Samfunnsansvar

Beskyttende arbeidsklær og utstyr i alle ledd

Alt vi gjør i Wenaas er sentrert rundt beskyttelse og ansvar. Vi er svært bevisste på at virksomheten vår har miljø- og samfunnsmessige innvirkninger langt utover selve selskapet. Som markedsleder innen arbeidsklær og verneutstyr stiller vi høye krav til oss selv, og arbeider aktivt med forbedringstiltak.

Krav om gode arbeidsforhold gjennom omfattende SCR-program

I tillegg til å kontinuerlig se på forbedringer i egne rekker, stiller vi også krav til våre leverandører. Alle vi samarbeider med har signert Code of Conduct, med regler og retningslinjer for behandling av medarbeidere og miljø. Her viser vi nulltoleranse for tvangsarbeid og barnearbeid. Til organisasjonsfrihet, likestilling og rettferdig og lovbestemt inntekt, fast arbeidstid, et sikkert arbeidsmiljø, juridisk bindende arbeidsforhold, og at alle forpliktelser, lover og regler om sosial trygghet skal respekteres, er områder vi følger opp.

Samfunnsansvar i produksjon av arbeidsklær og verneutstyr

  • Vi oppfyller alle krav og standarder fremsatt av FNs arbeidsorganisasjon, barnekonvensjinen og ILO-konvensjonen.
  • Hovedmaterialene som brukes i vårt arbeidstøy i ulike modeller, er sertifisert iht. Øko-Tex 100.
  • Vi er sertifisert iht. kvalitetsledelsessystemet  ISO 9001:2015 og miljøledelsessytemet ISO 14001:2015.
  • Vi etterlever kravene til REACH – EUs lovregulering av kjemikalier som blir importert til EU/EØS.
  • Gjennom vårt Chemical Compliance Program tester vi en rekke av våre produkter mot et utvalg av kjemikaliene i REACH, for å etterprøve at vi oppfyllerer kravene.
  • Vårt SCR-program er omfattende og vi gjør det vi kan for at all produksjon av arbeidsklær og personlig verneutstyr foregår under bærekraftige forhold som tåler ettersyn.

Del denne siden på:

RELATERTE ARTIKLER