EN ISO 21420:2020 (tidligere EN 420)

Generelle krav og prøvingsmetoder


EN ISO 21420 er ny hovedstandard og overtar etter EN 420:2003+A1:2009.​​​​​​​

Standarden definerer følgende;

Hanskekonstruksjon og designkriterier

Hensikten med designet for vernehansker er å maksimere brukerens evne til å utføre arbeidsoppgaver uten begrensninger, samtidig som det oppnås optimal beskyttelse for den spesifikke jobben. EN ISO 21420-standarden spesifiserer ikke minimumslengder for hansker, men visse anvendelsesspesifikke standarder, som for eksempel innen sveising, krever en definert minimal hanskelengde.

Størrelser og mål

For å sikre korrekt passform, baseres hanskestørrelser på følgende håndmålingssystem:

Håndstørrelse
Nr.

Størrelses-
betegnelse

Håndomkrets (mm)Håndens lengde (mm)
43XS101<160
5XXS127<160
6XS152160
7S178171
8M203182
9L229192
10XL254204
11XXL279215
123XL304>215
134XL329>215


Uskadelighet

Vernehansker skal ikke utgjøre en helse- eller hygienerisiko for brukeren. EN ISO 21420 fastsetter krav til:
- Krom VI-innhold under 3,0 mg/kg for lærhansker.
- Nikkelfrigjøring under 0,5 µg/cm²/uke for metalliske deler i langvarig kontakt med huden.
- pH-verdier mellom 3,5 og 9,5.- Azofargestoffer under 30 mg/kg for fargestoffer som frigjør kreftfremkallende aminer.
- DMFa (dimetylformamid) under 1000 mg/kg for PU-materialer.
- Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) under 1 mg/kg for gummi/plast i direkte hudkontakt.

Rengjøring og vedlikehold

Før og etter maksimalt antall anbefalte rengjøringssykluser, skal hansker testes for å verifisere at ytelsesnivåene opprettholdes. Merking skal reflektere det laveste ytelsesnivået identifisert.

Elektrostatiske egenskaper

For ATEX-soner, skal hanskers elektrostatiske egenskaper testes i henhold til EN 16350, med bruk av testmetode EN 1149-2. Et nytt piktogram for EN ISO 21420 indikerer samsvar.

Bevegelighet

Hanskers grepsnivå vurderes basert på den minste diameteren på en pinne som kan håndteres av brukeren, med nivåer fra 1 (11.0 mm) til 5 (5.0 mm).

YtelsesnivåMinste pinnediameter (mm), hanskebelagt hånd, periode: 30 sekunder.
111
29,5
38
46,5
55


Merking og informasjon

Hver hanske skal merkes med produsentens navn, betegnelse, størrelse, relevante piktogrammer, produksjons- og foreldelsesdato. Vedlegget eller brukerveiledningen skal inneholde detaljert produkt- og sikkerhetsinformasjon, inkludert CE-merking og advarsler.

Når det ikke er mulig å merke selve hansken direkte, skal essensiell informasjon inkluderes i det første pakningsvedlegget. Dette sikrer at viktig informasjon er tilgjengelig for sluttbrukeren.

Pakningsvedlegg/brukerveiledning
Overnevnte skal inneholde:

  • Produsentens Detaljer: Navn og adresse til produsenten eller deres offisielle representant.
  • Produktidentifikasjon: En klar betegnelse av hansken.
  • Størrelsesinformasjon: En liste over tilgjengelige størrelser, med referanser til målingssystemet for korrekt passform.
  • Anvendelsesområde: Detaljert informasjon om tiltenkt bruk med henvisning til relevante standarder som hansken overholder.
  • Sikkerhetspiktogrammer: Visuelle representasjoner (piktogrammer) som indikerer standardene hansken oppfyller, inkludert ytelsesnivåer og farekategorier i henhold til personlig verneutstyr (PPE) forskriften (Kategori I, II, eller III).
  • CE-merking: Bekreftelse på at hansken møter EU's krav til helse, sikkerhet, og miljøbeskyttelse.
  • Vedlikehold: Anbefalinger for pleie, oppbevaring og rengjøring av hansken for å opprettholde beskyttelsesnivået.
  • Bruksbegrensninger: Viktige anvisninger og eventuelle begrensninger angående bruk av hansken.
  • Godkjenning: Navn og adresse til det tekniske kontrollorganet som har godkjent produktet, om nødvendig.
  • Advarsler: Eventuelle spesifikke advarsler eller forholdsregler som skal tas i betraktning ved bruk av hansken.


Brukerveiledningen skal inkludere all ovennevnte informasjon fra pakningsvedlegget, supplert med ytterligere detaljer om produktet. Dette kan omfatte spesifikke anvisninger for bruk, detaljer rundt garantier, samt ytterligere sikkerhetsinformasjon som ikke er direkte relatert til merkingen. Formålet med brukerveiledningen er å sikre at alle endelige brukere har tilgang til komplett og detaljert informasjon om sikker og effektiv bruk av vernehanskene.

Denne teksten er et utdrag av innholdet i standerden. Ønsker du å lese standarden i sin helhet anbefaler vi at du sjekker ut standard.no

Oppdatert: Mars 2024