EN 407
Vernehansker mot termiske farer
​​​​​​​(varme og/eller brann)


Piktogram inkluderer seks tall:            
​​​​​​​ (her representert av bokstavene abcdef)

A:         Åpen ild                                   (Ytelse nivå 0-4)
B:         Kontakt varme                         (Ytelse nivå 0-4)
C:         Gjennomtrengende varme       (Ytelse nivå 0-4)
D:        Strålevarme                             (Ytelse nivå 0-4)
E:         Sveisesprut                              (performance level 0-4)
F:         Flytende metal                        (performance level 0-4)