EN 1149-3
Vern mot statisk elektrisitet (ESD)

Standard utformet i utgangspunktet for arbeidsklær og piktogram.

Standard for vernetøy med beskyttende egenskaper mot elektrostatisk ladning til bruk i områder der det finnes eksplosjonsrisiko,
f.eks. i raffinerier.

KRAV TIL DESIGN

  • Klærne må fullstendig dekke all tekstil som ikke gir antistatisk beskyttelse.
  • Tilbehør, som merker, etiketter og reflekser, må permanent festes til plagget, på en slik måte at det ikke kan separeres fra plagget. Løsthengende deler er ikke tillatt.
  • Tilbehør som kan lede strøm, for eksempel glidelåser og knapper i metall, er kun tillatt dersom de er fullstendig dekket av det antistatiske yttertekstilet.


KRAV TIL TEKSTIL
Yttertekstil må testes og godkjennes etter en av følgende standarder:
EN 1149-1 eller EN 1149-3. Avstand mellom de ledende trådene i tekstilet må ikke være større enn 10 mm.

Denne teksten er et utdrag av innholdet i standerden. Ønsker du å lese standarden i sin helhet anbefaler vi at du sjekker ut standard.no

Oppdatert: Mars 2024