EN 60903 Arbeid under spenning - Hansker og votter av isolerende materiale

Arbeidshanske eller votter av isolerende materiale beregnet for bruk i områder med høyspent elektrisk spenning. Denne standarden henviser ikke til EN 420, EN 388 eller EN 374. Hansker produsert og sertifisert i henhold til EN 60903 er de eneste hanskene som bør brukes når det er fare for elektrisk støt. For å bestemme hvilken hanske som gir den beste beskyttelsen, er det viktig å vite hanskenes kapasitet i forhold til forskjellige spenningsnivåer. For å begrense slitasje (f.eks. Kontakt med strømførende kabler), bør overtrekks, eller beskyttelses hanske i skinn brukes utenpå de elektriske isolasjonshansker.

Denne teksten er et utdrag av innholdet i standerden. Ønsker du å lese standarden i sin helhet anbefaler vi at du sjekker ut standard.no

Siste oppdatering: Mars 2024