EN ISO 388:2016
​​​​​​​Vernehansker mot mekaniske påførte skaderUnder følger en kort forklaring på endringer som er gjort for den siste versjonen av EN 388: 2016.

a) Slitestyrke                                                   0-4

 • Grovere slipepapir blir brukt, som kan resultere i lavere score enn tidligere.
 • Test blir gjennomført ved at slipepapiret roteres over materialet ved hjelp av en maskin. Antall rotasjoner før det bryter gjennom materialet avgjør ytelsesnivå.
Ytelse nivå1234
Antall rotasjoner10050020008000


Gammel struktur Gammel struktur


b) Kuttmotstand          (Coupe-test)                0-5

 • Bladet må nå byttes etter 5 kutt
 • Test stoppes manuelt når en sløvende effekt oppstår
 • Dersom en sløvnet effekt oppstår, skal det gås over til TDM-test, EN ISO 13997
Ytelse nivå12345
Kuttmotstand Faktor1,22,5  5 1020
Kuttmotstand Coupe-test Kuttmotstand Coupe-test

c) Rivestyrke                                                   0-4

 • Ingen endringer


d) Punktering                                                  0-4

 • Ingen endringer


e) Kuttmotstand          (TDM-test)                   A-F

 • Utført med et barberblad som glir i en høyre til venstre retning over materiale som testes
 • Det blir utført 15 tester, med forskjellig vekt lagt inn.
 • Kuttmostand blir bestemt ut ifra hvor mye Newton enn kan påføre barberbladet, for å kutte materialet med en 20mm bevegelse.
Ytelse nivå
A
B
C
D
E
F
Newton


10
15
22
30
Kuttmotstand TDM-test Kuttmotstand TDM-test


f) Slag/støt                                                      (P)ass/(F)ail

 • Hansken blir lagt på en plate. Et lodd på 2,5 kg dropper ned på materialet med en anslagsenergi på 5Joule. Kraft som overføres gjennom slag beskyttelsen skal ikke overgå 7kN.
Slag/støt Slag/støt

X indikerer ikke testet/ikke gjennomførbart/godkjent