EN ISO 374-1:2016
Vernehansker mot farlige kjemikalier og mikro-organismer


Klassifisering i tre grupper:        

Type A:             Motstandsdyktig mot seks kjemikalier I minst 30 minutter.
Type B:             Motstandsdyktig mot tre kjemikalier I minst 30 minutter.
Type C:             Motstandsdyktig mot en kjemikalie I minst 10 minutter.

Tabell for gjennomtrengningstid:

GJ.TRENGINGSTIDINDEXGJ.TRENGNINGSTIDINDEX
> 10 minNivå 1> 120 minNivå 4
> 30 minNivå 2> 240 minNivå 5
> 60 minNivå 3> 480 minNivå 6


Definerte kjemikalier og relaterte koder:

KODEKJEMIKALIE
AMetanol
BAceton
CAcetonitril
DDichloromethane
ECarbon disulphide
FToluene
GDiethylamine
HTetrahydrofuran
IEthyl acetate


KODEKJEMIKALIE
Jn-Heptane
KSodium hydroxide 40 %
LSulphuric acid 96 %
MNitric acid 65 %
NAcetic acid 99 %
OAmmonium hydroxide 25 %
PHydrogen peroxide 30 %
SHydrofluoric acid 40 %
TFormaldehyde 37 %


Denne teksten er et utdrag av innholdet i standerden. Ønsker du å lese standarden i sin helhet anbefaler vi at du sjekker ut standard.no

Oppdatert: Mars 2024