EN ISO 374-1:2016
Vernehansker mot farlige kjemikalier og mikro-organismer


Klassifisering I tre grupper:        

Type A:             Motstandsdyktig mot seks kjemikalier I minst 30 minutter.
Type B:             Motstandsdyktig mot tre kjemikalier I minst 30 minutter.
Type C:             Motstandsdyktig mot en kjemikalie I minst 10 minutter.

Tabell for gjennomtrengningstid:

Gjennomtrengningstid   Index

> 10 min       Nivå 1
> 30 min       Nivå 2
> 60 min       Nivå 3
> 120 min       Nivå 4
> 240 min       Nivå 5
> 480 min       Nivå 6


Kode   Kjemikalie  

A          Metanol
B          Aceton
C          Acetonitril
D         Dichloromethane
E          Carbon disulphide
F           Toluene
G          Diethylamine
H          Tetrahydrofuran
I            Ethyl acetate
J            n-Heptane
K           Sodium hydroxide 40 %
L           Sulphuric acid 96 %
M         Nitric acid 65 %
N          Acetic acid 99 %
O          Ammonium hydroxide 25 %
P           Hydrogen peroxide 30 %
S           Hydrofluoric acid 40 %
T          Formaldehyde 37 %