EN 10819
- Mekaniske vibrasjoner og støt - Hånd-arm-vibrasjoner
- Metode for måling og vurdering av vibrasjonsoverføring via hansker ved håndflaten

Standarden spesifiserer vibrasjonsoverførbarhet som vibrasjoner overført fra et håndtak gjennom en hanske til håndflaten i en tredjedel oktavfrekvensbånd med midtfrekvenser fra 25 Hz til 1 250 Hz. Materialer testet ved hjelp av denne metoden kan brukes i hanskeproduksjon, for å klassifiseres som en antivibrasjonshanske, må hansker testes og sertifiseres i samsvar med denne standarden (for eksempel krav til ytelse av vibrasjonsdemping).

Denne teksten er et utdrag av innholdet i standerden. Ønsker du å lese standarden i sin helhet anbefaler vi at du sjekker ut standard.no

Oppdatert: Mars 2024