EN ISO 340:2013 og EN ISO 13688:2013 -
Vernetøy – Generelle krav

  • Standard som angir generelle krav for vernetøy som;
  • Produkt- og pakningsinformasjon samt merking.
  • Modell og konstruksjon.
  • Stell og vedlikehold.
  • Størrelse.
  • Krav til metervarens innhold av helse- eller miljøskadelige stoffer og pH-verdi.