EN 511 - Vernehansker mot kulde

0 = vann-gjennomtrenging før 30 minutter.
1 = ingen vann-gjennomtrengning etter 30 minutter.
X indikerer ikke testet/ikke gjennomførbart/ godkjent.

Nivå 0 - 4 der 4 er beste score.

Denne teksten er et utdrag av innholdet i standerden. Ønsker du å lese standarden i sin helhet anbefaler vi at du sjekker ut standard.no

Sist oppdatert  2024