EN ISO 11612:2015 - Vernetøy
Bekledning for beskyttelse mot varme og flammer

​​​​​​​

Standard for vernetøy som skal beskytte brukeren ved utilsiktet kontakt med varme og flamme. Standarden er relevant for industriarbeidere og elektrikere.

Krav til design

Kjeledress eller jakke og bukse skal dekke kropp, hals/nakke, armer og bein. Det skal være 20 cm overlapp mellom jakke og bukse i alle arbeidsposisjoner. Metalldeler skal ikke komme i direktekontakt med brukerens hud. For kodebokstav D og E gjelder ytterligere designkrav.

Krav til tekstil

Kodebokstav A1 – Overflateantenning, ISO 15025 prosedyre A

Topp eller sidekant skal ikke antenne ved testing.

 • Hulldannelse skal ikke skje ved testing.
 • Prøve skal ikke avgi smeltede eller brennende detaljer.
 • Gjennomsnittsverdi for etterflammetid skal være≤ 2 sekunder.
 • Gjennomsnittsverdi for etterglødstid skal være≤ 2 sekunder.


Kodebokstav A2 – Kantantenning, ISO 15025 prosedyre B

 • Topp eller sidekant skal ikke antenne ved testing.
 • Prøve skal ikke avgi smeltede eller brennende detaljer.
 • Gjennomsnittsverdi for etterflammetid skal være≤ 2 sekunder.
 • Gjennomsnittsverdi for etterglødstid skal være≤ 2 sekunder.


Kodebokstav B – Varmeoverføring, ISO 9151

Varmeoverføring er varmen som går gjennom plagget ved flammekontakt. Selv om ytterlaget ikke tar fyr kan brukeren allikevel utsettes for skade fordi det oppstår varme når tekstil, og indirekte kroppen, kommer i kontakt med flamme.

Ytelsesnivåer: Varmeoverføring målt i sekunder

 • Min. Maks.
 • B1 4 < 10
 • B2 10 < 20
 • B3 20
Kodebokstav C – Strålevarme, ISO 6942

Lav varmestråling over lengre tid kan resultere i skaderisiko.

Ytelsesnivåer: Strålevarme målt i sekunder

Min. Maks.

 • C1 7 < 20
 • C2 20 < 50
 • C3 50 < 95
 • C4 95


Kodebokstav D – Sprut av smeltet aluminium, ISO 9185

Selv om tekstilet ikke brenner og desintegrerer i kontakt med smeltet metall, kan brannskader likevel oppstå. Testen gir en indikasjon på hvor mye metallsprut plagget tåler før det mister beskyttelsesevnen, og gjøres for kodebokstav D for smeltet aluminium og kodebokstav E for smeltet jern.

Ytelsesnivåer: Smeltet aluminium målt i gram

Min. Maks.

 • D1 100 < 200
 • D2 200 < 350
 • D3 350


Kodebokstav E - Sprut av smeltet jern, ISO 9185

Ytelsesnivåer: Smeltet jern målt i gram

Min. Maks.

 • E1 60 < 120
 • E2 120 < 200
 • E3 200


Kodebokstav F – Kontaktvarme, ISO 12127

Plaggets beskyttelse mot overføring av kontaktvarme er testeti henhold til ISO 12127 ved en temperatur på 250°C.

Ytelsesnivåer: Kontaktvarmeoverføring målt i sekunder

Min. Maks.

 • F1 5 < 10
 • F2 10 < 15
 • F3 15

Brukerinformasjon

Todelt vernetøy skal brukes sammen for å oppnå angitt beskyttelsesnivå. CE-etikett i plagget gir informasjon om nødvendig plaggkombinasjon. CE-etikett gir også informasjon om hvilke kodebokstaver plagget er sertifisert etter. Dersom sprut av kjemikaler eller brennbare væsker ved uhell havner på bekledningen, bør brukeren straks flytte seg fra området og forsiktig ta av seg plaggene. Pass på at kjemikalier eller væske ikke kommer i kontakt med hud. Plaggene må deretter rengjøres eller kasseres.

Dette er kun et utdrag fra normen med forbehold om feil. For komplett og siste versjon av normen se standard.no.


Sist oppdatert mars 2024.