Innsatsvest

Industrivernet samordnes med resten av redningstjenesten, og prinsipper og regler for markering av innsatspersonell er definert. Dette er svært positivt, fordi det tidligere – ifølge Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) ­– har variert mellom en rekke lokalt tilpassede uttrykk.

I «Håndbok for redningstjenesten. Systembeskrivelse – prinsipper – verdier» som ble bestilt av Justis- og beredskapsdepartementet og utgitt i 2018, klargjøres de ulike titlene i industrivernet og hvordan disse skal benyttes. Tidligere ble tittelen «innsatsleder» benyttet i industrivernet, mens i dag er tittelen som benyttes «fagleder industrivern».

Wenaas innsatsvest Wenaas innsatsvest
Kjøp nå >>

Brann, helse og politi har nå eksklusive rettigheter på bruken av «innsatsleder», mens industrivernets lederroller defineres med følgende betegnelser:

  • Fagleder industrivern
  • Leder førstehjelp
  • Leder brann
  • Leder orden og sikring

Det er påkrevd at industrivernets operative ledere skal være synlige i innsatsområdet.

Disse skal skille seg tydelig fra de andre i redningstjenesten, og de skal være enkle å identifisere. Dette er på bakgrunn av at industrivernets personale har viktig lokal kunnskap, og at redningstjenestene raskt må gjenkjenne disse for å kunne gjennomføre sin egen jobb så effektivt som mulig.

NSO har mottatt innspill og tilbakemeldinger fra industrivern rundt om i hele Norge, med tanke på hvordan de nye vestene bør utformes. De blå rutene og skulderpartiet i den nye «fagleder industrivern»-vesten er inspirert av blåfargen til industrivernet og industrivernlogoen. De øvrige operative funksjonene innenfor brann, politi og helse har også ruter på sine vester.

Målet med vestene er at de skal bidra til å oppnå god kommunikasjon og identifikasjon av nøkkelpersonell.

Alle blant innsatspersonellet skal gjenkjenne et regime – uansett hvor og i hvilke situasjoner de opererer.

  • Fagleder industrivern har gul vest med blått skulderparti og sjakkmønster i blått og gult
  • Leder førstehjelp har grå vest.
  • Hvitt er forbeholdt helse og ambulanse
  • Leder brann har oransje vest.
  • Brannvesenet har røde vesterGule vestre er for det øvrige industrivernet

Produkter

Relaterte artikler