IEC 61482-2:2018
​​​​​​​Vernetøy for beskyttelse mot termisk farer forbundet med en elektrisk lysbue  ​​​​​​​

Standard for vernetøy som beskytter brukeren mot termiske farer forbundet med en elektrisk kortslutning. Standarden er relevant for arbeid i områder med risiko for elektrisk lysbuer. Ved arbeid direkte med transformatorer, utføring av kabelarbeid, arbeid i åpen elektriske distribusjonsbokser eller elektriskehjemme bokser er potensiell lysbueenergi fra 240 kj til 500 kj eller mer. Dette betyr at i enkelte tilfeller er innkommende energi høyere enn klasse 1 eller 2 i (bokstest). Dette forklarer hvorfor vi også tester i henhold til åpen lysbuetest for å gi stoffene eller plaggene en lysbuerangering i kal. /cm2 (ATPV eller EBT).

Krav til design

  • Alle sømmer må være flamme testet i henhold til IEC 61482-2
  • Alle metalldeler som knapper, glidelås osv. på ytter- eller innerside av plagget, må være tildekket, for ikke å komme i direkte kontakt med brukerens hud.
  • Knapper, glidelås eller annet tilbehør må ikke ta fyr eller smelte, eller øke faren for brannskade for brukeren.
  • Plagget må kunne åpnes etter en elektrisk lysbue, og innsiden av plagget må være helt Intakt uten smeltede eller brente deler.
  • Plagget som dekker overdelen av kroppen, skal ha lange armer.
  • Krav til todelt arbeidstøy, er minimum 20 cm overlapp mellom jakke og bukse i alle arbeidsposisjoner.

Krav til tekstil

Materiale som brukes til produksjon av klær skal være produsert av flammehemmende stoff. Stoffet skal verken antenne eller smelte, og skal ikke krympe mer en 5%.
​​​​​​​

EN 61482-1-1 (open arc test/ åpen lysbuetest)

Del 1-1, tesmetode 1: I denne testmetoden fastsettes lysbuerangeringen (ATPV eller EBT5o) for flammebestandig materiale eller klær. ATPV eller EBT evalueres begge i samme test, en åpen lysbuetest.Det første resultatet som oppnås, er den rapporterte lysbuerangeringen, som angis i kal. /cm2. Hvis materiale har høyer termisk isoleringsverdi enn lysbuestyrken i forhold til varme, sprekker materialet først. I motsatt fall oppstår det brannskader før det sprekker. Den laveste verdien er den som brukes ved merking av plaggene.Ingen av alternativene er bedre enn den andre.

Grunnleggende sett er EBT-materiale mer isolerende enn sterke, og ATP-materiale mindre isolerende enn sterke.EBT angir vanligvis at plagget er strikket og mere komfortabelt, men at det ikke er mindre beskyttende for brukeren. Du må aldri ta en avgjørelse om hvilke beskyttelsesklær du skal bruke basert på om plagget har en ATPV eller EBT-rangering. De anses mere som funksjonelle motparter. Arc Thermal Performance Value (ATPV) er innkommende energi på et materiale som resulterer i 50% sannsynlighet for at tilstrekkelig varmeoverføring gjennom prøven antas å forårsake andregradsforbrenning basert på stoll-kurven-lysbuerangeringen målt i kal. /cm2. Jo høyere verdi, desto bedre beskyttelse.

Energy Breakopen Threshold (EBT) er innkommende energi på et materiale som resulterer i 50% sannsynlighet for sprekkdanning. Sprekkdanningen definerer som et åpent område på minst 1,6 cm2 Jo høyere verdi, desto bedre beskyttelse.

Både ATPV og EBT kan testes på enkle eller flere lag materiale. Når du tester flere lag, oppnår du høyere verdi enn om materialet ble testet separat. Grunnen til dette er at luft som fanges mellom materialene også har en isolerende og beskyttende effekt.
​​​​​​​

EN 61482-1-2 (Box test)

Del 1-2- Testmetode 2: I denne testmetoden fastsetter lysbuebeskyttelsesklassen til materiale og bekledningen ved bruk av en begrenset og rettet lysbue.Plaggene testes og evalueres i to klasser i samme test-er “Bokstest“. (Spenning 400 V, varighet 500 ms, frekvens 50 Hz eller 60 Hz.
​​​​​​​

Test kan gjennomføres i to ulike testklasser

Klasse 1= 4 KA (lysbueenergi 168 kj )
Klasse 2= 7 KA (lysbueenergi 320 kj )
​​​​​​​Resultatet er godkjent eller ikke godkjent.
​​​​​​​

Brukerinformasjon

Todelt vernetøy skal brukes sammen for å oppnå angitt beskyttelsesnivå. For optimal beskyttelse av hele kroppen, skal bekledningen alltid være lukket, og brukes sammen med annet passende verneutstyr som Flammehemmende undertøy, hjelm med ansiktsvern, vernehansker og vernefottøy.Plagg laget av syntetisk materiale, kan smelte ved en lysbueeksponering og forårsake alvorlig hudskade. Det skal tas hensyn til miljø og risikoforhold på arbeidsplassen. Les brukerveiledningen nøye før arbeidstøy tas i bruk. Alle plagg som er skadet av smuss, skal rengjøres, plagg med hull skal byttes ut. Avvik på disse anbefalinger kan føre til alvorlige personskader.

Se film om hvordan beregne hendelsesenergi i en lysbue under

Kilde: Trainor

Test elektrisk lysbue


Test elektrisk lysbue


Dette er kun et utdrag fra normen med forbehold om feil. For komplett og siste versjon av normen se standard.no.


Sist oppdatert april 2024.