EN ISO 13688:2013 - Vernetøy – Generelle krav

Standard som angir generelle krav for vernetøy som;

  • Produkt- og pakningsinformasjon samt merking.
  • Modell og konstruksjon.
  • Stell og vedlikehold.
  • Størrelse.
  • Krav til metervarens innhold av helse- eller miljøskadelige stoffer og pH-verdi.

EN ISO 13688 skal alltid skal følges og kravene skal møtes. Men den er ikke en sertifiseringsnorm og blir ikke merket på plagg med eget piktogram. Alle normer for sertifisering av vernebekledning tar hensyn til kravene i EN ISO 13688.

Dette er kun et utdrag fra normen med forbehold om feil. For komplett og siste versjon av normen se standard.no.


Sist oppdatert april 2024.