EN 1149:2009 –
Vernetøy – Elektrostatiske egenskaper

Del 5: Ytelseskrav til materialer og utforming

Standard for vernetøy med beskyttende egenskaper mot elektrostatisk ladning til bruk i områder der det finnes eksplosjonsrisiko, f.eks. i raffinerier.

Krav til design

  • Klærne må fullstendig dekke all tekstil som ikke gir antistatisk beskyttelse.
  • Tilbehør, som merker, etiketter og reflekser, må permanent festes til plagget, på en slik måte at det ikke kan separeres fra plagget. Løsthengende deler er ikke tillatt. Tilbehør som kan lede strøm, for eksempel glidelåser og knapper i metall, er kun tillatt dersom de er fullstendig dekket av det antistatiske yttertekstilet.

Krav til tekstil

Yttertekstil må testes og godkjennes etter en av følgende standarder: EN 1149-1 eller EN 1149-3. Avstand mellom de ledende trådene i tekstilet må ikke være større enn 10 mm.

Brukerinformasjon

Ved bruk av klær med elektrostatiske egenskaper er det viktig å være skikkelig jordet. Motstand mellom person og jord må være mindre enn 108 Ω, dette oppnås f.eks. ved bruk av passende vernefottøy som sko med elektrostatiske egenskaper som tilfredsstiller kravene til EN ISO 20345:2011.Eller EN-20344. Vernebekledning med elektrostatiske egenskaper må ikke åpnes eller fjernes i brennbare eller eksplosive miljøer, eller ved håndtering av brennbare eller eksplosive stoffer. Bruk av plagg i områder med økt oksygeninnhold bør kun skje etter godkjenning fra ansvarlig sikkerhetsingeniør på arbeidsplassen. De antistatiske egenskapene i plagget kan påvirkes av slitasje, vask og eventuelle forurensinger. Materialer som ikke er godkjent i henhold til standarden skal være dekket av vernebekledningen under normal bruk (inkl. bøying og bevegelser).

Dette er kun et utdrag fra normen med forbehold om feil. For komplett og siste versjon av brukerguden se standard.no.


Sist oppdatert mars 2024.