manikin burn test

North Carolina State University har påvist at bruk av flammehemmende undertøy reduserer forbrenningsskader vesentlig sammenlignet med vanlig bomullsundertøy.

Test i flammehav for forbrenningsskader

En dukke med 150 varmesensorer ble påkledd nye Wenaas Offshore produkter og vanlig bomullsundertøy, og deretter eksponert for et flammehav i fire sekunder. Dukken ble deretter påkledd nye Wenaas Offshore produkter og Devold® Spirit flammehemmende undertøy, og igjen eksponert for et fire sekunders flammehav. Under eksponeringen målte varmesensorene gjennomtrengning av varme inn mot huden, for å angi 2. eller 3. grads forbrenning. Totalt ble det gitt en indikasjon på hvor stor del av kroppen som ble forbrent.

Manikin burn test
Illustrasjon viser indikasjon forbrenning - 4 sek. flammehav. I testen under ble det brukt Wenaas Offshore 350A Kjeledress
Manikin Burn test forbrenningsprosent Manikin Burn test forbrenningsprosent

Undertøy med fukttransporterende egenskaper mot skålding av huden

I tillegg til forbrenning kan det forekomme skåldeskader på grunn av fuktighet. Blir kroppens egen fukt liggende på huden, kan den bli så varm at den koker. Det er derfor svært viktig å bruke et flammehemmende undertøy som har gode fukttransporterende egenskaper.

Graden av forbrenning redusert med 29%

Testen viste at ved bruk av nye Wenaas Offshore Daletec 350A kjeledress, sammen med Devold Spirit flammehemmende undertøy, ble graden av 2. og 3. grads forbrenning redusert med 13%. Testen viste også at ved bruk av nye Wenaas Offshore 220A kjeledress, sammen med Devold Spirit flammehemmende undertøy, ble graden av 2. og 3. grads forbrenning redusert med hele 29%.

PRODUKTER

RELATERTE ARTIKLER

Utvikling av Pyrad Arctic Protection

Utvikling av Pyrad Arctic Protection

Utvikling av Pyrad Arctic Protection ga resultater som gjør at vi nå kan produsere arbeidsklær som dobler kapasiten for utetid

Les mer
Olje og gass

Olje og gass

Helt siden starten av det norske olje- og gasseventyret har Wenaas bidratt til å beskytte arbeidere på norsk sokkel med bekledning og verneutstyr tilpasset jobben de skal utføre.

Les mer
Flammehemmende arbeidsklær

Flammehemmende arbeidsklær

Helt fra starten av industri, olje- og gasseventyret har Wenaas bidratt med arbeidsklær for å skape en trygg hverdag for arbeidere på norsk sokkel.

Les mer
Pyrad Arctic Protection

Pyrad Arctic Protection

Pyrad Arctic Protection er en kolleksjon som halverer mengde arbeidsklær og samtidig dobler mulig arbeidstid under ekstreme værforhold – uten at det går på bekostning av komfort og sikkerhet

Les mer