Vilkår for bruk

Velkommen til våre nettsider

All informasjon som finnes på våre nettsider er utelukkende ment som generell informasjon til leseren. Ved bruk av våre nettsider påtar leseren seg fullt ansvar for egen bruk av informasjon som finnes på nettsidene.


All tekst, alle bilder, grafiske og andre visuelle fremstillinger samt logoer og varemerker på våre nettsider ("Innholdet") eies av Wenaas (eller selskaper Wenaas kontrollerer). Innholdet er Wenaas sin eiendom og alle immaterielle rettigheter, herunder varemerker og opphavsrett, tilhører Wenaas. Enhver bruk av Innholdet, herunder ved å kopiere, reprodusere, publisere, laste opp eller distribuere på annen måte, er ikke tillatt uten forhåndssamtykke fra Wenaas, med mindre noe annet uttrykkelig fremgår av våre nettsider. Bruk av våre nettsider gir ikke leseren eierskap til innholdet, og bruk av våre nettsider gir heller ikke leseren lisens til bruk av Wenaas sine immaterielle rettigheterInformasjonen på våre nettsider gis "som den står", og Wenaas kan ikke garantere eller hefte for at informasjonen er komplett, nøyaktig eller tidsmessig. Wenaas kan heller ikke garantere eller hefte for at gitte resultater oppnås som følge av bruk informasjon fra våre nettsider, og det gis heller ingen garantier, verken uttrykkelig eller stilltiende, for at informasjonen passer til et bestemt formål. Wenaas har intet ansvar for nede tid eller avbrudd på nettsidene, herunder som følge av oppdateringer eller oppgraderinger av nettsidene. Wenaas har heller ikke ansvar for eksterne nettsteder som det lenkes til fra våre nettsider. Ethvert eksternt nettsted som leseren besøker ved å klikke på en lenke på våre nettsider, er utenfor Wenaas kontroll, og besøket på nettstedet gjøres utelukkende på leserens eget ansvar.


Verken Wenaas, eller noen av Wenaas sine datterselskaper, samarbeidspartnere, ansatte, agenter eller andre partnere, kan holdes ansvarlig overfor noen for skade eller tap, verken direkte eller indirekte, som følge av bruk av informasjon fra våre nettsider

Personvern og datasikkerhet

Wenaas har som mål å behandle personopplysninger for formål saklig begrunnet i Wenaass tjenester, samt behandle personopplysninger i samsvar med retten til privatliv, herunder for å beskytte den personlige integritet og sikre at personopplysningene oppfyller visse kvalitative krav.

Sikkerhet

Wenaas har iverksatt tiltak for streng beskyttelse av personopplysninger innenfor rammene av våre nettsider, og har iverksatt sikkerhetstiltak for å beskytte brukernes data fra å gå tapt, bli misbrukt, at uvedkommende får uautorisert tilgang samt at dataene blir endret eller ødelagt. Wenaas beskytter all brukerdata fra offentliggjøring, med mindre noe annet følger av lov eller rettslig avgjørelse.

Oppdateringer

Wenaas forbeholder seg retten til å endre disse reglene om personvern og datasikkerhet uten nærmere varsel.