot gjenstander, partikler, kjemikalier, smeltet metall, lysbue og stråling. Vi tilbyr øyevern i form av vernebriller, goggles og forskjellige typer visir fra markedets ledende produsenter.

PRODUKTER

RELATERTE ARTIKLER

Hørselsvern

Hørselsvern

I Norge utgjør hørselsskader halvparten av innrapporterte saker til Arbeidstilsynet, og er den vanligste yrkesskaden i Europa – og er et resultat av manglende eller feil bruk av hørselvern på arbeidsplassen.

Les mer
Åndedrettsvern

Åndedrettsvern

Luftbåren forurensning i form av gass, damp eller farlige partikler kan skade både på lunger og andre vitale organer, og føre til at man utvikler astma og allergier.

Les mer
Vernehjelm

Vernehjelm

Vi tilbyr vernehjelmer fra markedets ledende produsenter, med god passform og lav vekt – for optimal komfort og sikkerhet.

Les mer
Personlig verneutstyr

Personlig verneutstyr

Vi arbeider i nær kontakt med våre brukere slik at vi kan levere komplette løsninger innen alle typer arbeidsklær og verneutstyr.

Les mer