EN 421:2010 Vernehansker mot ioniserende stråling og radioaktiv forurensning

For at hansken skal beskytter mot radioaktiv forurensning må hansken være vanntett og bestå penetrasjonstesten definert i EN 374.

Dette er kun et utdrag fra normen med forbehold om feil. For komplett og siste versjon av brukerguden se standard.no.


Sist oppdatert mars 2024.