Åndedrettsvern og Korona

Spredning av korona – og behovet for verneutstyr

Spredning mellom mennesker, antar man at i hovedsak skjer ved dråpesmitte – via dråper fra åndedrettet, og som spres når den infiserte personen hoster eller nyser. Dette skjer på samme måte som ved influensa og andre luftveis-patogene virus og bakterier. Generelt blir smitte overført mellom mennesker som har vært i nærkontakt med hverandre.

Korona og verneutstyr henger derfor – dessverre – unektelig sammen.

Wenaas leverer produkter i forbindelse med korona og verneutstyr

Wenaas selger pustebeskyttelse som er utviklet, sertifisert og godkjent for industriell bruk. Våre produkter skal beskytte brukeren mot skadelige stoffer i dennes respektive arbeidsmiljø og omgivelser. Dette gjelder stoffer som støv, kjemikalier, gasser, giftige partikler osv. Våre produkter beskytter ikke omgivelsene for smittestoffer som er generert av bæreren.

Produkter produsert for bruk i helse (medisinsk forsyning) har helt andre krav til godkjennelser – som sterilitet, fri for latex og full sporbarhet på råvarer på batch-nivå. Pustevern for beskyttelse for sterile miljøer i helsevesenet er utviklet for å beskytte brukeren og omgivelsene, herunder pasienter, mot potensielt smittestoffer generert av brukerne.

Har du spørsmål vedrørende korona og verneutstyr?

Kontakt oss

Råd i forbindelse med smittevern

Her har vi samlet alle våre tips og råd i forbindelse med smittevern, korona og verneutstyr – samt annen relevant informasjon vedrørende korona-pandemien.

Koronavirus

2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) er et virus som Verdens Helseorganisasjon (WHO) har identifisert som årsaken til utbruddet av luftveissykdommen som omtales som «Korona». Korona-viruset (CoV) er et virus som ikke tidligere er påvist hos mennesker.

Anbefalinger fra WHO

Her er noen grunnleggende råd og anbefalinger fra WHO for å redusere den generelle risikoen for overføring av akutte luftveisinfeksjoner:

  • Unngå nærkontakt med personer som lider av akutte luftveisinfeksjoner.
  • Vask hendene ofte, særlig etter at du har vært i kontakt med syke personer eller omgivelser de har vært i.
  • Unngå ubeskyttet kontakt med gårdsdyr og ville dyr.
  • Personer med symptomer på akutt luftveisinfeksjon bør ta særlige forholdsregler når de hoster (holde avstand til andre, hoste og nyse i engangs-lommetørklær eller klesplagg, samt vaske hendene).
  • På helseinstitusjoner må man følge standard infeksjons-forebygging og kontroll rutiner for sykehus, særlig på akuttmottak og legevakt.

Ofte stilte spørsmål i forbindelse med korona og verneutstyr:


Hvilke masker er det som beskytter mot virus?

Vanlige P3 støvmasker og gjenbrukbare helmasker og halvmasker, beskytter mot virus.


Kan personer som er syke bruke åndedrettsvern for å ikke smitte andre?

Nei. De aller fleste åndedrettsvern – både engangsmasker og flerbruksmasker – har utblåsings-ventil for at det skal gi minst mulig pustemotstand når man puster ut. Denne ventilen slipper luften rett ut uten filtrering. Det er kun luften man puster inn som filtreres. Åndedrettsvernet beskytter altså kun den som bærer åndedrettsvernet og ikke personene rundt.


Kan man desinfisere engangsmasker?

Nei. Det er ingen godkjente metoder for å desinfisere engangs-masker, fordi disse kun er beregnet for bruk og kast.


Hvordan desinfiserer man gjenbrukbare helmasker, halvmasker og P3-filtre?

Dette gjøres ved å bruke rengjørings-serviett og desinfiserende spray.


Hvordan desinfiseres vifteassistert åndedrettsvern?

Vifteassistert åndedrettsvern skal først og fremst rengjøres med såpe og vann, og så sprayes med desinfiserende spray (isopropanol eller etanol). Slangen mellom vifte og hodesett skal tørkes av på utsiden med vaskemiddel og fille, og deretter sprayes med desinfiserende spray.

Partikkelfilteret som brukes i viften er av typen P3R. Disse kan desinfiseres ved å legges i desinfiserende bad i 5 minutter.

NB: Kun mekanisk partikkelfilter av typen P3R kan legges i desinfiserende middel. Gassfilter og kombinasjons-filter kan ikke desinfiseres. Filteret kan også hurtigtørkes i varmeskap – ved maksimum 40 grader.


Hvilke engangs- eller beskyttelses-dresser skal benyttes?

I forbindelse med korona og verneutstyr, og for de som arbeider med smittede pasienter i helsevesenet, anbefaler vi dresser av type 3, 4, 5, 6 – med tapede sømmer. Disse har den høyeste form for beskyttelse. Som eksempel kan nevnes Tyvek 800J.

I områder hvor lavere beskyttelse er tilstrekkelig – og der det ikke er nødvendig med tapede sømmer – anbefaler vi dresser av type 5, 6. Disse er sertifisert etter EN 14126 (vernetøy mot smittestoffer). Eksempelvis Tyvek 500 Xpert.


Hvilke smitteverntiltak anbefaler dere for bedrifter som er avhengige av å bruke åndedrettsvern i daglig drift?

Vi anbefaler skjerpede rutiner for rengjøring og desinfeksjon, og om mulig innføring av personlig utstyr. Det innebærer at samme utstyr ikke bør benyttes av flere personer.


Korona og verneutstyr – hvordan er leverings-situasjonen nå og fremover?

Wenaas og andre leverandører har, i forbindelse med korona og verneutstyr, en stor utfordring med leveranser av engangsmasker, halv- og helmasker, visir, goggles og engangsdresser. Det er et økende behov for dette i helseforetakene, og vi oppfordrer bedrifter til å tilby sitt lokale sykehus engangsutstyr som de selv kan unnvære. Verdensmarkedet i forbindelse med korona og verneutstyr er svært vanskelig, og produsentene jobber på spreng for å produsere mest mulig utstyr.

Vi gjør alt vi kan for å være leveringsdyktige på verneutstyr, men det må påregnes lange leveringstider på noen av våre produkter.


Hva skal vi vi gjøre dersom vi går tom for engangs støvmasker?

I disse tilfellene anbefaler vi å gå over til gjenbrukbare masker med mekaniske P3R-filter. Disse maskene, inkludert filter og forfilter, kan desinfiseres flere ganger daglig – og brukes i 180 dager. En gjenbrukbar maske med ett tilhørende filter tilsvarer altså 720 engangs-masker. Det er kun mekaniske P3R-filter som kan desinfiseres. Dette gjelder altså ikke antistatiske P3-filter.

PRODUKTER

RELATERTE ARTIKLER