EN ISO 374-5:2016
Terminologi og ytelseskrav for mikroorganisme-risiko


For hansker som er beskyttet mot bakterier og levende organismer, blir piktogrammet biologisk fare påført. For dette må hansken testes i henhold til EN 374-2: 2013 for lekkasje. For beskyttelse mot bakterier, levende organismer og virus, har piktogrammet i tillegg begrepet «VIRUS», under. For denne standarden må hansken testes i henhold til EN 374-2-2013 for bakterier og levende organismer, og testet i henhold til ISO 16604: 2004 (metode B) ved bruk av bakterie penetrasjonstesten.