Samfunnsansvar - CSR - Åpenhetsloven

Hva er samfunnsansvar?

Alt vi gjør i Wenaas er sentrert rundt beskyttelse og ansvar. Vi er svært bevisste på at virksomheten vår har miljø- og samfunnsmessige innvirkninger langt utover selve selskapet. Som markedsleder innen arbeidsklær og verneutstyr stiller vi høye krav til oss selv, og arbeider aktivt med forbedringstiltak.

Åpenhetsloven

Wenaas ønsker å ta åpenhetslovens formål om å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold på alvor. Vi har jobbet aktivt med disse tingene i en årrekke, og er veldig glade for at dette nå reguleres via lovverket. Samtidig ønsker vi alltid å forbedre oss, og vi ser frem til å ha ytterligere fokus på det fremover. At selskaper på en viss størrelse må ha fokus, åpenhet og dokumentasjon på at man tar samfunnsansvar på alvor, i tillegg til å ha en etisk god verdikjede - det skulle bare mangle.

Etisk handel og etiske retningslinjer er noe vi verdsetter svært høyt, og med god forankring i alle i organisasjonen strekker vi oss lenger hver eneste dag for å bli enda bedre. En viktig brikke i dette arbeidet er å forsikre at produksjon og transport av våre produkter er i tråd med krav beskrevet i våre etiske retningslinjer.

Samfunnsansvar i Wenaas

  • Wenaas Workwear har i en årrekke jobbet med å ta et så stort samfunnsansvar som mulig, men jobber stadig med å bli enda bedre
  • Vi har lokasjoner i en rekke land over hele verden - med bærekraft som et viktig stikkord   
  • CSR-programmet fanger bredt og oppdateres med jevne mellomrom
  • Wenaas Workwear er medlem av Amfori BSCI for å overvåke og sikre vår produksjons og leverandør policy i alle ledd
  • Vår RSL (Restricted Substance List) setter svært høye krav og er utarbeidet i samarbeid med en rekke anerkjente organisasjoners anbefalinger

Les mer om samtlige punkter lenger ned, og vil du vite mer eller har spørsmål - ta kontakt på csr@wenaas.no

Hvor er Wenaas?

Bærekraftig transport

Wenaas sin produksjon er spredt over store deler av verden, avhengig av råvaretilgang, volum og tilgjengelig kapasitet. Våre kvalifiserte innkjøpere sørger for å utnytte rasjonell råvaretilgang med tilgjengelig kapasitet for å redusere behovet for å transportere råvarer og ferdige produkter frem og tilbake over store strekninger.

Som en del av våre bærekraftsmål om å redusere behovet for unødvendig transport og sikre jevne og forutsigbare leveringer, har vi opparbeidet lagre i Norge, England, Nederland, Singapore, i tillegg til strategiske samarbeidspartnere i USA og Canada.

Produksjonslokasjoner

Norge, Polen, Litauen, Romania, Tyrkia, Portugal, Italia, Tyskland, Madagaskar, Pakistan, India, Sri Lanka, Kina

Corporate Social Responsibility

Program
Wenaas Workwear har tatt bedriftsansvaret sitt på alvor i en årrekke, og et godt utviklet CSR-program ligger til grunn for dette. Programmet fanger bredt og hovedfokus er å ivareta alle ledd i produksjonskjeden. Det følges opp kontinuerlig med årlige revisjoner med mer.

Krav om gode arbeidsforhold
I tillegg til å kontinuerlig se på forbedringer i egne rekker, stiller vi også krav til våre leverandører. Alle vi samarbeider med har signert vår Code of Conduct, med regler og retningslinjer for behandling av medarbeidere og miljø. Her viser vi nulltoleranse for tvangsarbeid og barnearbeid og stiller krav om blant annet organisasjonsfrihet, likestilling, ordnede lønns- og arbeidsforhold, og at alle forpliktelser, lover og regler om sosial trygghet skal respekteres.

Les mer: Wenaas Workwear Code of Conduct

Last ned (PDF) >>

Les mer: Sustainability & Corporate Responsibility Policy

Last ned (PDF) >>

Av våre 14 strategiske leverandører, fordeler ratingen seg for 2022 som dette:
A = 3   B = 3   C = 7   D = 1

Amfori BSCI

Wenaas har valgt et medlemskap i Amfori BSCI for å overvåke og sikre gjennomføring av vår produksjons- og leverandør policy i alle ledd. Amfori BSCI er verdensledende på sitt felt og har som hovedmål å forankre en ansvarlig SCI (Social Compliance) y ryggraden til alle virksomheters produksjonskjede.

Det gjennomføres årlig en leverandørrevisjon (audit) for å kartlegge og vurdere etiske arbeidsforhold, og at produksjonsstedet oppfyller våre betingelser i henhold til våre Supplier Code of Conduct. Det utarbeides en revisjonsrapport og oppfølgingsplan i etterkant av alle kontroller basert på en vurderingsskala fra A - E, hvor A er beste score.

Wenaas har et krav om at alle må oppfylle minimum totalscore C eller bedre, og vi jobber sammen med leverandørene for å forberede alle delpunkter som scorer B eller lavere.

En del av vår SCI policy omhandler korrupsjon og anti-bestikkelse. Les mer nedenfor.

Les mer: Supplier Compliance guidelines

Last ned (PDF) >>

Les mer: Code red process

Last ned (PDF) >>

Les mer: Corruption and anti-bribery policy

Last ned (PDF) >>

Restricted substances

Restricted Subtance List (RSL) beskriver kjemikalier som er forbudt å bruke i våre produkter eller hos våre produsenter.

Wenaas sin liste er basert på kravene til REACH, PoPsdirektivet, BioCid-Direktivet og EU's lovregulering av kjemikalier. I tillegg samarbeider Wenaas med RISE IVF og den Svenske kjemikaliegruppen for å sikre at listen til en hver tid er oppdatert.

Spesifikasjoner og testrapporter kontrolleres opp mot RSL listen før en eventuell produksjon.

Alle våre leverandører og produsenter er forpliktet til å ikke bruke kjemikalier i vår RSL liste. RSL listen er en viktig del av Wenaas Code of Conduct (CSR). Leverandører og produsenter har forpliktet seg til å ikke bruke kjemikalier på listen ved å signere CSR.

Les mer: Restricted Substance List (RSL)

Last ned (PDF) >>

RELATERTE ARTIKLER

Hivis extreme-ny synlighetskolleksjon fra Wenaas Hivis extreme-ny synlighetskolleksjon fra Wenaas

Wenaas historie


Arbeidsklær for mennesker siden 1950-tallet

Les mer >>
Hivis ectreme curved- synlighetsbekledning for damer Wenaas Hivis ectreme curved- synlighetsbekledning for damer Wenaas

Logistikk


Du kan være sikker på at du raskt får det du trenger – uansett hvor du befinner deg

Les mer >>

Samfunnsansvar

Alt vi gjør er basert på beskyttelse og ansvar

Les mer >>