EN 1149​​​​​​​ Vernehansker –
Vern mot statisk elektrisitetGodkjent eller ikke godkjent. Standard utformet for arbeidsklær, og piktogram vil derfor ikke bli bruke på hansker.Hanske sertifisert ihht. EN 1149 vil bli brukt.