EN 343:2019- Vernetøy
- Antrekk og klesplagg for beskyttelse mot regn

​​​​​​​

Denne normen spesifiserer kravene som omhandler plaggets evne til å beskytte brukeren mot regn og vann. Den definerer hvilke krav som stilles for beskyttelse mot fuktighet, i form av plaggets pusteevne og vanntetthet. Plagget blir testet ved å utsette plagg, materiale og sømmer for vanntrykk i kontrollerte forhold. I tillegg til at materialet blir testet for vanntetthet og pusteevne, blir det sammen med sømmer også testet for rive- og slitestyrke mm.

​​​​​​​Teipede sømmer må være vanntette og tekstilet skal testes for vanninntrenging.

Vanntett (resistance to water penetration) blir testet fra utsiden, og blir oppført ved enten Pascal (Pa) eller mm vannsøyle (mm H2O). På plagg er verdi for vanntetthet oppført med tall fra 1-4 (klasser, hvor 4 er best), ettersom hvilke verdier plagget oppnår ved testing. (Eksempel på struktur lengre ned).

Pusteevne (Water vapour resistance) blir testet fra innsiden av plagget, og er også oppført på plagg med tildelt klasse ettersom hvilke verdier det oppnådde. Her er også klassene 1-4.

I tillegg til disse to verdiene, er det en valgfri test/verdi som kan oppnås for EN 343. Det er Vanntetthet for ferdig plagg, og kalles Rain Tower.

Rain Tower er en valgfri del av normen, og dersom ferdig plagg ikke er testet etter denne delen, vil det være markert med et kryss ved piktogram. Eksempel på piktogram. På plaggmerking er kolonne Y erstattet med hvilken klasse plagg/stoff oppnår:

Dette er kun et utdrag fra normen med forbehold om feil. For komplett og siste versjon av normen se standard.no.


Sist oppdatert april 2024.