Wenaas commits to working with the
UN's Sustainability Development Goals (SDGs)

  • Wenaas operates with responsible and sustainable business behavior - in line with the UN SDGs
  • The 17 SDGs have been developed in a global partnership and are the world’s joint plan with a call to action to eliminate poverty, fight inequality and stop climate change by 2030.
  • Wenaas has identified opportunities to enhancing our corporate sustainability within five meaningful and focused SDGs.
  • Through these SDGs we will inspire and contribute value to customers, employees, suppliers, and partners encouraging sustainable choices.
  • By engaging in a strong social commitment, practiced within own operations, and combined with an innovation approach and in collaboration with others - we are convinced that major results are achieved to moving us all forward.
  • To see progress and success on our SDG commitments: we have integrated the goals with a few key indicators on the areas where we believe we can make the biggest difference.
  • Wenaas contributes to a better world through SDGs 8, 10, 12, 13 & 17.  
Read more about UN's Sustainable Development Goals >>

Wenaas proudly contributes to 5 out of 17 SDGs  

Wenaas demonstrates our commitment to the UN’s SDGs in a global partnership together with our suppliers and business partner to achieve a more sustainable future for all.
​​​​​​​We will continue to offer professional knowledge and simultaneously implement sustainable strategies to include strictly environmental and social targets accordingly aligned with our priority SDGs 8, 10, 12, 13 & 17.

FNs bærekraftsmål 10 – Mindre ulikhet

Målet er å redusere ulikhet i og mellom land

​​​​​​​"Vi er forpliktet til, og overbevist om at for å oppnå sosial likestilling mellom kjønnene er en kontinuerlig og pågående læringsprosess ledet av den internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO)."

"For å styrke selve verdikjeden og fremme ansvarlig forretningspraksis på arbeidsplassen og våre partneres leverandørkjeder, følger vi opp med ulike typer faglige revisjoner".
​​​​

Les mer om vår innsats for å redusere ulikheten i vår verdikjede.

FNs bærekraftsmål 13 – Stoppe klimaendringene

Målet handler umiddelbart om å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.​​​​

"Ved å kategorisere produktgrupper på ulike nivåer ift. miljøpåvirkningen og sirkularitet tror vi at positive målbare resultater vil vise til redusert karbonutslipp."


"Disse effektive klimatiltakene bidrar til økt sporbarhet av råvarer samtidig som de reduserer avfall og forurensning i vår verdikjede".

Les mer om våre identifisert effektiv bruk av naturressurser.

FNs bærekraftsmål 8 – Anstendig arbeid
og økonomisk vekst

Målet er å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting
og anstendig arbeid for alle.
​​​​

"Vedvarende, inkluderende økonomisk vekst vil oppnås gjennom åpenhet og respektfull dialog med våre leverandører."

"Et forutsigbart og utmerket samarbeid er avgjørende for utviklingen av å skape rettferdige og verdifulle transaksjoner i leverandørkjeden vår".

Les mer om våre identifiserte prinsipper I dette arbeidet.  

FNs bærekraftsmål 12 – Ansvarlig forbruk og produksjon

Målet er å sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre.  ​​​​

"Vår bærekraftig sourcing og innkjøpspraksis er
utarbeidet for å redusere risikoen for å utsette
produsenter, arbeidere og våre kunder i fare."


"Disse effektive prosessene sikrer pålitelig og høy
sikkerhet i vår produktkvalitet, samtidig som de beskytter
​​​​​​​miljøet mot skadelige effekter av kjemiske stoffer i produksjonen".

Les mer om våre identifiserbare miljømål I dette samarbeidet.

Collaboration and Governance Reporting

UN SDG 17 - Partnership for the Goals.
The goal is to strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development in finance, technology, trade and policy.

ISO certification standards, together with internal and external collaboration, will be arranged by partners incorporating Suppliers, Customers, NGOs, Amfori BSCI, Ethical Trade Norway, and others in forms of developments, workshops, and seminars.

​​​​​​​We believe that these different kinds of collaboration forums are important for driving sustainable development commitments for Wenaas, but also for promoting valuable and smart solutions within the industry where we operate. Two defined areas are emphasized to continue our partnerships in this work;
​​​​

Reporting annually
Industry collaboration