EN 511
Vernehansker mot kuldePiktogram inkluderer 3 bokstaver      
(her representert med abc)

A:         Gjennomtrengende kulde                    (nivå 0-4)
B:         Kontaktkulde                                      (nivå 0-4)
C:         Vann-gjennomtrenging                        (0 eller 1)

0 = vann-gjennomtrenging            
​​​​​​​1 = ingen vann-gjennomtrenging