EN 13034:2005+A1:2009  - Vernetøy mot flytende kjemikalier 

​​​​​​​

Ytelseskrav tøy som gir begrenset beskyttelse mot flytende kjemikalier

Standard for vernetøy som gir begrenset beskyttelse mot kjemikalier i væskeform. Egnet for arbeid i miljøer hvor det kan være risiko for kjemikaliesprut, men hvor en total kjemisk avsperring ikke er nødvendig.

Standarden har to klasser:

  • Type 6 vernetøy har vært testet som heldekkende dress.
  • Type PB[6] (Partial Body protection) har ikke vært testet som heldekkende dress.

Krav til design

Sømmer skal forhindre at væske trenger gjennom sting eller gjennom andre søm komponenter, og sørge for at væske renner av. Det skal ikke være folder/legg/lommer eller lignende, der kjemikalier kan samle seg.

Krav til tekstil

Mekanisk styrke, væskeavvisning, motstandsdyktig mot inntrenging av væske.

Følgende kjemikalier testes i henhold til EN 14325:

  • Svovelsyre, H2SO4, 30%.•
  • Natriumhydroksid, NaHO, 10%.
  • O-xylen, ufortynnet.
  • 1-butanol, ufortynnet.

Brukerinformasjon

Før bruk skal bekledningen kontrolleres for å sikre at den er hel, at den passer og at brukeren vet hvordan den åpnes og tas av. Todelt vernetøy skal brukes sammen for å oppnå angitt beskyttelsesnivå. Hvis kjemikalier spruter utilsiktet på plagget, må man bevege seg bort fra området, forsiktig ta av plagget, og påse at man ikke får kjemikalier eller væske på kroppen. Plagget må deretter Vaskes/renses, og deretteretterbehandles i henhold til vaske instruksen, slik at de beskyttende egenskaper ikke ødelegges av smuss. Er ikke det mulig, bør plaggene tas ut av bruk.

Dette er kun et utdrag fra normen med forbehold om feil. For komplett og siste versjon av brukerguden se standard.no.Sist oppdatert mars 2024.