EN 397:2012 Vernehjelmer for industri

Vernehjelmer for industri krever at de må være utformet for å beskytte brukeren mot fallende gjenstander, beskyttelse mot gjennomtrengning av skarpe gjenstander og flammebestandighet. En hjelm kan også oppfylle følgende ikke-obligatoriske krav:

  • Svært lave temperaturer (–20 °C eller –30 °C)
  • Svært høye temperaturer (+150 °C)
  • Elektrisk isolasjon (440 V)Smeltet metall (MM)
  • Sidestivhet/Lateral deformering (LD)

Dette er kun et utdrag fra normen med forbehold om feil. For komplett og siste versjon av normen se standard.no.


Sist oppdatert feb. 2024.