EN ISO 388:2016
​​​​​​​Vernehansker mot mekaniske påførte skader

X indikerer ikke testet/ikke gjennomførbart/godkjent.
0 - 4 der 4 er beste score

A: Slitestyrke
Materialer testes med sandpapir under bestemt trykk for
å sjekke hvor raskt de slites ut. Et tall mellom 1 og 4 viser
slitestyrken, og høyere tall betyr sterkere materiale.

B: Kuttmotstand
En kniv dras over materialet til det skjæres gjennom. Kuttmotstand
rangeres fra 1 til 5, hvor 5 er best. Om materialet
sløver kniven, brukes en annen test - ISO 13997 (se punkt E).

C: Rivemotstand
Dette handler om hvor mye kraft som trengs for å rive
materialet. Rivemotstand scores med tall fra 1 til 4, og 4 er
toppscoren.

D: Punkteringsmotstand
Her ser man på hvor mye kraft som må til for
å stikke gjennom materialet med noe spisst.
Dette scores også fra 1 til 4, hvor 4 er best.


E: Kuttmotstand (ISO 13997 TDM-Test)
Om den vanlige kuttmotstandstesten ikke passer,
brukes TDM-testen i ISO 13997. Denne gir en score fra
A til F (med F som best). Om begge deler er oppgitt, er det
bokstaven du skal se på.

F: Slagbeskyttelse
Om hanskene har slagbeskyttelse, markeres dette med
bokstaven ’P’ til slutt i koden.

Denne teksten er et utdrag av innholdet i standerden. Ønsker du å lese standarden i sin helhet anbefaler vi at du sjekker ut standard.no

Oppdatert: Mars 2024